What 's on

« Back to Result

เวิร์กช็อป “Practical Data Visualization รู้ไว้ไม่ตกงาน”

  • เวลา: 23 กันยายน - 14 ตุลาคม 2560 | 13.30-16.30 น.
  • สถานที่: TCDC COMMONS ชั้น 3 อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ข้อมูลเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในทุกวินาที การพัฒนาทักษะด้าน Data Visualization จะช่วยให้เข้าใจและรู้จักนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

เวิร์กช็อปที่ให้ความรู้เรื่อง “Data Visualization” ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ในสายงานของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการออกแบบที่ต้องการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data Storytelling) งานเขียนข่าวที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวจากข้อมูลจริง (Data Journalism) หรือการนำไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์และการบริหารงานในองค์กร (Data Analytics) ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำ  และสามารถนำผลงานของตัวเองกลับไปได้หลังสิ้นสุดกิจกรรม โดยเวิร์กช็อปนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน ดังนี้

กำหนดการ
ครั้งที่ 1 / Let's Make a Bar Chart / 23 กันยายน 2560 / 13.30-16.30 น.
- การเขียนโปรแกรมสำหรับงานสร้างสรรค์ (Creative Coding)
- การสร้างและแก้ไขภาพ SVG ด้วยโค้ด
- แนวคิดพื้นฐานของ D3.js เช่น selection
- ทดลองสร้างแผนภูมิแบบง่ายๆ ด้วย D3.js

ครั้งที่ 2 / Let's Get the Data / 30 กันยายน 2560 / 13.30-16.30 น.
- ข้อมูลมาจากไหน? การทำความรู้จักประเภทและแหล่งข้อมูล
- การนำเข้าและทำความสะอาดข้อมูล
- การลงเขียงจริง เพื่อนำข้อมูลมาขึ้นรูป

ครั้งที่ 3 / Let's Design it / 7 ตุลาคม 2560 / 13.30-16.30 น.
- การทำความเข้าใจเรื่อง User-centered Design ด้วยข้อมูล
- คำศัพท์เฉพาะทางด้านการออกแบบในศตวรรษที่ 21
- กรณีศึกษาการออกแบบ Visualization ที่ดีที่สุด
- กระบวนการพัฒนา Data Journalism และ Data Visualization 
- การเล่าเรื่องจากข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เช่น บทความ เว็บไซต์ และวิดีโอ เป็นต้น
- การวัด Feedback  

ครั้งที่ 4 / Let's Show it / 14 ตุลาคม 2560 / 13.30-16.30 น.
- การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกท่าน พร้อมตอบคำถามและให้คำแนะนำสำหรับศึกษาต่อด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเวิร์กช็อปท่านละ 5,500 บาท 
รับสมัครจำนวน 16 ท่าน

สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่
 
หมายเหตุ
1. TCDC COMMONS ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดเวิร์กช็อปในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 10 ท่าน
2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครทุกท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน ภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วประวัติวิทยากร


 
รพี สุวีรานนท์
รพีสำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นจึงไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และอยู่ทำงานที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปีก่อนจะกลับมาก่อตั้งบริษัทบุญมีแล็บ ซึ่งเป็น Full-Stack Developer ที่มองว่าโปรแกรมมิ่งเป็นงานฝีมือชนิดหนึ่ง


 
ภูริพันธ์ รุจิขจร
ภูริพันธ์สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อปริญญาโทด้าน Human-Computer Interaction มหาวิทยาลัยโตเกียว และปริญญาเอกด้าน Data Science มหาวิทยาลัย Stony Brook เขามีความเชี่ยวชาญในระบบปัญญาประดิษฐ์ IBM Watson ปัจจุบันภูริพันธ์ทำงานเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


 
ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บุญมีแล็บ จำกัด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาคการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนได้รับทุน Fulbright เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้าน Interactive Telecommunication Programs ที่ New York University  เขาสนุกสนานกับการผสมผสานศิลปะการออกแบบกับเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานและสังคมในวงกว้าง

วิธีเดินทางมา TCDC COMMONS 
1. รถโดยสารประจำทาง สาย 4, 25, 29, 34, 40, 46, 47, 109, 113, 159, 162, 163, 170, 172, 177, 501, 507, 529, 542 ลงป้ายหน้าอาคาร IDEO Q 
2. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน ลงทางออกที่ 1 วัดหัวลำโพง ถนนสี่พระยา 
3. รถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดได้ที่อาคารจอดรถของ IDEO Q ชั้น 3 


แผนที่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC COMMONS ชั้น 3 อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร.02-108-5886 หรือ www.facebook.com/tcdccommons

« Back to Result