(เต็มแล้ว)..." />

What 's on

« Back to Result

สัมมนา “3D Printing จุดเปลี่ยนงานออกแบบ”

  • เวลา: 1 ธันวาคม 2556 | 13.00 – 16.30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม, TCDC

คุณรู้หรือยังว่าการพิมพ์แบบสามมิติทำอะไรได้บ้าง? ร่วมทำความรู้จักกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่จะพลิกรูปแบบการผลิตและการตลาดอย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง (เต็มแล้ว)

การผลิตแบบ 3D Printing คือการผนวกเอาระบบปฏิบัติการดิจิทัลมารวมไว้กับกระบวนการผลิต โดยมีรากฐานมาจากช่วงกลางยุค 80s เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มเข้าสู่ตลาดการผลิตและถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกระบวนการผลิตของโลก นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 

นิตยสาร The Economist กล่าวถึงเทคโนโลยี 3D Printing ว่า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งสะท้อนการผลิตในอนาคตว่าจะเป็นการผลิตที่ไม่เน้นเฉพาะจำนวนในแบบ Mass Production แต่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างหลากหลายกัน ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้มากที่สุด

ร่วมเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของการพิมพ์แบบสามมิติ ไปจนถึงวิธีการปรับใช้เพื่องานออกแบบในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม และการเอื้อประโยชน์ในสาขาอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ในอนาคต

กำหนดการ 
13.00 – 13.30 น.          ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 น.          TCDC กล่าวเปิดงาน
14.00 – 16.00 น.          การบรรยาย “3D Printing Design Shift”
                                  โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา พร้อมบอกเล่าเทคนิควิธีและการปรับใช้ 
                                  3D Printing ในกระบวนการผลิตชิ้นงานและงานออกแบบในแขนงต่างๆ
16.00 – 16.30 น.          ถาม-ตอบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)
เต็มแล้ว

หมายเหตุ: 
1. การอบรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักออกแบบ และผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ 
2. บรรยายเป็นภาษาไทย
3. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ 
4. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
5. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง


« Back to Result