What 's on

« Back to Result

โครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  • (สัมมนา)
  • เวลา: 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2554 | 10:30-21:00
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

มีสินค้า...แต่ขาดไอเดียต่อยอด อยากขยายธุรกิจ...แต่ขาดแหล่งเงินทุน เตรียมพบ...ปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เชื่อมต่อแหล่ง “เงินทุน” เข้ากับโลกแห่ง “ความรู้” สู่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

มีสินค้า...แต่ขาดไอเดียต่อยอด
อยากขยายธุรกิจ...แต่ขาดแหล่งเงินทุน
เตรียมพบ...ปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เชื่อมต่อแหล่ง “เงินทุน” เข้ากับโลกแห่ง “ความรู้”
สู่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จับมือ ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เปิดโปรเจคพัฒนาขีดความสามารถเอสเอ็มอีไทย...สู่เส้นชัยในตลาดธุรกิจ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการสานฝัน ‘คนช่างคิด’ ที่จะช่วยให้คุณพบ ‘เส้นทางลัด’ สู่ ‘ทางรวย’ พร้อม ‘ผู้ช่วยชั้นดี’ ที่มอบทั้ง “แหล่งความรู้” และ “แหล่งเงินทุน” สนับสนุนการประกอบการ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างมั่นคง กับ 2 โครงการใหญ่เพื่อคนคิดการณ์ไกลเช่นคุณ

สัมมนา “โครงการติดอาวุธทางปัญญา SMEs ในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
…เติมเต็มความรู้ ก่อนต่อยอดสินค้าให้ชนะใจผู้บริโภค...
ร่วมเข้าคลาสสานต่อความรู้ สู่การเป็น “ผู้ประกอบการมืออาชีพ” ไปกับ “เหล่ากูรูสร้างสรรค์” ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ การวิจัยความต้องการของผู้บริโภค การทำธุรกิจและการตลาดยุคใหม่ ที่จะร่วมถ่ายทอดความรู้และวิธีคิดในการทำธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในตลาดสากล
****สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553***

หลักเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น

ประเภทเกณฑ์คุณสมบัติ
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สินค้าและบริการผู้เกี่ยวข้องและดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 สาขา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1) งานฝีมือ 2) การท่องเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3) อาหาร 4) การแพทย์แผนไทย กลุ่มที่ 2 ศิลปะ ได้แก่ 5) ศิลปกรรม 6) ทัศนศิลป์ กลุ่มที่ 3 สื่อ ได้แก่ 7) ภาพยนตร์ 8) สิ่งพิมพ์ 9) เพลง 10) การแผยแพร่ภาพและกระจายเสียง กลุ่มที่4 งานสร้างสรรค์ตามหน้าที่ ได้แก่ 11) การออกแบบ 12) แฟชั่น 13) สถาปัตยกรรม 14) โฆษณา 15) ซอฟท์แวร์
ระยะเวลาการเข้าอบรมผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด (1 วัน/สัปดาห์ : 4 วัน/1 เดือน)
ผู้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่ระดับกลางขึ้นไปของธุรกิจสร้างสรรค์ และเจ้าของกิจการจำนวน 100 ราย จากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร SME Bank

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระยะเวลาการอบรม:
• รุ่นที่ 1 เดือนมกราคม 2553 – เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 20 ธันวาคม 2553
• รุ่นที่ 2 เดือนมีนาคม 2554
• รุ่นที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2554

สถานที่ฝึกอบรม: TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ:
1. สิทธิการใช้ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบและห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบของ TCDC เพื่อสืบค้นและแสวงหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สินค้าในระยะการฝึกอบรม 1 เดือน
2. หนังสือและเอกสารวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์โดย TCDC
3. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการในการสมัครสมาชิกห้องสมุดและเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของ TCDC

คลินิกฝึกอบรมผู้ประกอบการ “โครงการก้าวเดินสู่วันใหม่บนถนนธุรกิจสร้างสรรค์”
...รับคำแนะนำแบบจัดเต็มทุกขั้นตอน...ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย...

ครั้งแรกที่คุณจะได้รับคำแนะนำทางธุรกิจจากทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ กับการเติมเต็มความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการขอสินเชื่อ “smePOWER เพื่อวันใหม่” บริการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท/ราย โดย SME Bank เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคศักราชใหม่อย่างเต็มรูปแบบ
***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554***

ทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ1. คุณภัทรพล จันทร์คำ นักออกแบบเจ้าของรางวัล G-Mark (Good Design Award) 2008 ประเทศญี่ปุ่น และ DEmark (Design Excellence Award) 2008 โดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2. คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ ดีไซเนอร์มากพรสวรรค์เจ้าของแบรนด์ T-RA กูรูด้านการออกแบบแฟชั่นระดับแนวหน้าของไทย
3. คุณขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร ผู้จัดการร้านค้า The Shop@TCDC และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ประจำ TCDC
4. ผศ. ดร.อรณิศ ปันยารชุน อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น

ประเภทเกณฑ์คุณสมบัติ
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สินค้าและบริการต้องมีสินค้าและบริการเป็นของตนเอง ในประเภทดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เสื้อผ้าแฟชั่น
กลุ่มที่ 2 เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน
กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
กลุ่มที่ 4 งานฝีมือและของที่ระลึก
ระยะเวลาการเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด (1 วัน/สัปดาห์: ระยะเวลา 2 เดือนนับแต่เริ่มโครงการ)
ผลงานผู้เข้าร่วมโครงการต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 ชิ้นงาน และ/หรือ เอกสารต้นแบบการผลิตเพื่อธุรกิจ 1 ฉบับ เสนอต่อที่ปรึกษาโครงการก่อนวันสิ้นสุดโครงการ
ผู้เข้าร่วม1 ราย/กิจการ : 1 คน และมีเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง จำนวน 25 ราย /1 กลุ่ม

***รับจำนวนจำกัด 100 คน***

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระยะเวลาการอบรม: มกราคม – กุมภาพันธ์ 2554 (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 20 มกราคม 2554)
สถานที่ฝึกอบรม: TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ:
1. สิทธิการใช้ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบและห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบของ TCDC เพื่อสืบค้นและแสวงหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สินค้าในระยะการฝึกอบรม 2 เดือน
2. สินค้าที่ผ่านการพัฒนาจะได้วางจำหน่ายที่ The Shop @TCDC ดิ เอ็มโพเรียม และโอกาสนำเสนอสินค้ากับห้างสรรพสินค้าในเครือ The Mall Group
3. โอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อันหลากหลายของ TCDC
4. โอกาสจัดแสดงผลงานในเทศกาล “ปล่อยแสง: คิด ทำ กิน” โดย TCDC เพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เลขที่ 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2265-4600
www.smebank.co.th

ดาวน์โหลดใบสมัครจัดโดย

Office of the Prime MinisterOffice of the Prime MinisterTCDC (Thailand Creative & Design Center)TCDC (Thailand Creative & Design Center)

« Back to Result