What 's on

« Back to Result

เสวนา “วัสดุไทย: ภูมิปัญญาท้องถิ่นแถบภาคเหนือตอนล่าง”

  • (เสวนา)
  • เวลา: 30 กันยายน 2553 | 14:00-16:30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

งานสัมมนาจะเปิดด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion® Bangkok โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
คุณอุปทาน จิกิตศิลปิน เจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทศนครสวรรค์
ผู้ออกแบบและผลิตสินค้าแปรรูปจากหนังนกกระจอกเทศ
คุณชายงาม มีสุขแสงจันทร์ ผู้ก่อตั้ง Banana Business Registered OrdinaryPartnership ซึ่งเป็นองค์กรและสตูดิโอออกแบบผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมโขงสาละวินศึกษา และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

งานสัมมนาจะเปิดด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion® Bangkok โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุในแถบภาคเหนือตอนล่าง อันประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร อุทัยธานี ตาก และพิจิตร ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและดํารงไว้ซึ่งคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วย

พบกับ คุณอุปทาน จิกิตศิลปิน เจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทศเจ้าแรกๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ จนเป็นที่เรียกกันติดปากว่า “ฟาร์มนกกระจอกเทศนครสวรรค์” ผู้นำนกกระจอกเทศจากแอฟริกาใต้เข้ามาเลี้ยงและได้สร้างฟาร์มที่มีมาตรฐานสากล คุณอุปทานมองเห็นช่องทางการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของนกกระจอกเทศที่เหลือจากการเลี้ยงเพื่อขายเนื้อ ได้แก่ ขนนกที่คณะคาบาเร่ต์นำมาย้อมสีทำชุดแสดงบนเวที ไข่นกกระจอกเทศที่มีลวดลายภาพวาดสำหรับตกแต่งบ้านและเป็นของชำร่วย รวมถึงกระดูกที่สามารถนำมาทำด้ามมีดได้ราคาถูกกว่าด้ามมีดงาช้าง และด้วยความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะเครื่องหนัง คุณอุปทานจึงพัฒนาและออกแบบตัดเย็บหนังนกกระจอกเทศให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่มีความสวยงามและมีมูลค่า เช่น เข็มขัด กระเป๋าสะพายสตรี กระเป๋าสตางค์ เป็นต้น จนสามารถส่งออกไปจำหน่ายในยุโรปและเอเชียภายใต้แบรนด์ “Kaset 2000” ซึ่งใช้วัสดุหนังสัตว์ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่รอบๆ พื้นที่เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน อีกทั้งยังมีธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจรในบริเวณฟาร์ม ทั้งการชิมอาหารที่ทำจากเนื้อนกกระจอกเทศ กิจกรรมขี่นกกระจอกเทศ และศึกษาชีวิตสัตว์ต่างๆ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนี้

และพบกับ คุณชายงาม มีสุขแสงจันทร์ ผู้ก่อตั้ง Banana Business Registered Ordinary Partnership ซึ่งเป็นองค์กรและสตูดิโอออกแบบผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย จากแรงบันดาลใจและการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนาเทคโนโลยีจากอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้คุณชายงามพัฒนาวิธีทำกาบกล้วยให้เป็นเชือกกล้วยแล้วนำมาออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ หีบและอื่นๆ อีกมาก จนได้ไปเปิดตลาดในประเทศเกาหลีใต้และออกงานแสดงสินค้าในกรุงโซลมาแล้ว ความสำเร็จครั้งนี้นับได้ว่าเป็นผลจากการทำงานร่วมกันกับนักวิจัยและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้จากการทำงานเป็นทีมมาสานประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรท่านที่สามคือ รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ผู้ริเริ่มและจัดตั้งหอศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน” รศ.ดร. จิรวัฒน์ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลทางวัฒนธรรมของประเทศแถบลุ่มน้ำโขงทางตะวันออกและลุ่มน้ำสาละวินทางตะวันตก ซึ่งตอบรับกับแนวคิด Free Flow Asian ของอาเซียนในอีก 5 ปีข้างหน้า และมีความเกี่ยวข้องกันทางเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ด้วยประสบการณ์การศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ รศ.ดร. จิรวัฒน์ ได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่น จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากการถ่ายทอดความคิดด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม

ดําเนินรายการโดยคุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ


กำหนดการ:
13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 14:30 นวัตกรรมวัสดุล่าสุดจากทั่วโลก
14:30 – 16:30 เสวนาเรื่อง “วัสดุไทย: ภูมิปัญญาท้องถิ่นแถบภาคเหนือตอนล่าง”
16:30 เป็นต้นไป รับประทานของว่างภายใน Material ConneXion® Bangkok

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214
จัดโดย Material ConneXion® Bangkok

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. การบรรยายเหมาะสำหรับนักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เปิดรับทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
4. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม โดย TCDC จะมีคูปองให้จอดรถฟรี 2 ชม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

« Back to Result