What 's on

« Back to Result

การบรรยาย “อาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก”

  • (การบรรยาย)
  • เวลา: 26 มกราคม 2555 | 14:00-16:00
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

อาหารการกินและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างแยกไม่ออก เมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อม กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมจึงได้ออกมาตอบสนองต่อปัญหานี้อย่างชัดเจน ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมอาหาร ที่ออกมาแสวงหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนี่เองคือจุดกำเนิดของแนวคิด ”อาหารฉลากเขียว” หรือ “Green Food” ที่กำลังเป็นที่นิยมและได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง

อาหารการกินและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างแยกไม่ออก เมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อม กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมจึงได้ออกมาตอบสนองต่อปัญหานี้อย่างชัดเจน ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมอาหาร ที่ออกมาแสวงหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนี่เองคือจุดกำเนิดของแนวคิด ”อาหารฉลากเขียว” หรือ “Green Food” ที่กำลังเป็นที่นิยมและได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง

อาจารย์ชลธี สีหะอำไพ ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกอย่างยาวนาน จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเนินธุรกิจแบบ Green Food และบทบาทของนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารฉลากเขียว

การบรรยายจะแบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ วิกฤติการณ์โลกร้อนและความเป็นมาของอาหารฉลากเขียว, ธุรกิจอาหารฉลากเขียวและสมาพันธ์ร้านอาหารรักษ์โลก (Green Restaurant Association: GRA) คืออะไร และมีบทบาทต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไร, ประเภทของอาหารและธุรกิจอาหารฉลากเขียว เช่น fine cuisine, organic food, slow food เป็นต้น ปิดท้ายด้วยนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารฉลากเขียว ซึ่งจะพูดถึงวัสดุที่ใช้ในธุรกิจร้านอาหาร พร้อมให้ความรู้ลึกซึ้งถึงหลากหลายวัสดุที่เข้ามาเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารฉลากเขียว กลเม็ดเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ ไม่เพียงแค่เครื่องครัว อุปกรณ์การประกอบ หรือเสริฟอาหาร แต่รวมถึงวัสดุตั้งแต่พรมถึงเพดาน สารเคมี การใช้น้ำประปา ไฟฟ้า และพลังงาน ซึ่งทุกอย่างนอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

รู้จักวิทยากร
อาจารย์ชลธี สีหะอำไพ
คร่ำหวอดอยู่ในวงการอาหารระดับโลกมายาวนาน เขาเริ่มต้นการทำงานอาชีพเชฟตั้งแต่ปี 1982 ในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นเชฟประจำที่โรงแรม Marriott Marquis และ The Ritz Carlton ในกรุงนิวยอร์ก และเคยเป็นเชฟประจำร้านอาหารชั้นนำต่างๆ อาทิ Tavern on the Green ใน Central Park นิวยอร์ก นอกจากนี้ ในช่วงปี 1997-2005 อาจารย์ชลธียังได้เปิดธุรกิจร้านอาหารไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในชื่อ Green Papaya และ Thai Kitchen ในกรุงนิวยอร์ก รวมไปถึงร้าน Pier 9 ในเมือง Brookline รัฐแมสซาชูเซตส์ ทั้งยังเป็นเจ้าของงานเขียนเรื่องอาหารนับสิบเล่ม อาทิ Our Thai Culinary with the Present World, Culinary Education as the Real Professional, My food @Green Papaya, Arts in Culinary, Principles of food, Beverage in Culinary และ Cost of Labor and Production Controls

อาจารย์ชลธีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 1980 ระดับปริญญาโทที่ The State University of New Jersey สาขา Art Education ในปี 1989 และ New York Institute of Technology สหรัฐอเมริกา สาขา Communication Arts ในปี 1997 และได้รับการอบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับใบประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้ Certificate In Food Protection, Boiler Training, Refrigeration Training, Banquet Basic Training , A la Carte Server Training โดย สถาบัน The Hotel and New York  State Education Training  นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจอาหารมานานนับ 10 ปี ผ่านประสบการณ์ในเรื่อง Asian cuisine และแนวโน้มของ New French-American Cuisine หรือ Pan Asian food

ในช่วงปี 2008 อาจารย์ชลธีได้รับเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่องอุตสาหกรรมอาหารและอาหารฉลากเขียว ให้กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) จนถึงปัจจุบัน

กำหนดการ:
13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 16:00 การบรรยาย “อาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก” (Green Food and Innovative Materials in Green Food Business)
16:00 – 16:30 ถามและตอบ
16:30 เป็นต้นไป รับประทานของว่างภายใน Material ConneXion® Bangkok

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214
จัดโดย ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. เปิดรับทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
4. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

« Back to Result