What 's on

« Back to Result

การบรรยาย “ความรู้เรื่องไม้”

  • (การบรรยาย)
  • เวลา: 1 มีนาคม 2555 | 14:00-16:30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

ไม้เป็นวัสดุที่ถูกใช้งานมาอย่างยาวนาน เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น จึงมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางทรัพยากรป่าไม้ ทำให้มีไม้หลากหลายชนิดที่สามารถตอบสนองต่อหลากหลายความต้องการที่แตกต่างกันไป

ไม้เป็นวัสดุที่ถูกใช้งานมาอย่างยาวนาน เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น จึงมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางทรัพยากรป่าไม้ ทำให้มีไม้หลากหลายชนิดที่สามารถตอบสนองต่อหลากหลายความต้องการที่แตกต่าง กันไป

แต่เนื่องจากการใช้ไม้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่รู้คุณค่า และการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปของ ไม้แต่ละชนิด ทำให้ทรัพยากรป่าไม้เริ่มลดลง และส่งผลกระทบต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย แต่ความต้องการใช้ไม้ยังมีอยู่อย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้น การมีความรู้เรื่องไม้ และการใช้ไม้อย่างถูกต้องตามคุณสมบัติ จะเป็นทางออกหนึ่งในการสร้างสมดุลของการใช้ทรัพยากรไม้ต่อไป

การบรรยาย “ความรู้เรื่องไม้” จะแนะนำให้คุณได้เข้าใจทรัพยากรอันทรงคุณค่าชนิดนี้มากขึ้น ตั้งแต่ประเภทของไม้ เช่น ไม้จริง ไม้วีเนียร์ ไม้จากป่าธรรมชาติ ไม้จากป่าปลูก ไม้ในประเทศไทย ไม้นำเข้า ไปจนถึงการเลือกใช้ไม้แต่ละชนิดให้เหมาะกับคุณสมบัติเฉพาะตัว นอกจากนี้จะมีการสาธิตตัวอย่างของไม้ประเภทต่างๆ การติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องเรือน และวัสดุไม้อย่างง่ายๆ ที่สามารถทำได้เอง

เกี่ยวกับวิทยากร
คุณสมานชัย อธิพันธุ์อำไพ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ (MBA) จาก City University of Seattle และปริญญาโทสาขาการบริหารการตลาด (MIM) จากมหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท ลีโอวูดอินเตอร์เทรด จำกัด, CEO บริษัท แพนอินดัสเตรียลโปรดักส์ จำกัด และ CEO บริษัท ลีโอวูด อิมแพค จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุไม้ครบวงจร อาทิ ประตูไม้ พื้นไม้ บันไดไม้ คุณสมานชัยเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้บุกเบิกและพัฒนาการผลิตพื้นไม้ลามิเนต ได้เป็นรายแรกในประเทศไทย อีกทั้งได้เขียนหนังสือ “Sense Of Wood” ซึ่งรวมสุดยอดไอเดียทุกแง่มุมของการตกแต่งบ้านด้วยงานไม้ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายความรู้เรื่องไม้ให้กับสถาบันการ ศึกษาชั้นนำ

กำหนดการ:
13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 16:00 การบรรยายและการสาธิต“ความรู้เรื่องไม้”
16:00 – 16:30 ถามและตอบ
16:30 เป็นต้นไป รับประทานของว่างภายใน Material ConneXion® Bangkok

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214
จัดโดย ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion®Bangkok

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. เปิดรับทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
4. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

Tags: wood

« Back to Result