What 's on

« Back to Result

Entertainment Creative Workshop รุ่นที่ 2

  • (Workshop)
  • เวลา: 7 - 21 มิถุนายน 2556 | 09:00-17:00
  • สถานที่: Workpoint Entertainment

TCDC ร่วมกับ Workpoint Entertainment จัดกิจกรรมความรู้สร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกฝีมือผลิตรายการโทรทัศน์กับผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร

เปิดรับสมัคร 9 เมษายน – 19 พฤษภาคม นี้ !

TCDC ร่วมกับ Workpoint Entertainment จัดกิจกรรมความรู้สร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกฝีมือผลิตรายการโทรทัศน์กับผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงแบบ ครบวงจร

พบกับปฏิบัติการเข้มข้นด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งการคิด เขียน และผลิตรายการโทรทัศน์ เต็มรูปแบบ กับทีมครีเอทีฟและโปรดิวเซอร์จากรายการชื่อดัง พร้อมลุยงานเดี่ยวจนถึงขั้นตอนการผลิตในสตูดิโอทำงานจริงของ Workpoint ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพร้อมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. ผู้จบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2555 หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา
2. บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านครีเอทีฟอายุ 22-30 ปี
3. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีพลังในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า
4. ส่งประวัติส่วนตัวและผลงาน (ถ้ามี) เพื่อการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป
5. จะทำการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน

วิธีการสมัคร

– ส่งประวัติและผลงาน (ถ้ามี) ได้ตั้งแต่ 9 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2556
ผ่าน 2 ช่องทาง

1. ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-664-8448 ต่อ 213, 214
2. ที่ Email: workpointworkshop@tcdc.or.th
ขั้นตอนการรับสมัคร Entertainment Creative Workshop รุ่นที่ 2
- ส่งประวัติและผลงาน (ถ้ามี) 9 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2556
- สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป 1 – 2 มิถุนายน 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป 4 มิถุนายน 2556
- กิจกรรมเวิร์กช็อป 17 – 21 มิถุนายน 2556


สถานที่ : บริษัท Workpoint Entertainment

99 หมู่ 2 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02 833 2000

www.workpoint.co.th

แผนที่

ดูรายละเอียดและหัวข้อการอบรมของเวิร์กช็อป

หมายเหตุ
1. รับสมัครจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 30 ท่าน
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อปต้องวางเงินประกันสิทธิ์ จำนวน 1,000 บาท และจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อจบเวิร์กช็อป

TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินประกันนี้ หากท่านไม่มาเข้าร่วมงานครบตามวันและเวลาที่กำหนด ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Entertainment Creative Workshop จัดขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น ตลอดปี 2556

รุ่นที่ 1 วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2556, รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2556, รุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2556 (หนึ่งในกิจกรรม Creative Space Workshop งานชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold 2013) และรุ่นที่ 4 วันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2556

« Back to Result