Career at Thailand Creative & Design Center

joinourteam.jpg

recuiting-01.png 

“ขั้นตอนการสมัครงาน”

วิธีการสมัครงาน

 1. สมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่
 2. ส่งเอกสารการสมัครงานที่ Laddawan.a@tcdc.or.th
 3. สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ส่วนสำนักงาน) ชั้น 2  อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 
 4. ส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  (ส่วนสำนักงาน) ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 
หลักฐานการสมัครงาน
 1. ใบสมัครงานหรือประวัติพร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร
 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 02-105-7441 ต่อ 169 หรืออีเมล Laddawan.a@tcdc.or.th

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 - 17.30 น.

  ดาว์นโหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
  ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ประจำ | ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ