What 's on

« Back to Result

“Business Check-up Festival 2012: เปิดเส้นทางธุรกิจ...พิชิตตลาดสร้างสรรค์”

  • (เทศกาลสร้างโอกาสและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ)
  • Where: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

ต่อยอดเครือข่าย ทำลายทุกกำแพงอุปสรรค สู่โอกาสและความเป็นไปได้ไม่รู้จบ

“Business Check-up Festival 2012: เปิดเส้นทางธุรกิจ...พิชิตตลาดสร้างสรรค์”


...ต่อยอดเครือข่าย ทำลายทุกกำแพงอุปสรรค สู่โอกาสและความเป็นไปได้ไม่รู้จบ...

ผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากโครงการพัฒนาต่อยอดความคิดและธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในชื่อ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการรายใหม่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้ตลาดสินค้าไทยมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการออกแบบเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนานักคิด นักออกแบบและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการ“การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2555” ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเน้นย้ำและนำพาธุรกิจไทยเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริ

โดยหลังจากได้ดำเนินโครงการอบรมให้เหล่าผู้ประกอบการสร้างสรรค์ทั้ง 100 คน ใน 4 กลุ่มธุรกิจมาแรง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ของเล่น อาหารเพื่อสุขภาพ และของที่ระลึก ผ่านขั้นตอนการให้คำแนะนำพร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด คู่ขนานไปกับการให้แนวคิดการพัฒนาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ในที่สุด จึงได้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 คนจาก 4 กลุ่มธุรกิจ ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบจนเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งทุกผลงานยังได้รับโอกาสเปิดตัวต่อสาธารณชนภายในเทศกาลการสร้างโอกาสและขยายเครือข่ายทางธุรกิจในชื่อ “Business Check-up Festival 2012” เทศกาลสร้างโอกาสและขยายเครือข่ายทางธุรกิจครบวงจรที่ไม่เพียงปลุกความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานทางธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการหยั่งรากฐานเศรษฐกิจไทยให้ยืนหยัดอย่างมั่นคง พร้อมรับมือทุกกระแสความเปลี่ยนแปลงในอนาคต....พบสารพันกิจกรรมที่จะช่วยตรวจสุขภาพธุรกิจแบบเจาะลึก กับโอกาสสำคัญที่จะช่วยเปิดมุมมองธุรกิจอย่างรอบด้าน อาท

มหกรรมออกร้าน...สร้างเครือข่าย

เมื่อผู้ประกอบการกว่า 100 ชีวิต จาก “โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และความคิดสร้างสรรค์ปี 2553-2555” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TCDC และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มารวมตัวออกร้านอย่างเต็มรูปแบบบนพื้นที่อิสระ มหกรรมการจัดแสดงสินค้าที่อัดแน่นไปด้วยแรงบันดาลใจและความสร้างสรรค์จึงเกิดขึ้น พบสินค้าหลากประเภท อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ของเล่น อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร งานฝีมือและของที่ระลึก ที่ซึ่งทุกไอเดียมีชีวิต และผ่านกระบวนการผลิตอันเข้มข้นภายใต้การบ่มเพาะโดยวิทยากรมืออาชีพและ TCDC จนตกผลึกเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เลือกซื้อหา รวมถึงพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการ เพื่อสอบถามเคล็ดลับและขั้นตอนความสำเร็จ ตั้งแต่แรกเริ่มจนวางจำหน่าย ได้แบบตัวต่อตัวคลินิกตรวจสุขภาพธุรกิจ
ภูมิคุ้มกันทางธุรกิจบกพร่อง? / ระบบการเงินไหลเวียนติดขัด? / ภาวะขาดทุนเฉียบพลัน?
ขจัดทุกความเสี่ยงของโรคร้ายทางธุรกิจ ด้วยการเข้าร่วมตรวจสุขภาพทางธุรกิจอย่างเจาะลึกรอบด้าน พร้อมเข้ารับคำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ด้านธุรกิจ การเงิน ไปจนถึงการออกแบบ เพื่อแก้ไขทุกปัญหาให้ตรงจุด ตลอดจนบ่มเพาะความพร้อมก่อนการตัดสินใจก้าวต่อไปบนเส้นทางสายธุรกิจที่อาจไม่ได้ปูลาดด้วยกลีบกุหลาบกับหลากหลายโซนเปิดบริการ ดังนี้

โซนมองต่างอย่างนักสร้างสรรค์
หากคุณกำลังมองหาความต่างและต้องการสร้างจุดขายให้สินค้าและบริการ นี่คือโอกาสสำคัญที่ “งานออกแบบสร้างสรรค์” จะตรงเข้าแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด พบบริการด้านไอเดียสดใหม่ ไม่ซ้ำใคร จากนักออกแบบเลือดใหม่ไฟแรงกว่า 10 ราย ที่พร้อมช่วยคุณเติมเต็มทุกความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ไม่มีคำว่าไกลเกินฝัน

โซนวัสดุจุดประกายล้านไอเดีย
พบวัสดุมากนวัตกรรมชิ้นล่าสุดจากฐานข้อมูล Material ConneXion Bangkok นำเสนอโดยผู้ผลิตวัสดุไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และตอบรับกับกระแสนิยมของตลาดในปัจจุบัน ตั้งแต่วัสดุทดแทนราคาย่อมเยา ทนทาน จนถึงวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยต่อยอดและจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ของคุณให้พุ่งทะยาน

โซนเสริมความรู้ ปูทางความสำเร็จ
พบหลากบริการด้านความรู้ ที่จะเปิดโลกทัศน์ให้คุณได้รู้รอบด้านในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันอาหาร, สำนักงานพัฒนานวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯลฯ

โซนตีแตกธุรกิจ พิชิตเงินทุน
โอกาสพิเศษในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่จะช่วยตีแตกธุรกิจของคุณให้เติบโตทะลุทุกข้อจำกัดไปกับบริการข้อมูลทางการเงินและสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยแบบครบวงจรจากธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)


เสวนาพิเศษ “เปิดธุรกิจสตรีทฟู้ด ช่องทางทำกินหลากรสชาติ” โดยนิตยสาร Creative Thailand

ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษการเสวนาในหัวข้อ “เปิดธุรกิจสตรีทฟู้ด ช่องทางทำกินหลากรสชาติ” จัดโดยนิตยสาร “คิด” (Creative Thailand) ที่ได้ประมวลองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน “วัฒนธรรมสตรีทฟู้ด” มาร่วมเสวนาแบ่งปันแนวทางการทำธุรกิจที่สร้างเงินได้จากรสชาติอันมีเส่นห์ของอาหารริมทางกำหนดการร่วมแตกหน่อความคิด พิชิตความสำเร็จทางธุรกิจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน
สอบถามโทร. 02 664 7667 ต่อ 134-135 และ 167


Logos

« Back to Result