What 's on

« Back to Result

กระบวนการคิดและออกแบบ สินค้า บริการ และธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

  • (Seminar)
  • When: 20 - 21 September 2012 | 13:00-18:30
  • Where: ห้องออดิทอเรียมและ Workshop Space, TCDC

TCDC ร่วมกับบริษัท Toyo Ink; Nikkei Design; Tetsutaro Design; Mobile Crews Corporation; The Japan Foundation, Bangkok; Art4D และ Siam@Siam จัดงานสัมมนาและเวิร์กช็อปแนะนำวิธีคิดเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และธุรกิจ ให้เหมาะสมกับแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ โดยใช้ “คำจำกัดความและสี” เป็นเครื่องมือตั้งต้นในการจุดประกายกระบวนการ “คิด”

TCDC ร่วมกับบริษัท Toyo Ink; Nikkei Design; Tetsutaro Design; Mobile Crews Corporation; The Japan Foundation, Bangkok; Art4D และ Siam@Siam จัดงานสัมมนาและเวิร์กช็อปแนะนำวิธีคิดเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และธุรกิจ ให้เหมาะสมกับแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ โดยใช้ “คำจำกัดความและสี” เป็นเครื่องมือตั้งต้นในการจุดประกายกระบวนการ “คิด”

พบกับสองวิทยากรรับเชิญชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการออกแบบระดับโลก ฮิโรยูกิ อันไซประธานบริษัท Mobile Crews Corporation และผู้ก่อตั้ง/มันสมองของโครงการ Localization Map และเทตสุโทโร นากาบายาชิดี ไซน์ไดเรกเตอร์และนักออกแบบผลิตภัณฑ์จากโตเกียว โดยในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงในด้านการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังจะได้รับทักษะในการค้นหาโอกาสใหม่ๆ จากวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการออกแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจในปัจจุบัน


งานสัมมนานี้เปิดรับเฉพาะผู้สมัครที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานดี ไซน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักออกแบบกราฟิก อาร์ทไดเรกเตอร์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบอุตสาหกรรม มัณฑนากร สถาปนิก และนักออกแบบแฟชั่น โดยผู้เข้าร่วมจะต้องนำ iPhone หรือ iPad เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลขณะร่วมทำเวิร์กช็อปกำหนดการ
20 กันยายน 2555

13.30 – 14.00 น.ลงทะเบียน

14.00 – 16.00 น. สัมมนา (เปิดรับ 130 ท่าน)

21 กันยายน 2555

13.00 – 13.30 น.ลงทะเบียน

13.30 – 18.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันที่ 20 กันยายน จำนวน 24 ท่าน)

รู้จักวิทยากรฮิโรยูกิ อันไซ
ประธานบริษัท Mobile Crews Corporation และผู้ก่อตั้ง/มันสมองของ Localization Map Project โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และธุรกิจ ให้เหมาะสมกับแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

ฮิโรยูกิ อันไซ คือนักวางแผนธุรกิจอิสระจากกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ผู้มีประสบการณ์ประสานเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียมากว่า 20 ปี เขามีบทบาทในโครงการต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิ รถยนต์ การออกแบบอุตสาหกรรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) เฟอร์นิเจอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และวัฒนธรรม ฮิโรยูกิจึงตระหนักถึงความสำคัญของความเข้าใจตรรกะของแต่ละพื้นที่ ไม่เพียงแค่สำหรับชีวิตประจำวัน และยังรวมถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านประสบการณ์การปรับส่วนต่อประสานผู้ใช้ของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ให้เข้ากับผู้บริโภคในยุโรปเทตสุโทโร นากาบายาชิ
ดีไซน์ไดเรกเตอร์และนักออกแบบผลิตภัณฑ์อิสระจากกรุงโตเกียว ผู้มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัย อุปกรณ์สื่อสาร ผลิตภัณฑ์ทั่วไป เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุก่อสร้าง แนวคิดเชิงออกแบบของเทตสุโทโรมองว่าวัตถุทุกชิ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ สถานการณ์เฉพาะตัว และจำเป็นต้องพิจารณาบริบทการใช้ชีวิตของผู้คน

เทตสุโทโรเข้าร่วมงานกับ Masayuki Kurokawa Architect & Associates หลังจบการศึกษาจาก Kuwasawa Design School ในปี 2531 เขาสอนวิชาออกแบบอุตสาหกรรมที่ Nihon University College of Art ตั้งแต่ปี 2548 และมีบทบาทในนิทรรศการ 100% Design Tokyo (2548-2551) และ "DNA of Japanese Design" (2549) ร่วมกับ TCDC เขาเป็นหนึ่งในมันสมองของโครงการ Localization Map ร่วมกับฮิโรยูกิ อันไซ ตั้งแต่ปี 2553 นอกจากนี้ เขายังร่วมเขียนหนังสือ “ Why MARU-CHAN became Mexican National Food? Intercultural Adjustment for Product Development on World Wide Market” ในปี 2554 และเขียนบทความเกี่ยวกับตัวอย่างการออกแบบสินค้า บริการ และธุรกิจ ให้เหมาะสมกับแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ให้กับ Nikkei Business Online


ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์) หรือจองผ่านระบบ On-line Reservation


สำรองที่นั่งงานสัมมนาวันที่ 20 กันยายน


สำรองที่นั่งงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการวันที่ 21 กันยายน

หมายเหตุ
1. สัมมนาเชิงปฎิบัติการในวันที่ 21 กันยายน 2555 เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันที่ 20 กันยายน เท่านั้น
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์
3. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
4. ดำเนินการสัมมนาเป็นภาษาญี่ปุน โดยมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย


« Back to Result