What 's on

« Back to Result

การเสวนา “วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง”

  • (เสวนา)
  • เวลา: 26 สิงหาคม 2553 | 14:00-16:30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม, TCDC

เริ่มต้นด้วยการนำเสนอนวัตกรรมวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลวัสดุของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) และนำเสนอโดยคุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อํานวยการ Material ConneXion® Bangkok

งานเสวนา “วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง” เริ่มต้นด้วยการนำเสนอนวัตกรรมวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลวัสดุของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) และนำเสนอโดยคุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อํานวยการ Material ConneXion® Bangkok

ต่อจากนั้นจะเป็นการเสวนาโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล หนึ่งในทีมวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เกี่ยวกับ “ฟิล์มรักษาความสดสำหรับผลิตผลในเขตร้อน (Freshness Preserving Film for Tropical Fresh Produce)” ช่วยยืดอายุและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ในเขตร้อนโดยเฉพาะ

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผักและผลไม้สดหลายชนิด โดยเฉพาะกับผลผลิตในเขตร้อน ช่วยยืดอายุการเก็บ (Shelf Life) ได้มากกว่าเดิมถึง 2-4 เท่า เช่น ในผักคะน้าสามารถยืดอายุการเก็บได้จากหกวันเป็นประมาณหนึ่งเดือน ทำให้สามารถส่งออกทางเรือแทนทางอากาศ ช่วยลดต้นทุนการส่งออก และสามารถลดการสูญเสียได้ 15-20% นอกจากนี้ ฟิล์มที่พัฒนาขึ้นยังมีราคาถูกลงถึง 3-7 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มที่ใช้อยู่เดิมซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ถือเป็นตัวอย่างผลงานที่น่าจับตามองของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดความสำเร็จให้ตรงกับความต้องการทั้งตลาดและผู้บริโภค

สุดท้ายมาร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับคุณอนุสรณ์ เงินยวง เจ้าของไอเดียเก๋ที่มองเห็นประโยชน์ของถุงพลาสติกชนิดต่างๆ มากไปกว่าเป็นเพียงแค่ขยะ จึงนำความรู้ที่มีเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์มาทำให้ขยะถุงพลาสติกเหล่านี้กลับมาเกิดใหม่ ในรูปแบบกระเป๋า ภายใต้แบรนด์ Global Trash Chic ที่โดดเด่นด้วยสีสันจัดจ้าน สดใส น่าใช้ มีความทนทาน น้ำหนักเบา ภาพประกอบบนถุงก็สามารถนำมาปะติดปะต่อก่อให้เกิดเรื่องราว มุมมองใหม่ จนสามารถส่งไปขายทั่วโลก

คุณอนุสรณ์เริ่มเห็นความสำคัญของเศษวัสดุไร้ค่ามาตั้งแต่เมื่อ 15 ปีที่แล้ว และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของงานรีไซเคิลของเขา ที่มีทั้งการทำบูติกโฮเต็ลสีฉูดฉาดในแบบรีไซเคิล การนำเศษผ้ามาทำเป็นพรมเช็ดเท้ารูปแบบเก๋ๆ นำเศษผ้ามาทำตุ๊กตาสัตว์ ไปจนถึงพวงกุญแจจากเศษผ้า ซึ่งนอกจากจะได้ชิ้นงานที่สวยงามแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมในทางอ้อม เพราะชิ้นงานแต่ละชิ้นที่ทำออกมาเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนเล็กๆ ที่เขาว่าจ้างให้ทำการผลิตด้วยกำหนดการ:
13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 14:45 “นวัตกรรมวัสดุล่าสุดจากทั่วโลก” โดย คุณชมพูนุท วีรกิตติ
14:45 – 15:30 “ฟิล์มรักษาความสดสำหรับผลิตผลในเขตร้อน” โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
15:30 – 16:15 “Global Trash Chic” โดย คุณอนุสรณ์ เงินยวง
16:15 – 16:30 ถามและตอบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. การบรรยายเหมาะสำหรับนักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
4. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการหมุนเวียน “วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง” โดย Material ConneXion® Bangkok

« Back to Result