What 's on

« Back to Result

เวิร์กช็อป "พลาสติกชีวภาพ: ทางเลือกที่ยั่งยืน”

  • เวลา: 27 พฤศจิกายน 2557 | 13.00-16.30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

ร่วมเรียนรู้ประโยชน์การใช้งานและทิศทางการเติบโตในตลาดของ “พลาสติกชีวภาพ” ในเวิร์กช็อปเข้มขันกับสองผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

ด้วยความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและกระแสรักษ์โลกที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายประเทศมีความมุ่งมั่นในการคิดค้นวัสดุใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม และแก้ไขปัญหาขยะที่ทวีขึ้นตามจำนวนประชากรโลก "พลาสติกชีวภาพ" นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี และญี่ปุ่น ได้มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบทาง การเกษตรที่ย่อยสลายได้ เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกทั่วไปที่ใช้วัตถุดิบจากปิโตรเคมี ส่งผลให้ตลาดพลาสติกชีวภาพมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต

Material ConneXion® Bangkok ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย หรือ TBiA จะมาแนะนำความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้คุณสมบัติและข้อจำกัดในการใช้งาน และร่วมค้นหาคำตอบว่าเหตุใดบริษัทชั้นนำของโลกถึงเลือกใช้พลาสติกชีวภาพเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน พร้อมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม ในเวิร์กช็อปเข้มข้นโดยสองผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรืองวา แสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (TBiA) และ คุณปนิลดา เจริญผล Product Manager, Specialty Plastics บริษัท บีเอเอสเอฟ(ไทย) จำกัด

กำหนดการ
13.00 น.
13.30 น.
14.30 - 15.30 น.

15.30 - 16.20 น.
16.20 - 16.30  น.
                

ลงทะเบียน ณ โถงทางเข้า TCDC    
บรรยายหัวข้อ Bioplastics: Plastics for a Sustainable Choice   
แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แจกโจทย์สำหรับเวิร์กช็อป 
ระดมสมอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญตามประจำแต่ละกลุ่มเพื่อให้คำแนะนำ 
แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน 10 นาที
สรุปกิจกรรม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

เต็มแล้ว  
 
หมายเหตุ:
1. เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือบุคคลที่สนใจ
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
3. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเวิร์กช็อปเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
4. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง

Tags: tcdc-mcb

« Back to Result