What 's on

« Back to Result

รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า

  • (Lecture)
  • When: 14 July 2011 | 14:00-16:00
  • Where: ห้องออดิทอเรียม TCDC

งานบรรยาย “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า” (Care and Fiber Label for Garment) จะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งได้รับคัดเลือกและรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion® Bangkok โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

โดยดร. นราพร รังสิมันตกุล
ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร
นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

งานบรรยาย “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า” (Care and Fiber Label for Garment) จะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งได้รับคัดเลือกและรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion® Bangkok โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

หากพูดถึงฉลากที่ติดมาพร้อมกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันอยู่ทุกวัน หลายคนอาจไม่เคยสังเกตเห็นหรือหยิบมาอ่าน จนทำให้ไม่เห็นถึงความสำคัญของฉลากเล็กๆ เหล่านั้น และประโยชน์ที่ระบุมาในฉลากบอกวิธีการซักรีดเสื้อผ้า (Care label) และฉลากระบุประเภทของเส้นใย (Fiber Label)

ในแวดวงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาเหนือ กฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตต้องติดฉลากแนะนำวิธีการซักรีดเสื้อผ้าและฉลากเพื่อบ่งชี้ปริมาณและชนิดของเส้นใยที่เป็นองค์ประกอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค แต่ในประเทศไทย ความรู้เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นเรื่องการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่ม เรื่องฉลากระบุประเภทของเส้นใย และข้อแนะนำในการซักรีดเสื้อผ้าที่ต้องมอบให้แก่ผู้บริโภค คงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้อีกต่อไป

การบรรยาย “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า” ได้รับเกียรติจาก ดร. นราพร รังสิมันตกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มาบอกเล่าเรื่องราวของฉลากทั้งสองประเภท ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยและการใช้งานที่เหมาะสม ฉลากที่กำกับเรื่องเส้นใยสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของฉลากระบุประเภทของเส้นใย และวิธีการซักรีดผ่านตัวอย่างฉลากที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา และแนะนำการอ่านสัญลักษณ์ในฉลาก เช่น สัญลักษณ์ของวิธีการซักผ้าที่เป็นมาตรฐานสามารถบอกวิธีการซักรีดที่ดีที่สุด ซึ่งเหมาะสมกับองค์ประกอบของผ้า ด้ายเย็บ การตกแต่ง และเทคนิคการตัดเย็บเฉพาะสำหรับเสื้อผ้าแต่ละตัว โดยบอกถึงวิธีการซัก การฟอกขาว การทำให้แห้ง และการรีด หรือกระบวนการซักแห้ง ทำให้เสื้อผ้ามีอายุการใช้งานนานขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ คงรูปทรงเหมือนเดิมและมีคุณภาพดี ถ้าหากให้ข้อมูลวิธีการซักรีดไม่ถูกต้องอาจทำให้เสื้อผ้าเสียหาย นับเป็นการประกันคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง

กำหนดการ:
13:00 – 14:00ลงทะเบียน
14:00 – 14:30นวัตกรรมวัสดุล่าสุดจากทั่วโลก
14:30 – 16:00บรรยายหัวข้อ “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า”
16:00 เป็นต้นไปรับประทานของว่างภายในห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214
จัดโดย ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. การบรรยายเหมาะสำหรับนักออกแบบเสื้อผ้าและผู้ประกอบการที่สนใจจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ หรือต้องการพัฒนาสินค้าให้อยู่ในระดับสากล รวมทั้งบุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรียนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านฉลากเสื้อผ้า (เปิดรับทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
4. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม โดย TCDC จะมีคูปองให้จอดรถฟรี 2 ชม.

Tags: textile, fiber

« Back to Result