What 's on

« Back to Result

กิจกรรม “เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน”

  • When: 25 July 2013 | 14.00 – 16.30 น.
  • Where: ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok, TCDC

โดย           ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                คุณพลอย ศรีสุโร บรรณาธิการเล่ม หนังสือสินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน 

“ที่ราบลุ่มภาคอีสานดูจะแห้งแล้ง ทว่าความจริงนั้นอุดมไปด้วยสินทรัพย์จากภูมิปัญญา” มาร่วมหาคำตอบจาก “วัสดุ” ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผนวกกับการจัดการสิ่งที่มีอยู่ด้วยภูมิปัญญาจนกลายเป็นสินทรัพย์อันล่ำค่า

   
จากโครงการสรรหาวัสดุจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่กว่า 13 จังหวัด ผ่านกระบวนการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูล เพื่อค้นหาแหล่งวัสดุที่น่าสนใจต่อการนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกของวัสดุถิ่นอีสานที่มีอยู่หลากหลาย และสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะต่อยอดและพัฒนาวัสดุถิ่นอีสานให้มีเอกลักษณ์ ไปพร้อมๆ กับการยกระดับวัสดุไทยสู่มาตรฐานสากล
    พบกับ ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะรี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการสรรหาวัสดุจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการสัมผัสและพัฒนางานออกแบบร่วมกับผู้ผลิตชุมชนในภาคอีสานจากมุมของนักออกแบบ เพื่อตอบคำถามที่ว่า ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของตน กอปรกับภูมิปัญญาที่มีอยู่จะช่วยทำให้การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จได้อย่างไร
    คุณพลอย ศรีสุโร บรรณาธิการเล่ม จะมาบอกเล่าวิธีการทำงาน และการจัดการข้อมูล ตั้งแต่ปรับเนื้อหาต้นฉบับ การจัดหมวดหมู่ ซึ่งทุกวัสดุที่ได้รับคัดเลือกต่างมีที่มา ต้นกำเนิด และเรื่องราวที่ชวนให้ค้นหาติดตามแตกต่างกันไป จนสามารถนำมาเล่าใหม่ให้น่าสนใจ และครบถ้วนด้วยกระบวนการผลิตในแต่ละวัสดุ ยกตัวอย่าง กรรมวิธีการย้อมเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย “คราม” ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่นของชาวอีสานที่ตกทอดและสืบต่อกันมาหลายรุ่น เพราะนอกจากจะต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะในกระบวนการผลิตแล้ว ยังต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญที่สั่งสมจากประสบการณ์อันยาวนานของแต่ละชุมชนที่ต่างก็สร้างสรรค์สูตรการย้อมขึ้นใหม่ เพื่อสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น และประเด็นที่ว่า วัสดุที่ดีต้องควบคู่กับงานฝีมืออันทรงคุณค่า ที่เห็นได้จาการทำงานฝีมืออย่าง “ประเกือม” เครื่องเงินที่แกะสลักลวดลายสุดประณีตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ “ขี้ผึ้งทำเทียนพรรษา” อันลือชื่อของชาวอีสาน ที่ไม่ว่าจะเป็นแบบแกะสลักหรือแบบติดพิมพ์ ก็นับว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งฝีมือและการฝึกฝนเอาใจใส่เป็นพิเศษ
    ทั้งหมดนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับวัสดุถิ่นอีสานมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งกับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของวัสดุแต่ละประเภทแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงภูมิปัญญาของชาวอีสานได้อย่างลุ่มลึก ทั้งเรื่องการออกแบบและการพัฒนาวัสดุ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทุกประโยชน์ใช้สอย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่จำกัด

พิเศษ! สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือ “สินทรัพย์(วัสดุ) ถิ่นอีสาน” ภายในงาน ได้รับส่วนลด 30% จาก 195 บาท เหลือเพียง 136 บาท เท่านั้น

กำหนดการ:
14.00-14.30    ลงทะเบียน รับของที่ระลึกพิเศษสำหรับ 5 ท่านแรก
14.30-15.30    เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์(วัสดุ) ถิ่นอีสาน” และร่วมเสวนาพูดคุยกับบรรณาธิการ และหัวหน้าโครงการสรรหาวัสดุจาก
                      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15.30-16.00    ถามและตอบ
16.00-16.30    รับประทานของว่างภายในห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 ตั้งแต่เวลา 10:30 – 21:00 (ปิดวันจันทร์)หนังสือ “สินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน

ราคาหน้าปก 195 บาท หรือ 136 บาท เมื่อซื้อภายในงาน
ราคา eBook ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource 95 บาท ($ 2.99)
นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและกระบวนการผลิตของวัสดุถิ่นอีสานที่มีอยู่หลากหลาย ในโครงการสรรหาวัสดุจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย TCDC และนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่กว่า 13 จังหวัด โดยการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาแหล่งวัสดุที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะต่อยอดและพัฒนาวัสดุถิ่นอีสานนี้ให้มีเอกลักษณ์และยกระดับวัสดุไทยสู่มาตรฐานสากล

หมายเหตุ:
1. ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทยเท่านั้น
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
3. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที


« Back to Result