What 's on

« Back to Result

TCDC Social Club: Love Your Local

  • When: 22 March 2014 | 14.00 –17.00
  • Where: ห้อง Member Lounge, TCDC Resource Center

เชิญผู้ที่สนใจร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 5 สมาชิก TCDC ที่นำเอาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแบบไทยๆ มาถ่ายทอดเป็นผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการสร้างสรรค์

TCDC Social Club พื้นที่เปิดสำหรับสมาชิก TCDC เพื่อนำเสนอผลงาน แนวคิด ทักษะ ความคิดเห็น พูดคุยแบบสบายๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในทุกสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจในอนาคต 

เชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อประจำเดือนมีนาคม "Love Your Local"

พบกับ 5 ผลงานของสมาชิก TCDC ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดวิธีคิด การดึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงความเป็นไทย ผสมผสานเข้าไปในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการ พร้อมชมการจัดแสดงผลงานจริงบริเวณหน้าห้อง  Workshop @TCDC ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 มีนาคม 2557 โดยผลงานของสมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกมีดังนี้ 

GoWentGone
กลุ่มเพื่อนที่รักงานศิลปะและการเดินทาง ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดกิจการเพื่อสังคมโดยเข้าไปฟื้นฟูผ้ามัดหมี่ จ.สุรินทร์ หนึ่งในมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านที่กำลังเลือนหายไป โดยร่วมมือกับชุมชนในทุกกระบวนการตั้งแต่การทอจนออกสู่ตลาด

Op Postcards
นักออกแบบกราฟิกที่ชื่นชอบการวาดรูป จึงหยิบเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นที่แฝงไว้ในสถานที่ต่างๆ มาออกแบบเป็นโปสการ์ดเล่าเรื่องราวความเป็นไทย เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต และประเพณีไทย ซึ่งเป็นเสมือนการส่งต่อความสุขและเล่าเรื่องด้วยภาพที่มีชีวิตชีวา

Thlos
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสัญชาติไทยซึ่งเกิดจากความต้องการในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สานต่อกรรมวิธีแพทย์แผนไทยโดยใช้สูตรการดูแลผิวแบบโบราณที่หาได้ยากในปัจจุบัน กลับมาเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก โดยปรับภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยขึ้น

MIA
บริษัทพัฒนาธุรกิจ โดยชื่อย่อบริษัทมาจากคำว่า “เมีย” (MIA) นิยามแบบไทยซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่วางใจได้หมายถึง “คู่คิด” ของนักธุรกิจที่ต้องการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจที่ใช้กระบวนการออกแบบเชิงพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น.ให้น้อยที่สุด

PubPiabRiabRoy
ด้วยแรงบันดาลใจจากงานช่างฝีมือโบราณประเภท “งานดอกไม้สด” มาประยุกต์ให้เกิดความทันสมัย และน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการพับกระดาษ ถ่ายทอดผ่านรูปทรงเรขาคณิต จนเกิดเป็นงานหัตถกรรมรูปแบบใหม่ที่ยังคงความละเอียดประณีตของชิ้นงานไว้อย่างครบถ้วน


กำหนดการ
13.00          เปิดลงทะเบียน
14.00          เริ่มเปิดวงสนทนา พร้อมอาหารว่างในบรรยายสบายๆ
17.00          จบกิจกรรม 

สำรองที่นั่ง
เปิดรับทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 และสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแพลตินัม สำรองที่นั่งได้ที่โทร. 02 105 7499 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)
เต็มแล้ว

TCDC Social Club จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ที่ห้อง Member Lounge TCDC พร้อมจัดแสดงผลงานของสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกที่โถงทางเข้าของ TCDC โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจ ดังนี้ 

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 : Tasty Innovation 
อุตสาหกรรมอาหาร นวัตกรรมด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง 
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : Creative Wear
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องประดับ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเปิดรับสมาชิกที่สนใจทุกสาขาอาชีพลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ TCDC Social Club ในหัวข้อประจำเดือนมิถุนายน 57: “Tasty Innovation” อุตสาหกรรมอาหาร นวัตกรรมด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 57 สมัครออนไลน์ฟรีได้แล้ววันนี้

วิธีการสมัคร  
1. สมัครผ่านระบบ Online Reservation 
apply
2. กรอกหมายเลขสมาชิก TCDC (ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของ TCDC เท่านั้น)
3. นำเสนอผลงานของคุณผ่านบริการ Portfolio ที่เครือข่ายออนไลน์ของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ www.TCDCCONNECT.com สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว โปรดกรอก URL หน้าผลงานของคุณ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครได้ที่นี่ 
4. TCDC จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
5. ผู้ถูกคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจาก TCDC เพื่อนำตัวอย่างมาจัดแสดงผลงานในพื้นที่ TCDC เป็นเวลา 2 สัปดาห์
6. เตรียมการนำเสนอผลงานของคุณโดยใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ socialclub@tcdc.or.th หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

หมายเหตุ: 
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ 
2. สื่อมวลชน นักเขียน Blog และผู้สนใจ สามารถติดต่อรับข้อมูลผลงานของผู้ที่ถูกคัดเลือกได้ที่ socialclub@tcdc.or.th
3. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที 
4. ค่าที่จอดรถที่ TCDC กรุงเทพฯ เป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง


« Back to Result