ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย

  • (Mini Exhibition)
  • When: 1 - 20 March 2011 | 10:30-21:00
  • Where: ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ, TCDC

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีลักษณะเหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม อีกทั้งคนไทยยังมีความสามารถด้านหัตถกรรมที่โดดเด่น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไทยมีเอกลักษณ์ในการประยุกต์ฝีมือเชิงช่างศิลป์มาผสมผสานกับวัสดุพื้นถิ่น จนกระทั่งเกิดเป็นวัสดุใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ แต่ยังคงไว้ด้วยอัตลักษณ์ที่งดงามตามแบบฉบับของวัสดุไทยได้อย่างครบครัน

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีลักษณะเหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม อีกทั้งคนไทยยังมีความสามารถด้านหัตถกรรมที่โดดเด่น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไทยมีเอกลักษณ์ในการประยุกต์ฝีมือเชิงช่างศิลป์มาผสมผสานกับวัสดุพื้นถิ่น จนกระทั่งเกิดเป็นวัสดุใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ แต่ยังคงไว้ด้วยอัตลักษณ์ที่งดงามตามแบบฉบับของวัสดุไทยได้อย่างครบครัน

นิทรรศการ “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย” รวบรวมตัวอย่างผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการเลือกใช้วัสดุที่เราอาจจะมองข้าม นำมาประยุกต์ใช้ ในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ ผนวกกับการออกแบบสมัยใหม่ ทำให้ผลงานออกมามีความโดดเด่น และอบอวนไปด้วยความแปลกตา เหมาะแก่การนำไปใช้งานที่หลากหลาย

ร่วมชื่นชมและสัมผัสผลงานที่สร้างสรรค์จากวัสดุไทย ซึ่งได้รับเลือกให้เผยแพร่ในหนังสือ “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย” เพื่อเป็นการต่อยอดทางความคิด ให้ผู้คนรู้จักนำวัสดุไทยที่มีอยู่รอบตัวมาใช้อย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านการจัดแสดงตัวอย่างผลงานที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี อาทิ โคมไฟไม้ไผ่ ‘Bubble’ ผลงานสร้างสรรค์โดย Korakot, แผ่นปูพื้นไม้ไผ่ โดย Za-baai Bamboo, ‘Bua’ เก้าอี้เหล็กพับผลงานออกแบบ โดย STIL , ผลงานชุด ‘Contour’ และ ‘Kling Kling’ ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากไม้มะม่วง โดย Charcoal Line, ‘Spaghetti Cotton Pebble’ ผลงานสร้างสรรค์จากผ้าฝ้ายโดย Bua Bhat เป็นต้น

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนา “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

เข้าชมฟรี
ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ เวลาทำการ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ Info Guru ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
โทร 02 664 8448 ต่อ 215, 216

หมายเหตุ:
1. ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ Info Guru ด้านหน้าห้องสมุด เพื่อรับบัตรเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. นิทรรศการนี้จัดแสดงเป็นภาษาไทยเท่านั้น

« Back to Result