What 's on

« Back to Result

เสวนา “Research Success Stories: มากกว่างานวิจัยแต่ใช้ได้จริง”

  • When: 30 October 2014 | 14.00 - 17.00
  • Where: ห้องออดิทอเรียม TCDC

งานวิจัยอาจเป็นมากกว่าที่คุณคิด... มาเรียนรู้การพัฒนาต่อยอดคุณสมบัติของวัสดุ เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก MTEC สวทช.

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ร่วมกับ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok ร่วมส่งต่อองค์ความรู้ด้านวัสดุและการออกแบบสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลักดันผลงานวิจัยให้ใช้ได้จริง ซึ่งเอ็มเทคมีบริการร่วมผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยด้านวัสดุ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานและนำไปต่อยอดจริงได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่โลหะ เซรามิกส์ ยาง โพลิเมอร์ ไปจนถึงเส้นใยธรรมชาติ

พบกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากเอ็มเทคที่จะมาแนะนำให้รู้จักกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาต่อยอดวัสดุ ผ่านตัวอย่างงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ อาทิ นวัตกรรมเพิ่มคุณสมบัติเซรามิกส์ นวัตกรรมยางที่เป็นได้มากกว่าสินค้าเกษตร และ ผลงานวิจัยหินอ่อนสังเคราะห์ Green Product รวมถึงบริการต่างๆ ของเอ็มเทค สวทช. ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าใช้บริการ เหมาะสำหรับผู้ผลิตวัสดุ ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้ที่สนใจทั่วไป


เสวนา “มากกว่างานวิจัยแต่ใช้ได้จริง: Research Success Stories” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากเอ็มเทค และบริษัท ทิฟฟานี่ เดคคอร์ จำกัด ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และตัวอย่างงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ


ดร. พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัยอาวุโสหน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ กับงานวิจัยที่ร่วมกับภาคเอกชนในการออกแบบวัสดุ สร้างนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน


คุณวิกรานต์ ตั้งศิริพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟานี่ เดคคอร์ จำกัด กับความสำเร็จของผลงานวิจัยรีไซเคิลผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์หรือหินเทียม


ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ นักวิจัยอาวุโส หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติกับมุมมองเกี่ยวกับยางพาราว่าเป็นวัสดุอุตสาหกรรมสีเขียวที่ที่มีสมบัติโดดเด่นมาก

กำหนดการ
13.30 – 14.00 น.         ลงทะเบียน
14.00 – 14.10 น.         กล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ “เครือข่ายความร่วมมือด้านวัสดุและการออกแบบ”
                                 โดย คุณชมพูนุท วีรกิตติ หัวหน้าฝ่ายศูนย์ ความรู้สร้างสรรค์
14.10 - 14.30 น.          เปิดตัวเอ็มเทค สวทช. และแนะนำบริการ
                                 โดย ดร.ชรีย์พร ภูมา ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
14.30 – 14.50 น.         แนะนำบริการสนับสนุนอุตสาหกรรม สวทช.
                                 โดย คุณวทันยา สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด
14.50 – 16.00 น.         เสวนา “Research Success Stories: มากกว่างานวิจัยแต่ใช้ได้จริง”
                                 นวัตกรรมเพิ่มคุณสมบัติเซรามิกส์เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด   
                                 โดย ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัย
                                 นวัตกรรมยางเป็นได้มากกว่าสินค้าเกษตร   
                                 โดย ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ นักวิจัย
                                 ผลงานวิจัยประยุกต์ใช้พลาสติกโพลิเอสเทอร์ ในการผลิตหินอ่อนสังเคราะห์ Green Product
                                 และบริการแบบครบวงจรของ สวทช. ในมุมมองของภาคเอกชน
                                โดย คุณวิกรานต์ ตั้งศิริพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟานี่ เดคคอร์ จำกัด
                                ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ นักวิจัย
16.00 – 16.20 น.        ถาม-ตอบ   
16.20 – 17.00 น.        รับประทานอาหารว่าง และชมตัวอย่างผลงานวิจัย ณ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

 

mtec logo.gif nstda logo.gif

หมายเหตุ:
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมงTags: tcdc-mcb

« Back to Result