ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้

  • (นิทรรศการถาวร)
  • เวลา: 4 มกราคม 2548 - 29 พฤษภาคม 2559 | 10:30-21:00
  • สถานที่: ห้องนิทรรศการ 1, TCDC

ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติสะท้อนผ่านแนวคิดที่เรียกว่า “อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น” (‘genius loci’ หรือ ‘talent of the place’) อันเกิดจากการหล่อหลอมของพลังต่างๆ ตั้งแต่ทางกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณ

กระบวนการออกแบบได้รับแรงกดดันจากปัจจัยอันแตกต่าง ตั้งแต่ ภูมิศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ไปจนถึงศาสนา งานออกแบบจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสไตล์และแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของแต่ละชาติล้วนถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขที่หลาก หลาย เช่น การแสดงออกของตัวตน ชนชั้น ภูมิประเทศ สงคราม และคตินิยม

ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติสะท้อนผ่านแนวคิดที่เรียกว่า “อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น” (‘genius loci’ หรือ ‘talent of the place’) อันเกิดจากการหล่อหลอมของพลังต่างๆ ตั้งแต่ทางกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณ นิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” สำรวจผลงานออกแบบอุตสาหกรรมคลาสสิกแห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งสะท้อนกระบวนการตีความเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 10 ชาติ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส อเมริกา สเปน เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และบราซิล พร้อมค้นหากระบวนการที่มาของ “อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น” ในผลงานออกแบบอุตสาหกรรมของไทย

นิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” ปรับรูปแบบการนำเสนอเพื่อมุ่งเน้นพลังสร้างสรรค์ของแต่ละประเทศ และเพิ่มเรื่องราวงานออกแบบที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและตัวตนของ ประเทศไทย โดยจะเปิดให้เข้าชมอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

เข้าชมฟรี
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ชั้น 6 (ข้างโรงภาพยนตร์) ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

« Back to Result