การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก

  • เวลา: 26 มิถุนายน 2550 | 11:00-18:00
  • สถานที่: Auditorium, TCDC

การบรรยายโดย ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Material ConneXion® Bangkok ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดการบรรยายในหัวข้อ “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก” โดยมีวิทยากรคือ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในการออกแบบ โดยเฉพาะเรื่องเวลาและการแก้ไข ในการบรรยายครั้งนี้ นักออกแบบและผู้ผลิตจะได้ทราบถึงความสามารถของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในอุตสาหกรรมการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์และเครื่องมือทั่วไป เป็นต้น รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจำลองกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น การอัดแบบเป่า (Blow Molding) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) เป็นต้น

เหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
บรรยายเป็นภาษาไทย

ซื้อบัตรราคา 1,000 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
วันจำหน่ายบัตร ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

สมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม 30 ท่านแรก รับบัตรฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2550
สมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัมและซิลเวอร์ รับส่วนลด 20%
สมาชิก TCDC ประเภทพรีเมียม รับส่วนลด 10%

**รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448

« Back to Result