What 's on

« Back to Result

วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์

  • (Talk)
  • When: 7 October 2011 | 14:00-16:00
  • Where: Auditorium, TCDC

โดย สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ Rubber Killer สายอรุณ เวียงคำ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาทอด้วยรักถักด้วยใจ ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ผู้ดำเนินรายการ

โดย สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ Rubber Killer
สายอรุณ เวียงคำ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาทอด้วยรักถักด้วยใจ
ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ผู้ดำเนินรายการ

จัดโดย Material ConneXion® Bangkok

จากโครงการสรรหาวัสดุท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆ เข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบน สู่งานเสวนาที่จะต่อยอดความสำเร็จของวัสดุท้องถิ่นให้เป็นธุรกิจสร้างสรรค์

ร่วมเรียนรู้วัสดุผ่านมุมมองธุรกิจสร้างสรรค์ของคนเมืองเชียงใหม่ ที่คิดและเพิ่มคุณค่าวัสดุโดยนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีเอกลักษณ์และโดดเด่น ทั้งยังคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ทดแทน หรือของเก่านำมาคิดใหม่ โดยสองเจ้าของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Rubber Killer และ บ้านถักทอ เชียงคำ รวมทั้งติดตามเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ลงพื้นที่สรรหาวัสดุที่น่าสนใจทั้ง 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน พะเยา จากอาจารย์ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ หัวหน้าโครงการสรรหาวัสดุท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน

เก็บเกี่ยวแนวคิดและเปลี่ยนไอเดียให้เกิดความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับ สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์ นักออกแบบและเจ้าของผลิตภัณฑ์กระดาษใยกล้วย ที่ถักทอจากความคิดที่ว่ากระดาษทำจากเยื่อต้นไม้ จนพัฒนาเป็นสินค้าอย่างสมุดบันทึกจากใบกล้วยในนาม RE Leaf Studio ซึ่งทำขึ้นร่วมกับเพื่อนๆ และ Rubber Killer สินค้ากระเป๋าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปจากยางรถบรรทุก โดดเด่นที่ความคงทนของวัสดุและมีรูปแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ สายอรุณ เจ้าของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทอด้วยรักถักด้วยใจ เริ่มต้นจากการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนบ้าน ในชุมชนเล็กๆ ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความรัก ความตั้งใจ จนเกิดเป็นความผูกพัน ถักทอเป็นสายใยรักในบ้านหลังนี้ที่มีชื่อว่า “บ้านถักทอ” โดยจุดเด่น คือความน่ารักสดใสมีแววตาที่สื่อความหมายทางอารมณ์ ความรู้สึก ด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่หลากหลายรูปแบบและสีสัน เพื่อสร้างความรู้สึกของผู้ให้และผู้รับ และมาหาคำตอบทิศทางการพัฒนาวัสดุจนกลายเป็นธุรกิจสร้างสรรค์จะเป็นอย่างไร ร่วมติดตามได้ในเสวนาครั้งนี้

ปิดท้ายด้วย ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการสัมผัสและลงพื้นที่ชุมชนในภาคเหนือตอนบน ผ่านมุมของนักออกแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจในศักยภาพของวัสดุในแต่ละท้องถิ่น และชี้แนวทางการต่อยอดภูมิปัญญาไปสู่การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จนสำเร็จ

กำหนดการ:
13:00 – 14:00ลงทะเบียน
14:00 – 16:00เสวนา “วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์”
16:00 – 16:30ถามและตอบ
16:30 เป็นต้นไปรับประทานของว่างภายใน Material ConneXion® Bangkok

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. เปิดรับทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
4. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

« Back to Result