What 's on

« Back to Result

เวิร์กช็อป “สร้างมูลค่าให้เศษวัสดุแบบ Upcycling”

  • When: Until 9 July 2014 | 5 และ 9 กรกฎาคม
  • Where: ห้อง Workshop @TCDC

เรียนรู้กระบวนการ Upcycling พร้อมลงพื้นที่โรงงานผู้ผลิตเพื่อทดลองแปลงเศษวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า และใส่ใจสิ่งแวดล้อม -- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม


เมื่อแนวโน้มด้านการผลิตวัสดุของโลกให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิธีการ Upcycling จึงเป็นเทรนด์ใหม่ที่เข้ามามีบทบาทกับการออกแบบมากยิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการนำเศษวัสดุมาแปลงสภาพให้กลายเป็นวัสดุใหม่ มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งยังเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม  

Material ConneXion® Bangkok จัดเวิร์กช็อป “สร้างมูลค่าให้เศษวัสดุแบบ Upcycling” เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจกระบวนการ Upcycling อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มธุรกิจ

พบกับสองวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมสีเขียว ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และที่ปรึกษา ร้าน Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเจาะลึกกระบวนการแปลงสภาพเศษวัสดุเหลือใช้ หรือการทำให้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่เดิมได้แล้ว กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การแปลงเศษวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาจไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเลย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ลงพื้นที่ยังโรงงานผู้ผลิต พร้อมเก็บข้อมูลจริงและวางแผนการผลิต เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ Upcycling อย่างแท้จริง


กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม / 14.00 – 17.00 น.
13.30-14.00     ลงทะเบียน
14.00-15.00    นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ Upcycling
15.00 –15.15     รับประทานอาหารว่าง
15.15 -16.15    แนะนำการสำรวจเศษวัสดุ 
16.00-16.30    แบ่งกลุ่มและสรุปการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

วันที่ 5-8 กรกฎาคม
แต่ละกลุ่มนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเก็บข้อมูลพร้อมเศษวัสดุ

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม / 14.00-17.00 น.
13.30-14.00     ลงทะเบียน
14.00-15.00    นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ Upcycling
15.00-15.30    นำเสนอตัวอย่างของกระบวนการ Upcycling
15.30 -15.45     รับประทานอาหารว่าง
15.45-17.00     รีวิวเศษวัสดุ
17.00 -18.00     พูดคุยและสรุป

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับจํานวนจํากัด เพียง 30 ท่าน:
• โรงงานหรือบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 5 โรงงาน โรงงานหรือบริษัทสามารถส่งผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ 2 ท่าน
• บุคคลทั่วไปที่สนใจหรือมีธุรกิจที่ต้องการใช้กระบวนการ Upcycling และการนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจของท่าน จำนวน 20 ท่าน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 มิถุนายน 2557
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์ TCDC

เงื่อนไขในการรับสมัคร
สำหรับโรงงานหรือบริษัท 
1. สามารถให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเศษวัสดุเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจในเวิร์กช็อปได้
2. สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน
3. เมื่อได้รับการคัดเลือก จะต้องวางเงินประกันสิทธิ์ 1,000 บาท ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC และจะได้รับเงินคืนหลังจบกิจกรรมเวิร์กช็อปในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปสำหรับโรงงาน

สำหรับบุคคลทั่วไป
1. สามารถเดินทางไปเก็บข้อมูลยังโรงงานที่กำหนดได้ ตามการนัดหมายของกลุ่ม
2. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการเตรียมนำเสนองาน
3. สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน 
4. เมื่อได้รับการคัดเลือก จะต้องวางเงินประกันสิทธิ์ 1,000 บาท ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC และจะได้รับเงินคืน หลังจบกิจกรรมเวิร์กช็อปในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปสำหรับบุคคลทั่วไป

การส่งใบสมัคร
• อีเมล piyawan@tcdc.or.th หรือ
• เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 6648448 ต่อ 213, 214 ตั้งแต่เวลา 10:30 – 21:00 (ปิดวันจันทร์)

การวางเงินประกันสิทธิ์
วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2557 หลังประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป
ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC

หมายเหตุ หากต้องการสละสิทธิ์ และรับเงินประกันสิทธิคืน โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข โทร 02 6648448 ต่อ 225

หมายเหตุ:
1. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที พร้อมใบประกันสิทธิ์ และบัตรประชาชน
2. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง

Tags: tcdc-mcb

« Back to Result