Career at Thailand Creative & Design Center

joinourteam.jpg

“ขั้นตอนการสมัครงาน”

วิธีการสมัครงาน

 1. สมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่
 2. ส่งเอกสารการสมัครงานที่ suphaphon.b@tcdc.or.th หรือ Merisa.C@tcdc.or.th
 3. สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 
 4. ส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 
หลักฐานการสมัครงาน
 1. ใบสมัครงานหรือประวัติพร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร
 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ติดต่อ คุณสุภาภรณ์ บรรเทิงใจ และคุณเมริสา ชูจันทร์
โทร 02-105-7441 ต่อ 160 หรือ 169 E-mail: suphaphon.b@tcdc.or.th หรือ Merisa.C@tcdc.or.th  Fax: 02-105-7450

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 - 17.30 น.

  ดาว์นโหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
  ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ประจำ | ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ