What 's on

« Back to Result

นิทรรศการ “Creative Seating: จากแนวคิดสู่กระบวนการผลิต”

  • เวลา: 5 พฤษภาคม - 24 กันยายน 2560 | 10.30 – 21.00
  • สถานที่: ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ

นำเสนอผลงานการออกแบบที่นั่งที่ผ่านเข้ารอบ จากโครงการประกวด Creative Seating ภายใต้โจทย์การออกแบบที่นั่งสำหรับใช้งานภายในพื้นที่ TCDC กรุงเทพฯ

นิทรรศการ “Creative Seating: จากแนวคิดสู่กระบวนการผลิต” จัดแสดงผลงานการออกแบบที่นั่งที่ผ่านเข้ารอบจากโครงการประกวด Creative Seating ภายใต้โจทย์การออกแบบที่นั่งสำหรับใช้งานภายในพื้นที่ TCDC ที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ใช้บริการและนำมาซึ่งการต่อยอดธุรกิจ ผลงานที่นั่งทั้ง 7 ชิ้นที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการออกแบบ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต ไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิด วัสดุ การผลิต และต้นทุนที่นักออกแบบจะต้องคำนึงถึง เพื่อปรับแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงและการผลิตมากที่สุด

ผลงานการออกแบบที่นั่งที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวด Creative Seating

โฮล (รางวัลชนะเลิศอันดับ 1)

ออกแบบโดย บุญมี สุขประเสริฐชัย วุฒิชัย ลีลาวรวงศ์ และดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์
Concept: เรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดา ด้วยรูเล็กๆ บริเวณขาเก้าอี้และชิ้นส่วนต่างๆ ที่ช่วยปรับการใช้งานให้ได้ตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นใช้งานคนเดียว กลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่

เลเยอร์แชร์ (ผลงานออกแบบชมเชยพิเศษ)
ออกแบบโดย อัฑฒ์ สุพรชัย
Concept: ตั้งต้นจากการลดทอนส่วนประกอบของเก้าอี้ให้เหลือแต่ส่วนที่จำเป็น และออกแบบแต่ละส่วนให้ตอบโจทย์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

มูฟ (ผลงานออกแบบชมเชยพิเศษ)
ออกแบบโดย ดุลยพล ศรีจันทร์
Concept: ได้แรงบันดาลใจจากงานออกแบบคู่วิถีชีวิตริมฝั่งน้ำอย่างมอเตอร์เรือหางยาว เพื่อให้แบบเก้าอี้สัมพันธ์กับสถานที่ตั้งใหม่ของ TCDC

โชว์มีบาร์
ออกแบบโดย ขนิษฐา จันทรวิเศษ
Concept: โดดเด่นด้วยความชัดเจนของภาษาการออกแบบที่ไม่ว่ามองมุมไหนก็จะเห็นทรงสามเหลี่ยมซ่อนอยู่

พิง ออกแบบโดย วริน ธนทวี
Concept: ที่นั่งรูปทรงร่วมสมัยที่แฝงไว้ซึ่งกลิ่นอายของงานสานแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอนี่แวร์ ออกแบบโดย วรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์  และอดา จิระกรานนท์
Concept: ปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะกับกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ด้วยการเพิ่มชิ้นส่วนต่างๆ เข้ากับโครงเก้าอี้

นิวเบิร์ก ออกแบบโดย กมลสิน จตุรัฐพล
Concept: เป็นครื่องมือสำหรับช่วยเริ่มบทสนทนาและทำความรู้จักกับผู้คนรอบข้าง


เกี่ยวกับโครงการประกวด Creative Seating
จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพของนักออกแบบและเชื่อมโยงศักยภาพของงานสร้างสรรค์เข้ากับภาคการผลิต โครงการประกวด Creative Seating ได้รับความร่วมมือจากบริษัท แพรคติก้า จำกัด ผู้สนับสนุนโครงการประกวด โดยให้การอบรมนักออกแบบที่เข้าร่วมประกวดในโครงการและผลิตผลงานต้นแบบ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับการผลิตและใช้งานจริงที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC Service Counter เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์)โทร. 02-105-7400

« Back to Result