Thames Estuary Production Corridor โครงการพัฒนาเขตสร้างสรรค์ปากแม่น้ำเทมส์...ยิ่งใหญ่ในแบบฉบับอังกฤษ

Thames Estuary Production Corridor โครงการพัฒนาเขตสร้างสรรค์ปากแม่น้ำเทมส์...ยิ่งใหญ่ในแบบฉบับอังกฤษ

16 ตุลาคม 2560 | บทความอื่นๆ
2220
Loading...

01.jpg
แผนการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ปากแม่น้ำเทมส์ที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลากหลายสาขา 
พร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งระบบคมนาคม ที่อยู่อาศัย และการศึกษาอย่างครบครัน 

หลายทศวรรษแล้วที่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน ให้กลายเป็น “เขตประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" (Creative Enterprise Zone) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ทำหน้าที่สร้างและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยด้านดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ให้พร้อมที่จะเติบโต โดยจากข้อมูลเชิงสถิติ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 8.8 ล้านปอนด์/ชั่วโมง (ประมาณ 380 ล้านบาท/ชั่วโมง) รวมถึงมีการจ้างงาน 1.3 ล้านคนในภาคอุตสาหกรรมนี้ และยังมีการคาดการณ์ว่ายังคงต้องการแรงงานใหม่อีกราว 1.2 ล้านคนในอีกหนึ่งทศวรรษข้างหน้า

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 นายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอน นายซาดิค ข่าน (Sadiq Khan) ได้เผยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาพื้นที่ปากแม่น้ำเทมส์ (Thames Estuary) ให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Industries Hub) ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการพัฒนานวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กรุงลอนดอนและพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของโลก 

03.jpg
Creative Hub: Margate Resort Studios พื้นที่ทำงานของเหล่านักสร้างสรรค์สาขาต่างๆ ที่มาทำงานร่วมกัน
ภายใต้บรรยากาศแห่งการหลอมรวมวัฒนธรรมและความร่วมมือแบบข้ามสาขาวิชาในเมืองมาร์เกต ก่อตั้งเมื่อปี 2013

อะไรใหม่ๆ และสร้างสรรค์ที่ปากแม่น้ำเทมส์
โครงการนี้จะเป็นการพัฒนาต่อยอดพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการเป็นแหล่งพลังขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าให้กับลอนดอนได้สูงถึงปีละ 35 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท/ปี) ทั้งนี้ เอกสารวิสัยทัศน์ Thames Estuary Production Corridor ที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กรส่งเสริมเศรษฐกิจที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของลอนดอน หรือ South East Local Enterprise Partnership (SE LEP) ได้ถูกนำเสนอไปยังนายลอร์ด เฮเซลไทน์ (Lord Heseltine) หัวหน้าของ Thames Estuary 2050 Growth Commission แล้ว โดยในเอกสารได้ระบุถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ปากแม่น้ำเทมส์ที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา อันประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ต่อไปนี้ 

สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของลอนดอนในดาเก็นแฮม (Dagenham)
สตูดิโอสร้างละครระดับประเทศในเบกซ์ลีย์ (Bexley)
แหล่งผลิตชิ้นงานด้านศิลปะและงานปั้นขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นศูนย์การพิมพ์ 3D ที่ใหญ่ที่สุดในซิลเวอร์ทาวน์ (Silvertown)
ศูนย์งานศิลปะแนว Experiential Art ระดับประเทศในวูลวิช (Woolwich)
แหล่งผลิตสื่อมัลติมีเดียครบวงจรในเพอร์ฟลิต (Purfleet)
ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์และดิจิทัลที่ต่อยอดความสำเร็จจาก Turner Contemporary แกลเลอรี่ระดับโลก เพื่อส่งเสริมการขยายโอกาสการเข้าถึง
        ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และการฝึกอบรม ตลอดจนการผลิต 
แหล่งบ่มเพาะบุคลากรด้าน Digital Creativity และ Gaming ที่ University of Essex ในโคลเซสเตอร์ (Cochester)
ห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทักษะ และการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเคนท์ 
        (Kent)

ทั้งหมดนี้ นับเป็นการลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่โครงการคานารี วอร์ฟ (Canary Wharf) ในทศวรรษที่ 1980 ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือและอู่ต่อเรือให้เป็นย่านธุรกิจ (Business District) ของประเทศ 

05.jpg
Creative Laboratory: Metal Culture แล็บทดลองเชิงสร้างสรรค์ในเมือง Southend-on-Sea ที่ดำเนินงานด้านการลงทุนสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับศิลปินหลากสาขาโดยการเปลี่ยนให้อาคารประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสู่การเป็นแหล่งรวมของชุมชนนักสร้างสรรค์

นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานที่นำเสนอไปแล้วนั้น โครงการ Thames Estuary ยังได้ให้การสนับสนุนบรรดาสตูดิโอ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubation Center) อีกหลายแห่ง ได้แก่ High House Production Park ในเทอร์รอกส์ (Thurrock) Here East ในอุทยานโอลิมปิกราชินีเอลิซาเบธ (Queen Elizabeth Olympic Park) และ Stratford and Resort Studio ในมาร์เกต (Margate) รวมทั้ง London City Island ที่กำลังจะกลายเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกสอนและผลิตการแสดงบัลเลต์ของคณะอิงลิช เนชันแนล บัลเลต์ (English National Ballet) และ London Film School อีกด้วย ขณะที่นายกเทศมนตรีก็ได้มอบหมายให้จัดทำรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความคุ้มทุนในการสร้างสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอนทางตะวันตกของย่านดาเก็นแฮม (Dagenham East) เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นเขตประกอบการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่แท้จริง

การนำเสนอโครงการ Thames Estuary Production Corridor ของนายซาดิค ข่าน ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความพยายามที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็น “หัวใจ” ของกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวม (Industrial Strategy) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งการสร้างและพัฒนาย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ในพื้นที่ปากแม่น้ำเทมส์ดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีความจำเป็นต้องพึ่งพิงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ ในการกระตุ้นให้เกิดตลาดหรือนิเวศสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสในการจ้างงาน ดึงดูดการลงทุน พัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับมหภาค ไปจนถึงการรองรับการที่สหราชอาณาจักรจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในอนาคต

ที่มา : 
บทความ “Mayor unveils plan to turn Thames Estuary into creative industries” (13 กุมภาพันธ์ 2017) จาก

เอกสารวิสัยทัศน์ “Thames Estuary Production Corridor” จาก southeastlep.com/images/uploads/resources/TEPC_VISION.pdf

ที่มาภาพประกอบ : 
เอกสารวิสัยทัศน์ “Thames Estuary Production Corridor” จาก southeastlep.com/images/uploads/resources/TEPC_VISION.pdf

เรื่อง: พัณณิตา มิตรภักดี และชนกานต์ วงศ์กิตติขจร