Career at Thailand Creative & Design Center

HR-Career.jpg

“ขั้นตอนการสมัครงาน”

วิธีการสมัครงาน

 1. สมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่
 2. ส่งเอกสารการสมัครงานที่ hrm@tcdc.or.th
 3. สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์)
 4. ส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หลักฐานการสมัครงาน
 1. ใบสมัครงานหรือประวัติพร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร
 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกชพร คำบุตดา โทร 02-664-7667 ต่อ 168

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 - 17.30 น.

  ดาว์นโหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
  ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ประจำ | ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ