What 's on

« Back to Result

การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554 จังหวัดเชียงใหม่

 • (Workshop)
 • Where: ห้องบรรยายรวม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมเป็น 1 ใน 20 คนที่มีโอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จาก TCDC

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการสร้างคุณค่าฯ (DIP) จ.เชียงใหม่

ก้าวสู่มิติใหม่ของโลกธุรกิจสร้างสรรค์...ก้าวทันตลาดยุคใหม่กับโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554” ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น

โครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554 จังหวัดเชียงใหม่” แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

1. เวิร์กช็อปพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระตุ้นผลผลิต...ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
กับเวิร์กช็อปพัฒนาผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ

ร่วมเป็น 1 ใน 20 คนที่มีโอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จาก TCDC เพื่อบ่มเพาะแนวคิดและพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมรับโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ The Shop@TCDC กรุงเทพฯ และโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สาธารณชนฟรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2554

คุณสมบัติขั้นต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทเกณฑ์คุณสมบัติ
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สินค้าและบริการต้องมีสินค้าและบริการเป็นของตนเอง ในประเภทดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เสื้อผ้าและสิ่งทอ
กลุ่มที่ 2 เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน
กลุ่มที่ 3 บรรจุภัณฑ์อาหาร และสมุนไพร
กลุ่มที่ 4 ของที่ระลึก และงานฝีมือ
ระยะเวลาการเข้าอบรมผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 5 รายวิชา และผู้ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมพัฒนาสินค้าจำนวน 20 ราย สามารถเข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ในระยะเวลา 2 เดือน เพื่อพัฒนาต้นแบบสินค้าจนสำเร็จ
ผู้เข้าร่วม1 ท่าน / 1 กิจการ และมีเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง
สถานที่ฝึกอบรมคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิธีการสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และส่งไฟล์เอกสารการสมัครมาที่อีเมล addvalue@tcdc.or.th

 • หรือส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่” ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก หรือยื่นด้วยตนเองได้ที่
  หรือส่งใบสมัครมาที่:
  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
  เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ : (053) 245361-2, 243494, 243492, 242226 ต่อ 330
  หรือ
  สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  เลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24
  ถนนสุขุมวิท 24 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 1 มีนาคม 2554

  อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!

  2. สัมมนา “การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs”
  เพิ่มศักยภาพด้านความคิด...พิชิตตลาด

  ร่วมเปิดไอเดียใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจให้ชนะใจตลาดในงานสัมมนา “การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” สำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะ

  วันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 9.30 – 18.00 น. ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 4 อาคารใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  กำหนดการ
  09.30 -10.30 น.หัวข้อ “โอกาสของผู้ประกอบการ SMEs ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดย คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
  10.30-12.30 น.หัวข้อ “การออกแบบ : ปัจจัยสำคัญในการสร้างความต่างของสินค้า” โดย
  อ.สุมนัสยา โวหาร สาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่
  12.30-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.05 -14.30 น.หัวข้อ “เข้าใจวัสดุท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้า/บริการ” โดย
  คุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ ประจำ Material ConneXion Bangkok ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  14.35-16.30 น.หัวข้อ “สำรวจโลกแห่งเทคโนโลยีสื่อสาร : พลังอำนาจของนักช็อป” โดย
  คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  16.30-18.00 น.หัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SMEs” โดย
  ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ภาคการตลาด ม.เชียงใหม่

  พิเศษ! พบผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จาก TCDC ที่จะมาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างใกล้ชิดภายในงาน

  จำกัดจำนวนเพียง 200 ที่นั่งเท่านั้น
  มีอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี

  กรุณาสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)
  จัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  TCDC MCBKID

  « Back to Result