What 's on

« Back to Result

เทศกาลปล่อยแสง 8 ตอน ปล่อยเด็ก เปล่งแสง

 • (Creative Showcase)
 • When: 22 June - 28 August 2011 | 10:30-21:00
 • Where: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

TCDC เปิดเวทีต้อนรับเยาวชนคนเก่งมาร่วมเปล่งแสงแห่งความสร้างสรรค์กันอีกครั้ง เพื่อสานฝันวัยเรียนให้เป็นจริงในโลกแห่งการทำงาน พร้อมปลดปล่อยพลังและศักยภาพไร้ขีดจำกัดตามแบบฉบับ “เด็กมีของ” บน “ลานปล่อยแสง”

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิพื้นที่การจัดแสดงผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ในเทศกาลปล่อยแสง 8 ตอน ปล่อยเด็ก เปล่งแสง

เพราะความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก ล้วนก่อร่างสร้างเป็น “คุณ” ในวันนี้

TCDC เปิดเวทีต้อนรับเยาวชนคนเก่งมาร่วมเปล่งแสงแห่งความสร้างสรรค์กันอีกครั้ง เพื่อสานฝันวัยเรียนให้เป็นจริงในโลกแห่งการทำงาน พร้อมปลดปล่อยพลังและศักยภาพไร้ขีดจำกัดตามแบบฉบับ “เด็กมีของ” บน “ลานปล่อยแสง” พื้นที่อิสระที่จัดสรรขึ้นเพื่อเหล่าอนาคตของชาติโดยเฉพาะใน “เทศกาลปล่อยแสง 8 ตอน ปล่อยเด็ก เปล่งแสง” กิจกรรมสุดแรงภายใต้โครงการ “Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสนับสนุนเยาวชนของชาติให้มีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ไอเดียตั้งต้นเทศกาลปล่อยแสง

เทศกาลปล่อยแสง เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์" ซึ่งจัดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยการมุ่งพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดงานเทศกาล "ปล่อยแสง คิด/ทำ/กิน" ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสสำหรับทุกคนในการนำเสนอความคิดและผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถผลิตเป็นชิ้นงานได้จริง และสร้างบรรยากาศแห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างรายได้ต่อไป

เทศกาลปล่อยแสงเป็นพื้นที่อิสระที่เปิดสำหรับทุกคนที่มีไอเดียทำมาหากินได้ (Practical Idea) ให้สามารถเข้ามานำเสนอผลงานของตนเองตามแนวคิดหลัก 3 หัวข้อ

 1. การคิด (Inspiration) – why
 2. การทำ (Practical process) – how
 3. จุดขาย (Attraction) – wow

โดยเป้าหมายหลักของการนำเสนองานก็คือ การนำเสนอผลงานตั้งแต่สาเหตุในการคิดไอเดียตอบโจทย์ พร้อมด้วยกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตที่ทำได้จริง ก่อนงอกเงยเป็นผลงานสุดว้าว!

ลานปล่อยแสง...แรงเสมอ
ลานปล่อยแสง คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานสร้างสรรค์จากทุกสาขาอาชีพที่กำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจได้ร่วมแสดงผลงานของตนเอง พร้อมทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนะ ตลอดจนสามารถต่อยอดและพัฒนาธุรกิจระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเทศกาลปล่อยแสง 8 ตอน ปล่อยเด็ก เปล่งแสง ครั้งนี้ ลานปล่อยแสงจะเปิดโอกาสให้เฉพาะนิสิต นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ (2554) มาร่วมวงคนมีของ นำเสนอผลงานจบการศึกษา ที่มีจุดขาย เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญต้องมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ บนพื้นที่อิสระที่ไม่จำกัดแวดวงและชนิดของผลงาน TCDC พร้อมเปิดพื้นที่อิสระแบบใครมาก่อนได้ก่อน ให้คุณนำเสนอตนเองพร้อมผลงาน (Portfolio) ได้โดยไม่จำกัดรูปแบบภายในพื้นที่บูธออกงาน 1 ตารางเมตร* แบบไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ เพื่อเป็นก้าวแรกในการเปิดเส้นทางธุรกิจที่แข็งแกร่งต่อไป

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลานปล่อยแสง: พื้นที่อิสระสำหรับคนมีของ
หากคุณเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ (2554) มีความคิด/ทำ/กิน/ได้ และกำลังมองหาเวทีในการแสดงผลงานเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจของคุณ TCDC พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของคุณสู่สายตาสาธารณชน โดยสามารถส่งผลงานเข้ามายัง www.tcdc.or.th/ploy-saeng ได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554

หากผลงานจบการศึกษาของคุณมีความสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด คุณจะได้รับสิทธิ์เป็น 1 ใน 100 เจ้าของพื้นที่จัดแสดงผลงานกับเราแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดตามการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์พื้นที่การจัดแสดงผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมพิเศษนี้ได้ทางเว็บไซต์ www.tcdc.or.th/ploy-saeng ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554

โอกาสสำคัญเพื่อต่อยอดผลงานของคุณสู่ความสำเร็จ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการค้า ประกอบด้วย นักธุรกิจ นักออกแบบอาชีพ นักการตลาด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนจาก TCDC จะทำการคัดเลือก 30 ผลงานที่โดดเด่นและมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดธุรกิจได้จริง เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และตีพิมพ์ผลงานผ่านทางนิตยสาร a day ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2554 ตลอดจนสื่อต่างๆ และช่องทางการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ของTCDC อาทิ เว็บไซต์ www.tcdc.or.th, www.creativethailand.org และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-News) เป็นต้น ที่ซึ่งคุณจะได้กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-7667 ต่อ 135 หรือ 119
หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.tcdc.or.th/ploy-saeng

อ่านคุณสมบัติและกติกาการส่งผลงาน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จับจองพื้นที่ลานปล่อยแสง

 1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี  2554มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานจริง มีจุดขาย ไม่ลอกใคร และมีความพร้อมในการนำเสนอผลงาน
 2. สมัครออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์ตัวอย่างผลงานจบการศึกษา (ในรูปแบบไฟล์ .jpg .bmp) โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่
 3. ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 โดยสมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์ในการจองพื้นที่ก่อน (พื้นที่มีจำนวนจำกัด 100 บูธ)
 4. ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์พื้นที่ในวัน วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 ทาง www.tcdc.or.th/ploy-saeng
 5. หากท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์จัดแสดงผลงานในลานปล่อยแสง 8 กรุณาเตรียมใบรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา หรือ Transcript เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์จัดแสดงผลงาน และกรุณาแจ้งวิธีการจัดแสดงบูธโดยสังเขป

รูปแบบและแปลนการจัดแสดง

 • รูปแบบบูธ 3D
 • อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ทาง TCDC เป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียม
 • บูธขนาดพื้นที่ 1×1 เมตร ยกสูงจากพื้น 0.60 เมตร พร้อมแผงแนวดิ่งขนาด 1×1.8 เมตร
 • ไฟส่องสว่างสำหรับการจัดแสดงงานไฟ 1 ดวง / 1 บูธ
 • เต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ
 • แผ่น Acrylic ขนาด 1×0.8×0.05 เมตร เพื่อปิดหน้าบูธ
 • จอกลางขนาด 3×4 เมตร สำหรับฉายงานประเภทภาพเคลื่อนไหว เช่น วิดีโอ แอนิเมชั่น หรือเว็บเพจ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีอุปกรณ์สำหรับจัดฉายมาเอง

กฎและข้อห้ามในการจัดแสดงงาน
 • การจัดแสดงผลงานจะต้องมีความสูงไม่เกินบูธจัดแสดง หรือไม่ควรเกิน 2 เมตร
 • ห้ามตอก เจาะ หรือทาสีบูธและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้
 • ห้ามใช้กาวสเปรย์ และลวดเย็บกระดาษ (แม็กซ์)
 • ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำหนักในการแขวน หรือพิงผลงานต่างๆ โดยไม่ควรเกิน 40 กิโลกรัม
* หมายเหตุ
 1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดแสดงผลงานของตนเองนอกเหนือจากพื้นที่ที่ทางผู้จัดงานเตรียมไว้ให้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการจัดแสดง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผลงานที่นำเสนอขาดความพร้อมในการจัดแสดง
 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดง จะต้องเตรียมนามบัตรจำนวน 150 ใบมาส่งให้ทางผู้จัดงาน เพื่อที่จะนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในเทศกาลนามบัตร และอีก 150 ใบ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่หน้าบูธของท่านเอง
 4. ผู้จัดงานจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดฉายผลงานประเภทภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นจอฉายภาพกลางให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับจัดฉายมาเอง
 5. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดงจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบขั้นตอน รายละเอียด และกฎข้อห้ามต่างๆ หากท่านใดไม่เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับการนัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์
 6. ประเภทของงานที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแสงได้ครอบคลุมคณะและสาขาวิชาต่างๆ มากมาย อาทิแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
กายภาพบำบัด
วิทยาศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์
วนศาสตร์
ทัศนศิลป์
ประยุกต์ศิลป์
ทันตแพทยศาสตร์
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
โลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ
อักษรศาสตร์
รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิจิตรศิลป์
ดุริยางคศาสตร์
เภสัชศาสตร์
จิตวิทยา
วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ครุศาสตร์
ศิลปศาสตร์
การประมง
นิเทศศิลป์
มัณฑนศิลป์
ฯลฯ

เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อจับจองสิทธิ์พื้นที่บนลานปล่อยแสงและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลปล่อยแสง @ TCDC ได้ที่ www.tcdc.or.th/ploy-saeng

และพบกับอัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่นของเด็กไทยในภูมิภาค ผ่านผลงานจาก 10 มหาวิทยาลัยในโครงการ miniTCDC ทั่วประเทศ ในนิทรรศการ "การออกแบบแห่งท้องถิ่น" (miniTCDC Showcase) ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2554 บริเวณโถงทางเข้า TCDC

เข้าชมฟรี
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

« Back to Result