What 's on

« Back to Result

ทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนท์

  • (Talk)
  • When: 27 May 2009 | 13:30-16:30
  • Where: Auditorium, TCDC

เป็นที่ทราบกันดีว่า การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มี “ความคิด” เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างงาน คำถามสำคัญก็คือ “เราจะป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างไร”

เป็นที่ทราบกันดีว่า การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มี “ความคิด” เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างงาน คำถามสำคัญก็คือ “เราจะป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างไร”

ในทางกลับกัน ก็มีความกังวลเกิดขึ้นว่าการปกป้องสิทธิแบบสมบูรณ์นั้นอาจเป็นการปิดกั้นการพัฒนาผลงาน เจ้าของผลงานทุกคนต้องการจะปกป้องงานของตนแบบ 100% หรือไม่ หรือต้องการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ใช้ หรือแม้แต่แก้ไขความผิดพลาดบนงานของตัวเองได้หรือไม่

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดถึงการทำงานร่วมกันของ “ผู้สร้าง” และ “ผู้ใช้” ผ่านการพัฒนางานแบบโอเพนซอร์ซ (Open Source) ซึ่งในวันนี้ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปแล้ว

ในขณะเดียวกัน กระแสตอบรับภาพยนตร์แอนนิเมชั่นสัญชาติไทยอย่าง “ก้านกล้วย” ซึ่งทำรายได้ในภาคแรกกว่าร้อยล้านบาท (และยอดขายในต่างประเทศกว่าล้านเหรียญสหรัฐฯ) และการคาดการณ์รายได้ 200 ล้านบาทสำหรับภาคสองนั้น ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความหวังและความเอาจริงเอาจังในการพัฒนาอุตสาหกรรมแอนนิเมชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนท์ในประเทศไทย คำถามก็คือ เรามีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจังหรือไม่ และภาครัฐควรมีบทบาทอย่างไร

ร่วมฟังเสวนาโดย: 
1. ดร. นิรชราภา ทองธรรมชาติ รองผู้อำนวยการ จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Siam Intelligence Unit และผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวไอที Blognone 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

วัตถุประสงค์:
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ
เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าจากความคิด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
1. เปิดรับสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ 
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. การบรรยายเหมาะสำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนน์ (ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
4. การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกสิ้นเดือน โดยรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 130 คน/ครั้ง 
5. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น

« Back to Result