What 's on

« Back to Result

โครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554”

 • (Seminar)
 • When: 1 March - 20 April 2011 | 10:30-18:00
 • Where: ห้องออดิทอเรียม TCDC

ผู้ผ่านการคัดเลือก 50 รายจะได้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนขยายช่องทางการจำหน่ายที่ร้าน The Shop@TCDC พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน ที่จะมาให้ความรู้และคำปรึกษาตลอดระยะเวลาการอบรม

โครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อกลางปี 2553 มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 100 ราย และเมื่อสิ้นสุดโครงการ เหล่านักคิดนักออกแบบและผู้ที่ฝันอยากทำธุรกิจของตนเองก็ได้ผันตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ผู้ผลิตสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับแวดวงอุตสาหกรรมได้ไกลถึงตลาดสากล อ่านต่อ

จากความสำเร็จดังกล่าว ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงได้ร่วมมือกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อีกครั้ง จัดทำโครงการ "การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2" เพื่อพัฒนาผู้ที่มีความคิดอยากทำธุรกิจ และไม่หยุดมองหาโอกาส ให้ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

โครงการนี้ยังคงมุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เพิ่มพูนทักษะการตลาดผสานแนวคิดสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) เช่นเดียวกับที่ผ่านมา โดยใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเป็นตัวแปรสู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ โดยในครั้งนี้ ผู้จัดโครงการได้รวบรวมเหล่าวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในแวดวงอาชีพต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ ผ่านงานสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เข้มข้นทั้งด้านเนื้อหาและความสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเพิ่มกิจกรรมสัญจร (Touring) เพื่อกระจายระลอกความคิดจากเมืองกรุงสู่หัวเมืองในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้ก้าวทันตลาดและกระแสนิยมสมัยใหม่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เหล่าผู้ประกอบการทั่วไทยสามารถเข้าถึงและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

กำหนดการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1
เข้าอบรมหลักสูตร "ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs" จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 100 ราย จะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ "ถอดรหัสความคิด พัฒนาเป็นสินค้า"

พบกับวิทยากรชื่อดังจากแวดวงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ ชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด, วีณา อ่องจริต นักวางแผนกลยุทธ์และการตลาด บริษัท เดอะ ไมเนอร์ กรุ๊ป, อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไพพรรณ หลักแหลม ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารศูนย์การค้าและบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เดอะ มอลล์ กรุ๊ป, ไชยยง รัตนอังกูร บรรณาธิการนิตยสาร Wallpaper*, ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ดีไซเนอร์ อาจารย์ และหุ้นส่วนแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Osisu ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุรีไซเคิล และวุฒิชัย หาญพานิช นักสร้างแบรนด์ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ Harnn

กำหนดการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระยะที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก 50 รายจะได้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนขยายช่องทางการจำหน่ายที่ร้าน The Shop@TCDC พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน ที่จะมาให้ความรู้และคำปรึกษาตลอดระยะเวลาการอบรม

 • กฤษณ์ เย็นสุดใจ ดีไซเนอร์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง วิทยากรประจำกลุ่มที่ 1 เสื้อผ้าและสิ่งทอ

 • ศุภพงศ์ สอนสังข์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย วิทยากรประจำกลุ่มที่ 2 เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน

 • ผศ.ดร. อรณิศ ปันยารชุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิทยากรประจำกลุ่มที่ 3 บรรจุภัณฑ์อาหารและสมุนไพร

 • ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร ผู้จัดการร้านค้า The Shop@TCDC และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ วิทยากรประจำกลุ่มที่ 4 ของที่ระลึกและงานฝีมือ
 • พร้อมสิทธิพิเศษในการทัศนศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และการร่วมแสดงผลงานเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในเทศกาลปล่อยแสง: คิด ทำ กิน ครั้งต่อไป ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 664 7667 ต่อ 135

  จัดโดย

  Office of the Prime MinisterOffice of the Prime MinisterTCDC (Thailand Creative & Design Center)TCDC (Thailand Creative & Design Center)

  « Back to Result