What 's on

« Back to Result

เทศกาลปล่อยแสง 3 ตอน เด็กฉลาด ชาติเจริญ

  • (Creative Showcase)
  • When: 17 - 28 June 2009 | 10:30-21:00
  • Where: แกลลอรี่ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

เทศกาลปล่อยแสง เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งจัดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยการมุ่งพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดงานเทศกาล “ปล่อยแสง: คิด/ทำ/กิน” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสสำหรับทุกคนในการนำเสนอความคิดและผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถผลิตเป็นชิ้นงานได้จริง และสร้างบรรยากาศแห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างรายได้ต่อไป

เทศกาลปล่อยแสง เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งจัดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยการมุ่งพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดงานเทศกาล “ปล่อยแสง: คิด/ทำ/กิน” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสสำหรับทุกคนในการนำเสนอความคิดและผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถผลิตเป็นชิ้นงานได้จริง และสร้างบรรยากาศแห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างรายได้ต่อไป

ไอเดียตั้งต้นเทศกาลปล่อยแสง
เทศกาลปล่อยแสงเป็นพื้นที่อิสระที่เปิดสำหรับทุกคนที่มีไอเดียทำมาหากินได้ ให้สามารถเข้ามานำเสนอผลงานของตนเองตามแนวคิดหลัก 3 หัวข้อ
1.การคิด (Inspiration) – why
2.การทำ (Practical process) – how
3.จุดขาย (Attraction) – wow

โดยเป้าหมายหลักของการนำเสนองานก็คือ การนำเสนอผลงานตั้งแต่สาเหตุในการคิดไอเดียตอบโจทย์ พร้อมด้วยกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตที่ทำได้จริง ก่อนงอกเงยเป็นผลงานสุดว้าว!

เทศกาลปล่อยแสง 3 ตอน เด็กฉลาด ชาติเจริญ
เพราะเด็กในวันนี้ จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้นหากพลังทางความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของพวกเขาได้รับการสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเต็มที่ อนาคตที่เด็กฉลาดเหล่านี้จะก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติย่อมไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอทำหน้าที่ผู้ใหญ่ใจดี เปิดเวทีสร้างสรรค์ มอบโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ค้นพบหนทางสู่การเป็นผู้ใหญ่มืออาชีพใน เทศกาลปล่อยแสง 3 ตอน เด็กฉลาด ชาติเจริญ กิจกรรมเด่นภายใต้โครงการ “Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” ที่จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้จากมันสมองและสองมือ พร้อมเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจได้รู้จักกับนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ไฟแรงจากทุกสาขาวิชา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ธุรกิจที่แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ลานปล่อยแสง นิสิต นักศึกษา
วันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2552
ปิดวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552
ห้องแกลลอรี่ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ลานปล่อยแสง คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานสร้างสรรค์จากทุกสาขาอาชีพที่กำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจได้ร่วมแสดงผลงานของตนเอง พร้อมทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนะ ตลอดจนสามารถต่อยอดและพัฒนาธุรกิจระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในครั้งนี้ ลานปล่อยแสงเปิดโอกาสให้เฉพาะนิสิต นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ (พ.ศ. 2552) มาร่วมวงคนมีของ นำเสนอผลงานจบการศึกษา ที่มีจุดขาย เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญต้องมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ บนพื้นที่อิสระที่ไม่จำกัดแวดวงและชนิดของผลงาน TCDC พร้อมเปิดพื้นที่อิสระแบบใครมาก่อนได้ก่อน ให้คุณนำเสนอตนเองพร้อมผลงาน (Portfolio) ได้โดยไม่จำกัดรูปแบบภายในพื้นที่บูธออกงาน 1 ตารางเมตร* แบบไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ เพื่อเป็นก้าวแรกในการเปิดเส้นทางธุรกิจที่แข็งแกร่งต่อไป

หากคุณมีเพื่อนพ้องญาติพี่น้องที่ต้องการพื้นที่โชว์ผลงานจบการศึกษา อย่าลืมบอกต่อข่าวดีนี้โดยทั่วกัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลานปล่อยแสง: พื้นที่อิสระสำหรับคนมีของ
หากคุณเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ (2552) มีความคิดทำ/กิน/ได้ และกำลังมองหาเวทีในการแสดงผลงานเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจของคุณ TCDC พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของคุณสู่สายตาสาธารณชน โดยสามารถส่งผลงานเข้ามายัง www.tcdc.or.th/ploy-saeng ได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552

หากผลงานจบการศึกษาสร้างสรรค์ของคุณมีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด คุณจะได้รับสิทธิ์เป็น 1 ใน 150 เจ้าของพื้นที่แสดงผลงานกับเราแบบฟรีๆ โดยสามารถติดตามการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์พื้นที่การจัดแสดงได้ทางเว็บไซต์ www.tcdc.or.th/ploy-saeng ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552

โอกาสสำคัญเพื่อต่อยอดผลงานของคุณสู่ความสำเร็จ
TCDC จะทำการคัดเลือก 30 ผลงานที่โดดเด่นและมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดธุรกิจได้จริง
เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และตีพิมพ์ผลงานผ่านทางนิตยสาร a day ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ตลอดจนสื่อต่างๆ และช่องทางการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ของ TCDC อาทิ เว็บไซต์ www.tcdc.or.th และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-News) เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ผลงานของคุณสู่ผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-7667 ต่อ 134
หรือคลิกดูรายละเอียดที่
www.tcdc.or.th/ploy-saeng

อ่านคุณสมบัติและกติกาการส่งผลงาน เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อจับจองสิทธิ์พื้นที่บนลานปล่อยแสงและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลปล่อยแสง @ TCDC ได้ที่ www.tcdc.or.th/ploy-saeng

*หมายเหตุ
1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดแสดงผลงานของตนเองนอกเหนือจากพื้นที่ที่ทางผู้จัดงานเตรียมไว้ให้
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการจัดแสดง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผลงานที่นำเสนอขาดความพร้อมในการจัดแสดง
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดง จะต้องเตรียมนามบัตรจำนวน 150 ใบมาส่งให้ทางผู้จัดงาน เพื่อที่จะนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในเทศกาลนามบัตร และอีก 150 ใบ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่หน้าบูธของท่านเอง
4. ผู้จัดงานจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดฉายผลงานประเภทภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นจอฉายภาพกลางให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับจัดฉายมาเอง
5. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดงจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบขั้นตอน รายละเอียด และกฎข้อห้ามต่างๆ หากท่านใดไม่เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับการนัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์
6. ประเภทของงานที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแสงได้ครอบคลุมคณะและสาขาวิชาต่างๆ มากมาย อาทิ


แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ จิตวิทยา
กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ โลจิสติกส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประมง
วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นิเทศศิลป์
ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ มัณฑนศิลป์
ประยุกต์ศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ฯลฯ

เข้าชมฟรี
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

« Back to Result