What 's on

« Back to Result

งานบรรยายและพิธีเปิดนิทรรศการ “The Cooperation II: คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2”

  • When: 18 September 2014 | 13.00-17.00 น.
  • Where: ห้องออดิทอเรียม และโถงทางเข้า TCDC

เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและฟังเสวนาเบื้องหลังความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยกลุ่มผู้ผลิตวัสดุและนักออกแบบไทย สำรองที่นั่งฟรี!

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ ที่ประสานพลังระหว่าง 4 คู่ ผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้เฉพาะคู่ที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวข้ามและเรียนรู้การทำงานของคู่อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกันอีกด้วย จนกลายเป็นนิทรรศการ The Cooperation II : คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2 โดยจับคู่ทำงาน “แบบลงลึก” ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลวัสดุ ทดลองเล่นกับวัสดุและพัฒนาต้นแบบ ผ่านเวิร์กช็อปการทำงานร่วมกันนาน 8 เดือน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทั้งในเชิงพาณิชย์ที่สามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม และง่ายต่อการนำไปใช้งาน

เชิญร่วมพิธีเปิดพร้อมฟังเสวนาประกอบนิทรรศการ เพื่อบอกเล่าเบื้องหลังการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-creation) ทั้ง 4 คู่ นำมาซึ่ง “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” อันมีเอกลักษณ์ เป็นรูปธรรม และแสดงถึงศักยภาพใหม่ของ “วัสดุ” ได้ในหลายแง่มุม ได้แก่

คู่ที่หนึ่ง : แฟชั่นไบโอเซลลูโลส
บริษัท Thainanocellulose Co., Ltd. โดย สมบัติ รุ่งศิลป์ &
กฤษณ์ เย็นสุดใจ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ดอยตุง)
โจทย์เริ่มต้น : ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากไบโอเซลลูโลสแบบแห้ง

คู่ที่สอง : วัสดุไม้อัพไซเคิล
บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. โดย สมานชัย อธิพันธุ์อำไพ &
นิพิฐพนธ์ ภูริชบุญทรัพย์ (Millennium Ducks Design Store)
โจทย์เริ่มต้น : ออกแบบวัสดุใหม่ให้ง่ายต่อการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ

คู่ที่สาม : ลีลาผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ
บริษัท Thai Num Choke Textile Co., Ltd. โดย บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ &
ขนิษฐา นวลตรณี (kanit)
โจทย์เริ่มต้น : ปรับภาพลักษณ์ผ้าใยธรรมชาติให้ตอบโจทย์ตลาดที่กว้างขึ้น

คู่ที่สี่ : ปุยนุ่นไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์
บริษัท Jarupun Mattress Co., Ltd. โดย วิญญู วรัญญู &
จุฑามาส บูรณะเจตน์ และ ปิติ อัมระรงค์ (o-d-a)
โจทย์เริ่มต้น : สื่อสารคุณสมบัติพิเศษของนุ่นผ่านเครื่องเฟอร์นิเจอร์

กำหนดการ
12.00        เปิดลงทะเบียน
13.00        เสวนาเบื้องหลัง “The Cooperation II: คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2”
16.00        Q&A  
16.30        พิธีเปิดนิทรรศการ ณ โถงทางเข้า TCDC
17.00        นำชมนิทรรศการ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC และสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแพลตินัม สำรองที่นั่งได้ที่โทร. 02 105 7499 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)


 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

หมายเหตุ:
1. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
2. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง

Tags: tcdc-mcb

« Back to Result