What 's on

« Back to Result

สัมมนา “แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์: Carlin’s Summer 2011 Trends Overview”

  • (สัมมนา)
  • เวลา: 24 กรกฎาคม 2553 | 13:00-15:30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

โดย เดวิด ลองดาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภาคพื้นเอเชียของบริษัท คาร์แลง อินเตอร์เนชั่นแนล

โดย เดวิด ลองดาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภาคพื้นเอเชียของบริษัท คาร์แลง อินเตอร์เนชั่นแนล

TCDC จัดสัมมนาแนะนำการใช้งานหนังสือเทรนด์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบและผู้ประกอบการทราบถึงแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคในด้านต่างๆ อาทิ แฟชั่น การตกแต่งภายใน บรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสี ตามความคาดการณ์ของบริษัท คาร์แลง อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคาดการณ์แนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคจากประเทศฝรั่งเศส

สัมมนา “แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์: Carlin’s Summer 2011 Trends Overview”
จัดขึ้นต่อเนื่องจากการอบรม “Carlin Trend Book: ถอดรหัสเทรนด์ยุโรป” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การใช้หนังสือเทรนด์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้ทราบแนวโน้มความนิยมที่กำลังจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนปี 2011 และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

รู้จัก เดวิด ลองดาร์

เดวิด ลองดาร์ มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอนานาชาติร่วม 10 ปี ปัจจุบันเขารับผิดชอบงานด้านพัฒนาธุรกิจของบริษัทคาร์แลง อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เดวิดเป็นบุคคลที่น่าจับตามองในแวดวงการออกแบบและการคาดการณ์กระแสโลก ทั้งนี้เพราะเขาเข้าใจความยากลำบากและความท้าทายของผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความต้องการของผู้ซื้อในยุโรปและอเมริกาเป็นอย่างดี

เดวิดเดินทางไปพบปะผู้ผลิตในเอเชียมาแล้วมากมาย ขณะเดียวกันก็ได้เข้าชมมหกรรมด้านแฟชั่นและตกแต่งภายในในยุโรป ด้วยเหตุนี้เดวิดจึงมองเห็นทิศทางที่ผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรมุ่งไปและการพัฒนาด้านออกแบบให้ประสบความความสำเร็จในภูมิภาคนี้กำหนดการ
13.00 ลงทะเบียน
13.30 ภาพรวมของเทรนด์ฤดูร้อนปี 2011
การนำเสนอ 4 Themes หลักของฤดูกาล: Sociological Decoding + Artistic References, Design Translation Into Leading Colors, Materials, Graphics and Shapes
15.00 – 15.30 ถามและตอบ

เปิดรับสำหรับสมาชิก TCDC เท่านั้น (ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่นี่)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ที่นั่งเต็มแล้ว)

กรุณานำเอกสารต่อไปนี้เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
1. บัตรสมาชิก TCDC
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่

รักษาสิทธิการจองสำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไป
เพื่อเป็นการรักษาคะแนนการจองสำหรับกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Info Guru เพื่อยกเลิกการจองหากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
– ทางอีเมล์ – khwansirada@tcdc.or.th
– ทางโทรศัพท์ – 02 6648448 ต่อ 215 หรือ 216

หมายเหตุ
1. เปิดรับสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ และเปิดรับจำนวนจำกัดสำหรับ 60 ท่านแรก
2. เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
3. การอบรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักออกแบบ ผู้ประกอบการแบรนด์ไทย และผู้ประกอบธุรกิจส่งออก (เปิดรับสำหรับสมาชิก TCDC เท่านั้น)
4. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่มีแปลเป็นไทย

Tags: trend

« Back to Result