What 's on

« Back to Result

OTOP Store & Thai Pinto

  • (OTOP Store & Thai Pinto)
  • When: 15 - 23 December 2012 | 10:00-21:00
  • Where: หน้าทางเข้าอาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี

พบต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ “ร้านค้า OTOP” ที่มุ่งยกระดับและเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก “ชุดของขวัญปีใหม่ OTOP” ซึ่งคัดเลือกสินค้าเด่นจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศมาจัดเป็นชุดของขวัญพร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ไปจนถึง “Thai Pinto” ของว่างบรรจุกล่องภายใต้แนวคิดการสร้างมูลค่าและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายให้กับอาหารท้องถิ่น

พบต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ “ร้านค้า OTOP” ที่มุ่งยกระดับและเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก “ชุดของขวัญปีใหม่ OTOP” ซึ่งคัดเลือกสินค้าเด่นจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศมาจัดเป็นชุดของขวัญพร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ไปจนถึง “Thai Pinto” ของว่างบรรจุกล่องภายใต้แนวคิดการสร้างมูลค่าและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายให้ กับอาหารท้องถิ่น

ต้นแบบร้านค้าและสินค้า OTOP ร่วมสมัยนี้จะจัดแสดงที่งาน “๑ ทศวรรษ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” หรือ OTOP City 2012 ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2555 ณ ด้านหน้าทางเข้าอาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานีร้านค้าต้นแบบ OTOP Store

แสดงถึงแนวทางการยกระดับและกระจายสินค้าภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ไปสู่ตลาดโลก ด้วยการจัดตั้งร้านค้า OTOP ที่ได้คัดเลือกสินค้าซึ่งผลิตขึ้นจากทักษะ ฝีมือ และวัตถุดิบของท้องถิ่น รวมทั้งมีการพัฒนาแบบของสินค้าในด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยให้สอด คล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ เพื่อนำมาจัดแสดงในร้านค้าต้นแบบที่มีการจำลองและตกแต่งบรรยากาศร้านด้วย สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการส่งออกและการ สร้างรายได้ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กผ่านร้านค้า OTOP Store ที่คาดว่าจะเปิดขึ้นแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร ก่อนจะขยายไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลกในอนาคตชุดของขวัญปีใหม่ OTOP

“ชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่” เป็นอีกหนึ่งในแนวทางการพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยการคัดเลือกสินค้าจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศมาจัดเป็นชุดของขวัญและดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ สินค้า OTOP มีจุดขายเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจทั่วโลกที่มองหาจุดเด่นของท้องถิ่น ที่ไม่ใช่เพียงแค่การนำเสนอเอกลักษณ์แบบเก่า แต่เป็นการดึงศักยภาพของท้องถิ่นออกมาในทุกด้านตั้งแต่วัสดุ เทคนิควิธี การออกแบบที่ร่วมสมัย รวมถึงวิธีการจัดจำหน่าย

ชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ทั้ง 5 แบบที่จัดแสดงจึงเป็นตัวอย่างการพัฒนาเบื้องต้นของสินค้า OTOP ให้สามารถตอบสนองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาให้ความ สำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีจากการหวนคืนสู่ธรรมชาติ ความเนิบช้าแบบท้องถิ่น การใส่ใจกับความหมายและความรู้สึก ตลอดจนการแบ่งปันเพื่อคืนกำไรให้กับสังคม

ของขวัญชุดน้ำผึ้ง ชุดธัญพืช และชุดสปา เป็นตัวแทนของสุขภาพและความงามด้วยวิถีแห่งธรรมชาติแต่มีสรรพคุณอันเป็นที่ ยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านการป้องกัน การฟื้นฟู และการผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจำวัน ขณะที่ชุดผ้าไหมและชุดเซรามิกเป็นตัวแทนของความสวยงามที่เรียบง่ายแต่มากไป ด้วยความรู้สึกสงบและอบอุ่นด้วยวัสดุ และรูปทรงที่สร้างความสมดุลระหว่างคุณค่าของช่างฝีมือและประโยชน์ใช้สอยใน ปัจจุบันThai Pinto

“ปิ่นโต” ภาชนะใส่สำรับอาหารไทยที่ใช้ในการรับประทานอาหารนอกบ้านหรือการจัดส่งอาหาร ไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นที่มาของ Thai Pinto อาหารไทยบรรจุกล่องภายใต้แนวคิดการสร้างมูลค่าและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายให้ กับอาหารท้องถิ่น ด้วยการนำวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาปรุงให้กลาย เป็นอาหารพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ ยังคงความอร่อยและสะอาดปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง เหมาะสำหรับเป็นอาหารกล่องระหว่างการเดินทางคล้ายกับข้าวกล่องเบนโตะของ ประเทศญี่ปุ่นที่มักจะอยู่คู่กับการเดินทางด้วยรถไฟ

ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงใน 5 เส้นทางที่เชื่อมต่อทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำลง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศให้ขยายตัว มากขึ้น จึงเป็นโอกาสและตลาดขนาดใหญ่ในอนาคตสำหรับชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นใน การผลิตอาหารกล่องแบบไทยที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการวางจำหน่าย ณ สถานีรถไฟและบนรถไฟตลอดทั้ง 5 เส้นทางทั่วประเทศ

อาหาร Thai Pinto ที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นการจำลองอาหารที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่น ตามเส้นทางรถไฟ แล้วนำมาบรรจุเป็น “ชุดอาหารว่างพร้อมรับประทาน” อันเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับและขยายช่องทางการจำหน่ายอาหารท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะ เริ่มดำเนินการในเร็วๆ นี้ 

เข้าชมฟรี
ณ บริเวณงาน “๑ ทศวรรษ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” หรือ OTOP City 2012 ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2555 หน้าทางเข้าอาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

หมายเหตุ: สินค้าทั้งหมดนำมาจัดแสดงเท่านั้นโดยมิได้วางจำหน่าย

« Back to Result