What 's on

« Back to Result

นิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร”

  • เวลา: 20 ธันวาคม 2556 - 23 มีนาคม 2557 | 10.30 – 21.00
  • สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

เพราะทุกการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมีส่วนกำหนดตัวตนของเราและความเป็นไปในอนาคต ร่วมค้นหาความเชื่อมโยงของแต่ละทางเลือกเพื่อสร้างอนาคตที่คุณออกแบบเองได้

ในยุคที่เราเลือกใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ทุกการตัดสินใจมีส่วนกำหนดตัวตนของเราและความเป็นไปในอนาคต ทั้งอนาคตของตัวเราเอง อนาคตของชุมชน ไปจนถึงอนาคตของสังคมและโลกในภาพรวม 

เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน เราจะเร่งรีบเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง ผ่อนจังหวะเพื่อใช้เวลาใคร่ครวญ หรือสร้างจังหวะใหม่ขึ้นมาเอง เราจะผสาน “สินทรัพย์” เดิมกับ “ปัญญา” ใหม่อย่างไรเพื่อสร้างคุณค่าและชีวิตที่ดีกว่า อะไรคือสมดุลใหม่ในการอยู่กับความเหลือเฟือจากเทคโนโลยีและความขาดแคลนของทรัพยากรโลก หรือกระทั่งความหมายของ “สุนทรียภาพ” ในยุคที่วิทยาศาสตร์เข้ามาทดแทนบทบาทการสร้างสรรค์ของมนุษย์

ยิ่งโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีหลอมรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นเท่าไร สิ่งที่แตกต่างและดีกว่าจะยิ่งมีความหมายมากขึ้นเท่านั้น อนาคตจึงไม่ใช่การเลือกระหว่างความ “เหมือน” หรือ “ต่าง” หากเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองสิ่ง เพื่อให้ทุกๆ คนได้ใช้คุณค่าและปัญญาในแบบฉบับของตนเอง เพื่อออกแบบตัวเราและโลกที่สร้างสรรค์กว่าเดิม

ค้นหาความเชื่อมโยงของการตัดสินใจต่างๆ เพื่อสร้างอนาคตที่คุณออกแบบเองได้ กับนิทรรศการ “Hello World!” 20 ธันวาคม 2556 – 23 มีนาคม 2557 ที่ TCDC

เข้าชมฟรี
สอบถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

ชมนิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร” ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ คลิก


« Back to Result