What 's on

« Back to Result

ปล่อยแสง 9ลฯ ตอน เก้า รอ ก้าว

 • (เทศกาลงานแสดงความคิดสร้างสรรค์)
 • เวลา: 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2555 | 10:00-22:00
 • สถานที่: ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ก้าวเล็กๆ ของบัณฑิตจบใหม่ กำลังรอก้าวต่อไปให้ไกลสุดความฝัน เทศกาลปล่อยแสง ครั้งที่ “เก้า” ขอเปิดพื้นที่กว้าง อวดศักยภาพของ “ก้าว” เหล่านั้น ให้ยืนหยัดและมั่นคงบนถนนสายอาชีพต่อไป จัดแสดง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555

ก้าวเล็กๆ ของบัณฑิตจบใหม่ กำลังรอก้าวต่อไปให้ไกลสุดความฝัน เทศกาลปล่อยแสง ครั้งที่ “เก้า” ขอเปิดพื้นที่กว้าง อวดศักยภาพของ “ก้าว” เหล่านั้น ให้ยืนหยัดและมั่นคงบนถนนสายอาชีพต่อไป


จัดแสดง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555

ดูรายละเอียดของผลงานที่จัดแสดง


“30 ผลงานทีได้รับคัดเลือกลงนิตยสาร Wallpaper และ a day”

ก้าวที่ว่าเก๋าในโลกมหาวิทยาลัย จะยังก้าวไกลไปได้ดังใจหมายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความกล้าและความมุ่งมั่นที่จะออกไปเรียนรู้ชีวิตบนโลกใบใหม่ที่ ไม่มีรั้วมหาวิทยาลัยคอยโอบอุ้มอย่างเคย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เตรียมพร้อมต่อยอดและสนับสนุน “ก้าวเล็กๆ” ของบัณฑิตหน้าใหม่ให้ “ก้าวไกล” ไปสุดฝันอีกครั้ง ในเทศกาลปล่อยแสง 9 ตอน เก้า รอ ก้าว กิจกรรมเด่นภายใต้โครงการ “Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสนับสนุนเยาวชนของชาติให้มีโอกาสค้น หาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและ เศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ไอเดียตั้งต้นเทศกาลปล่อยแสง

ร่วมก้าวใหญ่ไปกับ....เทศกาลปล่อยแสง 9 ตอน เก้า รอ ก้าว
รูปแบบการจัดกิจกรรมลานปล่อยแสงในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดพื้นที่อิสระที่มอบสิทธิ์ให้เฉพาะนิสิต นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ (2555) โดยต้องเป็นผู้ที่มีความคิด/ทำ/กิน/ได้ และกำลังมองหาเวทีในการแสดงผลงานเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจของตน ได้มาร่วมวงคนมีของเพื่อนำเสนอผลงานจบการศึกษา ที่มีจุดขาย เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญต้องมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ ภายในพื้นที่บูธออกงาน 1 ตารางเมตร* แบบใครมาก่อนได้ก่อน ให้น้องๆ ได้นำเสนอตนเองพร้อมผลงาน (Portfolio) แบบไม่จำกัดประเภทและรูปแบบการนำเสนอ

ลานปล่อยแสง นิสิต นักศึกษา
3 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2555 ณ ห้องนิทรรศการ 2, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
และ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

หากผลงานจบการศึกษาของคุณแสดงออกถึงความสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ใน ตลาด TCDC ได้เตรียมมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ ได้เริ่มต้นก้าวแรกในเส้นทางสายธุรกิจได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อาทิ

 • เป็นเจ้าของพื้นที่จัดแสดงผลงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
  รับสิทธิ์เป็น 1 ใน 120 เจ้าของพื้นที่จัดแสดงผลงานจบการศึกษา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2555
 • ต่อยอดสู่สายตาสาธารณชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  ร่วมขยายวงความสามารถสู่การรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำผลงานไปจัดแสดงต่อยอด ณ ลานอีเดน (Eden) ชั้น 1 ในศูนย์การค้าชั้นนำ เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555
 • ร่วมจารึกผลงานในนิตยสารต้นแบบ a day
  นอกจากจะได้เปิดตัวอวดความสามารถบนลานปล่อยแสงแล้ว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการค้า ประกอบด้วย นักธุรกิจ นักออกแบบอาชีพ นักการตลาด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนทีมงานจาก TCDC จะทำการคัดเลือก 30 ผลงานที่โดดเด่นและมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดธุรกิจได้จริง เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร Wallpaper* และนิตยสาร a day ฉบับเดือนกันยายน 2555 ตลอดจนสื่อต่างๆ และช่องทางการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของTCDC อาทิ เว็บไซต์ www.tcdc.or.th, www.creativethailand.org และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-News) เป็นต้น

วิธีการสมัคร
อ่านวิธีการสมัครและวิธีการสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร


เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อจับจองสิทธิ์พื้นที่บนลานปล่อยแสงและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลปล่อยแสง @ TCDC ได้ที่ www.tcdc.or.th/ploy-saeng
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-7667 ต่อ 136 หรือ 137

« Back to Result