What 's on

« Back to Result

New Material Solution Open House (Material Submission Session)

  • (เทศกาลงานแสดงความคิดสร้างสรรค์)
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม, TCDC

หากท่านเป็นผู้ผลิตวัสดุหรือมีกระบวนการผลิตวัสดุที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นี่คือโอกาสการเบิกทางของวัสดุท่านสู่ตลาดโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หากท่านเป็นผู้ผลิตวัสดุหรือมีกระบวนการผลิตวัสดุที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นี่คือโอกาสการเบิกทางของวัสดุท่านสู่ตลาดโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ท่านกรอกรายละเอียดของวัสดุท่านและนำตัวอย่างชิ้นวัสดุมาสมัครกับเราวันนี้ คณะกรรมการของ Material ConneXion ที่นิวยอร์ก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัสดุใหม่ๆ เพื่อเพิ่มเข้าไปเป็นวัสดุใหม่ล่าสุดในฐานข้อมูล โดยวัสดุของท่านที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงไว้ที่ห้องสมุดในนิวยอร์ก มิลาน โคโลญจ์ กรุงเทพฯ และแดกู (ประเทศเกาหลี) รวมถึงแสดงไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับให้นักออกแบบและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกได้เลือกใช้งาน โดยติดต่อสั่งซื้อกับท่านได้โดยตรงซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากทางหนึ่งดังตัวอย่างความสำเร็จต่อไปนี้

กำหนดการ


13:30 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 15:00 แนะนำ Material ConneXion (บรรยายเป็นภาษาไทย)
15:00 – 16:00 การสมัครพร้อมยื่นตัวอย่างวัสดุ รอบที่ 1
16:00 – 17:00 การสมัครพร้อมยื่นตัวอย่างวัสดุ รอบที่ 2
17:00 – 18:00 การสมัครพร้อมยื่นตัวอย่างวัสดุ รอบที่ 3
หมายเหตุ: ผลการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบภายใน 31 มีนาคม 2553

สิ่งที่ท่านต้องนำมาด้วยในวันสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรายละเอียด ภาษาอังกฤษหรือไทย จำนวน 1 ชุด
2. ตัวอย่างชิ้นวัสดุ ขนาดไม่เกิน 8×8 นิ้ว จำนวน 15 ชิ้น
3. แผ่นพับเกี่ยวกับวัสดุและ Company Profile (ถ้ามี) จำนวน 20 ชิ้น

แบบฟอร์มใบสมัคร (ภาษาไทย)
แบบฟอร์มใบสมัคร (ภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่างวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหมวด – Cement
ตัวอย่างวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหมวด – Ceramic
ตัวอย่างวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหมวด – Glass
ตัวอย่างวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหมวด – Metal
ตัวอย่างวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหมวด – Natural
ตัวอย่างวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหมวด – Polymer
ตัวอย่างวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหมวด – Process
ตัวอย่างใบรับรองวัสดุ

ติดต่อขอนัดเวลาและขอข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ 02 664 8448 ต่อ 221 หรือ 223-226

รู้จักเรา

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวัสดุที่น่าสนใจและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ระดับโลกแห่งแรกของเอเชีย มีจุดมุ่งหมายในการเปิดโอกาสให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ได้สัมผัสวัสดุที่นักออกแบบและบริษัทชั้นนำต่างๆ ระดับโลกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้ทันต่อตวามเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุเพื่อการออกแบบ ทั้งนี้ Material ConneXion®  Bangkok เป็นสาขาของ Material ConneXion ซึ่งมีห้าสาขาทั่วโลก ได้แก่ นิวยอร์ก มิลาน โคโลญจ์ กรุงเทพฯ และแดกู (ประเทศเกาหลี) ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั่วโลก เพื่อช่วยกันสรรหาวัสดุนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และคาดการณ์แนวโน้มของโลกวัสดุจากหลากหลายวงการอุตสาหกรรม

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion®  Bangkok) เป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (Office of Knowledge Management and Development: OKMD) มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง “ความรู้” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสและสนุกกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผลงานและความสำเร็จของนักคิดนักออกแบบจากทั่วโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือโดยตรงกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และนักออกแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการนำดีไซน์มาใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของนักออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและต่างประเทศ

« Back to Result