What 's on

« Back to Result

วิดีโอจากงาน “CU 2013 Bangkok Creative Festival: มองให้เป็น เห็นช่องว่างธุรกิจ”

  • When: -

TCDC มองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจสร้างสรรค์ที่ต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลา จึงได้จัดงาน CU2013 Bangkok Creative Festival ขึ้น โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาได้นำเสนอเนื้อหาภายใต้แนวคิด “มองให้เป็น เห็นช่องว่างธุรกิจ” โดยวิทยากรมากประสบการณ์หลากสาขาทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาร่วมบรรยายพร้อมจัดเวิร์กช็อป เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

Chris Downs: Are We Still Talking about Service Design?


คริส ดาวน์ส ผู้ร่วมก่อตั้ง live|work และบุกเบิก Service Design ในอังกฤษ และเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับบริษัทออกแบบประสบการณ์ Method 

“คนๆ หนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทุกสิ่ง เราสามารถ "แชร์" กันได้ สิ่งนี้คือรูปแบบหนึ่งของการบริการ และการออกแบบบริการจะสามารถเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้คนได้” การบรรยายครั้งนี้ คริส ดาวน์ส จะมาเผยถึงหลักการการทำงานของเขาที่เน้นการนำไปทดลองใช้จริงเพื่อนำไปพัฒนางานบริการได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุด

Marc Stickdorn: Service Design Thinking


มาร์ค สติกดอร์น ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ร่วมเขียน This Is Service Design Thinking

“การออกแบบบริการไม่ได้เป็นแค่การอ¬อกแบบประสบการณ์ให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างประสบการณ์น่าประทับใจให้กับลูกค้า และการบริหารความคาดหวังของลูกค้าให้พอดิบพอดีด้วย”

Andy Miah: The Rise of Biocultural Capital


แอนดี มีอาห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวจริยธรรมและเทคโนโลยีเกิดใหม่ และผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยแบบสหวิทยาการ Creative Futures Institute

“ในอนาคตเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น เราจะมีชีวิตดีขึ้นได้แค่ไหน และเทคโนโลยีชีวภาพเหล่านั้นจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและจริยธรรมอย่างไร”

Yoon C. Lee: Yin & Yang in Insight to Concept


ยุน ซี ลี หัวหน้าทีมนวัตกรรม Samsung Electronics America

“ในกระบวนการออกแบบ ความเข้าใจในบริบทและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ” ยุน ซี ลี แนะนำวิธีการใช้กระบวนการคิดแบบหยิน-หยางเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลให้กับการออกแบบ รวมทั้งเผยถึงการออกแบบโครงสร้างการทำงานภายในองค์กรของซัมซุงเพื่อให้ทุกแผนกสามารถทำงานร่วมกันและได้ผลลัพธ์สูงสุด

Don Tae Lee: Cognitive Design with human desire


ดอน แท ลี ประธานร่วมบริษัท Tangerine ประเทศอังกฤษ

“รัฐบาลเกาหลีแก้ปัญหา Stall Point หรือจุดอิ่มตัวทางธุรกิจ โดยหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือ คือ ไอเดียและการออกแบบ รวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่หากเราศึกษา Insight และ Foresight แล้ว ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้อย่างมาก”


« Back to Result