What 's on

« Back to Result

งานเสวนา “เครื่องประดับศิราภรณ์: มรดกภูมิปัญญาไทย”

  • (เสวนา)
  • เวลา: 25 มีนาคม 2553 | 14:00-16:30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

อาจารย์ณรงค์ชัย มากบำรุงจิต อาจารย์โรงเรียนดอนยาง ศิลปินเมืองเพชรผู้มีความเชี่ยวชาญการทำเครื่องประดับศิราภรณ์แห่งกลุ่มเพชรศิราภรณ์เครื่องประดับไทยจะเปิดเผยเบื้องหลังภูมิปัญญาไทยในการทำเครื่องประดับให้มีความอ่อนช้อยและงดงาม จนได้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของเมืองเพชรบุรี

โดย ชมพูนุท วีรกิตติ ผูอํานวยการหองสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok)
ณรงค์ชัย มากบำรุงจิต ผู้เชี่ยวชาญการทำเครื่องประดับศิราภรณ์ กลุ่มเพชรศิราภรณ์เครื่องประดับไท

อาจารย์ณรงค์ชัย มากบำรุงจิต อาจารย์โรงเรียนดอนยาง ศิลปินเมืองเพชรผู้มีความเชี่ยวชาญการทำเครื่องประดับศิราภรณ์แห่งกลุ่มเพชรศิราภรณ์เครื่องประดับไทยจะเปิดเผยเบื้องหลังภูมิปัญญาไทยในการทำเครื่องประดับให้มีความอ่อนช้อยและงดงาม จนได้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของเมืองเพชรบุรี

ด้วยความพยายามที่จะเรียนรู้และตั้งใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีคุณค่านี้ ทำให้อาจารย์ณรงค์ชัยสนใจศึกษาการทำเครื่องประดับศิราภรณ์ ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ประยุกต์มาจากการทำหัวโขน โดยใช้สูตรปูนปั้นโบราณที่มีวัตถุดิบหลัก คือ ปูนเมืองเพชร ที่มีลักษณะเหนียวนุ่ม และเมื่อแข็งตัวสามารถคืนสภาพได้ด้วยการนึ่ง ผสมกับวัสดุอื่นๆ ที่สามารถหาได้ง่าย ได้แก่ กระดาษฟาง ซีเมนต์ แป้งข้าวเจ้า แคลเซียมฟอสเฟต ก่อนที่จะลงรักปิดทอง แล้วนำมาประดับตกแต่งเครื่องใช้ต่างๆ หรือประกอบกับเครื่องแต่งกายการแสดง เพื่อสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมและประเพณีไทย และเพื่อให้งานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่ต่อไป ทางกลุ่มเพชรศิราภรณ์จึงพร้อมถ่ายทอดงานศิลปะชิ้นนี้ให้แก่ผู้ที่มีใจรักและสนใจ

งานเสวนาจะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion® และนำเสนอโดย คุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อํานวยการ Material ConneXion® Bangkok


กำหนดการ:
13:30 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 14:45 “นวัตกรรมวัสดุล่าสุดจากทั่วโลก” โดย คุณชมพูนุท วีรกิตติ
14:45 – 16:15 เสวนา “เครื่องประดับศิราภรณ์: มรดกภูมิปัญญาไทย” โดย อาจารย์ณรงค์ชัย  มากบำรุงจิต
16:15 – 16:30 ถามและตอบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ 
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที 
3. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น 
4. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการหมุนเวียน“วัสดุบ้านบ้าน ล้านไอเดีย” โดย Material ConneXion® Bangkok

« Back to Result