What 's on

« Back to Result

Material ConneXion Bangkok Open House: เปิดบ้านวัสดุล้ำ นำเทรนด์โลก (เสวนา)

  • (Talk)
  • Where: บริเวณห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

home > exhibitions > Material ConneXion Bangkok Open House: เปิดบ้านวัสดุล้ำ นำเทรนด์โลก (เสวนา) Material ConneXion Bangkok Open House: เปิดบ้านวัสดุล้ำ นำเทรนด์โลก (เสวนา) (Talk) When 13 July 2012 | 13:30-17:00 Where บริเวณห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Online Reservation Material ConneXion Bangkok จัดกิจกรรมนำเสนอความสำเร็จของวัสดุที่เคยได้รับการสนับสนุนจากห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ พร้อมกับแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการค้นหาช่องทางอื่นๆ ที่สามารถผลักดันและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก

Online Reservation


Material ConneXion Bangkok จัดกิจกรรมนำเสนอความสำเร็จของวัสดุที่เคยได้รับการสนับสนุนจากห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ พร้อมกับแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการค้นหาช่องทางอื่นๆ ที่สามารถผลักดันและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก


ในงานพบกับการเสวนาโดยวิทยากร 5 ท่าน ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประโยชน์และความสะดวกที่ได้รับจากการใช้ฐานข้อมูล เทียบกับกระบวนการวิจัยหรือแสวงหาวัสดุแบบเดิม การใช้ฐานข้อมูลในแง่ของการเป็นช่องทางการตลาด เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าสู่เวทีต่างประเทศ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพ จากการเรียนรู้ในระบบ ได้แก่


1 ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุของ Material ConneXion Bangkok จากประสบการณ์การทำงานในแวดวงวัสดุนานาชนิดเกือบทศวรรษ ดร. ดารารัตน์มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน พัฒนา และรวบรวมข้อมูลวัสดุทั้งในประเทศไทยและจากทั่วโลก เพื่อให้เกิดเป็นฐานข้อมูลที่มีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

2 คุณภาคภูมิ เพิ่มมงคล ผู้บริหารบริษัท พีไอพี อิเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ผู้ค้นคิดนวัตกรรมวัสดุมาสก์พอกหน้าวุ้นมะพร้าวนาโน โดยได้รับสนับสนุนช่องทางตลาดจาก Material ConneXion Bangkok จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตมาสก์พอกหน้าให้กับบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำของโลก

3 คุณวิญญู วรัญญู ผู้บริหาร หจก. ที่นอนจารุภัณฑ์ ผู้ปลุกชีวิตให้กับนุ่น วัสดุธรรมชาติที่กำลังจะถูกลืม ด้วยคุณสมบัติเด่นมากมายและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนุ่นได้กลับมามีบทบาทอีกครั้ง ด้วยการสนับสนุนของ Material ConneXion Bangkok ให้เป็นวัสดุที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลก

4 อาจารย์ภัทรพล จันทร์คำ ประธานหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทย ที่มีเอกลักษณ์ในงานออกแบบที่ชัดเจนด้วยการเลือกใช้วัสดุใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบให้เป็นที่จดจำเสมอ

5 คุณกัญญาพร แสงถาวร สมาชิกแพลตตินัมของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท Greendot International Co., Ltd เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของสมาชิกที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลวัสดุเพื่อการออกแบบเพื่อเป็นทุนในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมตัวอย่างวัสดุกว่า 3,000 ชนิดอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ทดลองใช้ฐานข้อมูลวัสดุเพื่อการออกแบบฟรี ซึ่ง Material ConneXion Bangkok มีการรวบรวมวัสดุใน 2 รูปแบบ คือ การจัดแสดงตัวอย่างวัสดุที่สัมผัสได้ และการรวบรวมข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากระบบอินเตอร์เน็ต
ท่านสามารถติดต่อขอรับ username และ password เพื่อทดลองใช้งานได้ที่ 02 664 8448 ต่อ 224 (โปรดแจ้งว่าขอลองใช้ฐานข้อมูลวัสดุเพื่อการออกแบบ)


ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion Bangkok)

ในยุคที่การสื่อสารเป็นหัวใจของการแข่งขัน ความรวดเร็วในการหาข้อมูลเปรียบเสมือนอาวุธที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการกับคู่แข่งในสนามธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ ที่เป็นต้นน้ำในกระบวนการผลิต จึงเป็นข้อได้เปรียบของผู้ประกอบการ แต่ในความเป็นจริง การแสวงหาวัสดุใหม่ๆ ในการผลิตนั้น จำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาล ทั้งในเรื่องการสำรวจแหล่งผลิต การหาข้อมูล การเดินทาง การวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติ กระบวนการที่ยืดเยื้อและสิ้นเปลืองเหล่านี้ ทำให้การพัฒนาการผลิตโดยใช้วัสดุใหม่ เป็นฝันร้ายของผู้ประกอบการ Material ConneXion Bangkok จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อตอบโจทย์ และแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ


Material ConneXion Bangkok เป็นหนึ่งใน 9 ของเครือข่ายห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก แห่งแรกของเอเชีย และยังคงเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีเครือข่ายใน 9 เมืองใหญ่ทั่วโลก ได้แก่ นิวยอร์ก ปักกิ่ง โคโลญ มิลาน แดกู อิสตันบูล เซี่ยงไฮ้ โซล และกรุงเทพฯ โดยมีการรวบรวมวัสดุ ทั้งในรูปแบบ On-site Library คือ การจัดแสดงตัวอย่างวัสดุที่สัมผัสได้ และ On-line Library คือการรวบรวมข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากระบบอินเตอร์เน็ต


นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลวัสดุที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว Material ConneXion Bangkok ยังเป็นศูนย์รวมทางธุรกิจที่สำคัญ ที่มีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยจำนวนมาก ได้ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลก และยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากการศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Material ConneXion Bangkok
การทดลองใช้ฐานข้อมูลวัสดุ Material Database


กำหนดการ:13.30 – 14.00   ลงทะเบียน
14.00 – 14.15   คุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อำนวยการห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

รักษาการหัวหน้าศูนย์ความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวต้อนรับ
14.16 – 15.00   ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร อธิบายถึงที่มาของวัสดุแต่ละชนิดที่นำมาจัดแสดง ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก มาตรฐาน การใช้ฐานข้อมูลอย่างคุ้มค่า รวมถึงรางวัล Medium Award สุดยอดรางวัลเพื่อสุดยอดวัสดุ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในโลกวัสดุ ของ Material ConneXion
15.00 – 16.30   เสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด จากกลุ่มผู้มีประสบการณ์จากการใช้ฐานข้อมูลวัสดุเพื่อการออกแบบ ทั้งเจ้าของวัสดุที่ได้มีโอกาสคัดเลือกเข้าจัดแสดง อาจารย์และนักออกแบบ ผู้ใช้ฐานข้อมูลเพื่อเป็นวัตถุดิบในการต่อยอดพัฒนาแนวคิดและผลงาน รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่น่าสนใจ
16.30 – 17.00   ร่วมรับประทานอาหารว่าง สัมผัสตัวอย่างวัสดุกว่า 3,000 ชนิดอย่างใกล้ชิด พร้อมทดลองใช้ฐานข้อมูลวัสดุเพื่อการออกแบบ

รับจำกัดจำนวน:  40 ท่าน

สำรองที่นั่ง: โทร 026648448 ต่อ 213-214 หรือจองผ่านระบบ on-line reservation

Online Reservation


หมายเหตุ:
1 ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง
2 สื่อมวลชน นักเขียน Blog และผู้สนใจ สามารถติดต่อรับข้อมูลด้านวัสดุ และบทความ Medium Award เพื่อเผยแพร่ต่อได้
3 ผู้สนใจสามารถติดต่อรับบัตร Free-visit card ได้ 10 ใบต่อท่าน ซึ่งสามารถนำไปให้ผู้อื่นลองใช้เพื่อรับบริการจากห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบได้เสมือนสมาชิกจริง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4 ข้อมูลจากการร่วมกิจกรรม การลองใช้ฐานข้อมูลสามารถเผยแพร่ได้ โดยอ้างถึงแหล่งที่มา และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ด้านการค้า

« Back to Result