นิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป : พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

  • (นิทรรศการหมุนเวียน)
  • เวลา: 9 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2555 | 10:30-21:00
  • สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2, TCDC

นิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป : พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ถ่ายทอดความหมายของการออกแบบอย่างยั่งยืนในมุมมองของนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้เห็นเพียงแค่ “ปัญหา” หากแต่ค้นพบ “โอกาส” ให้มนุษย์ได้หันกลับมาพินิจพิเคราะห์สิ่งที่ดำเนินอยู่ เพื่อสร้างสรรค์วิถีทางใหม่ที่ “น่าสนใจ ทะเยอทะยาน และล้ำยุค” ด้วยการผสมผสานวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แปลกใหม่และน่ารื่นรมย์มากขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม นิทรรศการจะเปิดให้ชมถึงเวลา 17.00 น.

บริติช เคานซิล ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ นำเสนอนิทรรศการสะท้อนความหลักแหลมแห่งการออกแบบร่วมสมัย ที่เปิดนิยามใหม่สู่โลกแห่งความยั่งยืน ผ่านผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความคิดนอกกรอบของนักออกแบบที่พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งยังประยุกต์ให้เข้ากับนวัตกรรมที่มีอยู่รอบตัว จนก่อเกิดเป็นงานออกแบบใน “วิถีสีเขียว” ที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตในปัจจุบัน และเอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป : พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ถ่ายทอดความหมายของการออกแบบอย่างยั่งยืนในมุมมองของนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้เห็นเพียงแค่ “ปัญหา” หากแต่ค้นพบ “โอกาส” ให้มนุษย์ได้หันกลับมาพินิจพิเคราะห์สิ่งที่ดำเนินอยู่ เพื่อสร้างสรรค์วิถีทางใหม่ที่ “น่าสนใจ ทะเยอทะยาน และล้ำยุค” ด้วยการผสมผสานวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แปลกใหม่และน่ารื่นรมย์มากขึ้น

พบกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดจากแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อคือ วัสดุ ทรัพยากร กระบวนการ และชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การสร้างกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนเป็นเวทีในการเชื่อมโยงระหว่างวิถีการรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแนวความคิด และการผลิตวัสดุใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด หรือการออกแบบพัฒนาให้สอดคล้องกับพลังงานทางเลือก

ทั้งหมดนี้ล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยให้เราสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่จำกัดให้คงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรืออนาคต และท้ายที่สุดก็เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองให้ดีขึ้น โดยยังคงให้ผลดีทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว

เข้าชมฟรี
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
www.britishcouncil.or.th/EFN

ชมนิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป : พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ คลิก

——————————————————————————————————————

นิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป : พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และบริติช เคานซิล โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากเทสโก้ โลตัส ร่วมโดย ยูเคเทรดแอนด์อินเวสต์เมนต์ และปาร์คเวนเชอร์- ดิ อีโคเพล็กซ์ จัดแสดงผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงวิถีแห่งการอนุรักษ์โดยนักออกแบบจากสหราชอาณาจักรและประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจถึงบทบาทอีกด้านของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ที่ไม่เพียงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่ยังสามารถดำเนินควบคู่ไปพร้อมกับภารกิจการอนุรักษ์โลก เพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนทั้งในวันนี้และต่อไปในอนาคต

« Back to Result