What 's on

« Back to Result

การบรรยาย “Journey of Gaze การจ้องมองในภาพยนตร์สารคดี”

  • เวลา: 17 กันยายน 2560 | 13.30–16.30 น.
  • สถานที่: TCDC COMMONS ชั้น 3 อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน

เปิดมุมมองจากผู้สร้างสารคดีที่ส่งผลต่อการนำเสนอความจริงที่อาจถูกบิดเบือนไปด้วยภูมิหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน

มุมมองของผู้สร้างในการบันทึกงานสารคดีที่มิได้เพียงแค่นำเสนอความจริงทั่วไป แต่เป็นความจริงที่ถูกเลือก ความจริงที่อาจบิดเบือน ไขว้เขว เที่ยงตรงหรือเคลือบแคลงด้วยภูมิหลังและประสบการณ์ของผู้บันทึกจาก "ความตื่นตาตื่นใจของดินแดนไกล" ในสายตานักทำสารคดีตะวันตก ผ่านมุมมองของนักมานุษยวิทยา จนถึงนักทำสารคดีหลากเชื้อชาติ ชนชาติ ชนชั้น และเพศสภาพ ร่วมกันค้นหาว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความจริงของสารคดีที่นำเสนอและภาพยนตร์สารคดีไทย ผ่านมิติแห่งการจ้องมองแบบใด?

“Journey of Gaze การจ้องมองในภาพยนตร์สารคดี” จะอยู่ในรูปแบบการบรรยายพร้อมฉายวีดีทัศน์ตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนกับวิทยากร โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. Gaze คืออะไร และมีความหมายอย่างไรในภาพยนตร์?
2. การมองกับวิวัฒนาการของภาพยนตร์สารคดี ตั้งแต่ยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน
3. มุมมองหรือ Gaze ในภาพยนตร์ไทย (ของชนชั้นกลางและคนกรุง) เป็นอย่างไร?

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครจำนวน 30 ท่าน 

สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่นี่ 

ประวัติวิทยากร

อัญชลี ชัยวรพร
  
 

อัญชลีเคยเป็นอาจารย์ประจำที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนตัดสินใจลาออกเพื่อมุ่งหน้าทำงานด้านภาพยนตร์โดยเฉพาะ โดยผ่านทุนต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งงานวิจัยในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อาเซียน และนิวยอร์ก ทั้งยังเคยเดินทางไปบรรยายและเสนองานวิจัยในประเทศต่างๆ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สก็อตแลนด์ ฝรั่งเศส และคิวบา ก่อนที่จะได้รับการทาบทามให้มาร่วมโครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ" กับอาจารย์เจตนา นาควัชระ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอบรมวิจารณ์ภาพยนตร์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC COMMONS ชั้น 3 อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร.02-108-5886 หรือ www.facebook.com/tcdccommons

« Back to Result