วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง

  • (นิทรรศการสัญจร)
  • เวลา: 17 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2554 | 09:00-21:00
  • สถานที่: Material ConneXion New York

นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดย Material ConneXion® Bangkok จัดแสดง ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TCDC และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ (จันทร์–ศุกร์)

นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดย Material ConneXion® Bangkok จัดแสดง ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TCDC และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ
(จันทร์–ศุกร์)

ด้วยศักยภาพของวัสดุไทยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของวัสดุธรรมชาติจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ผนวกกับฝีมืออันปราณีตของแรงงานในท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ทำให้ในวันนี้ “วัสดุคุณภาพระดับสากล” ไม่ได้หมายถึงวัสดุจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป  การพัฒนาวัสดุธรรมชาติของไทยอย่างสร้างสรรค์จนสามารถเพิ่มคุณประโยชน์ใช้สอยหลากหลาย ในขณะที่ยังคงความงามของตัววัสดุไว้ เป็นจุดแข็งสำคัญของวัสดุไทยที่ทำให้หลายประเทศหันมาเลือกใช้กันมากยิ่งขึ้น

การคัดสรรเพื่อส่งเสริมและยกระดับวัสดุไทยให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) และ TCDC ที่จะช่วยผลักดันให้วัสดุไทยได้ก้าวไปสู่เวทีโลก โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกับการคัดเลือกวัสดุจากทั่วโลกของ Material ConneXion® นิวยอร์ก โคโลญ มิลาน และแดกู จึงถือได้ว่าวัสดุไทยที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้นมีคุณภาพทัดเทียมกับวัสดุจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากความสามารถและความอุตสาหะของคนไทยที่แปรทรัพยากรให้เกิดคุณค่าได้อย่างคุ้มค่า

นิทรรศการ “วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง” ณ Material ConneXion กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา นำเสนอส่วนหนึ่งของ “วัสดุไทย” ที่จัดแสดงอยู่ใน Material ConneXion® 5 สาขาทั่วโลก เพื่อเน้นย้ำความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยที่สามารถก้าวเข้าไปแสดงศักยภาพและแข่งขันในตลาดโลกได้ เช่น หมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลือง แผ่นหนังปลานิล เป็นต้น อันจะเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการคิดค้นวัสดุจากต้นทุนทั้งหมดที่คนไทยมีอยู่

เข้าชมฟรี
Material ConneXion
60 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10010
โทร: 212-842-2050 แฟกซ์: 212-842-1090
E-mail: info@materialconnexion.com
เวลาทำการ: 9.00 – 21.00 น. วันจันทร์-ศุกร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448

« Back to Result