What 's on

« Back to Result

Open Call “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561”

  • เวลา: 25 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2560
  • สถานที่: สมัครออนไลน์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ภายใต้ธีม “The New-ist Vibes” 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ Bangkok Design Week 2018 นำเสนองานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ตลอดจนนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ผ่านทางรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ผลงานเชิงทดลอง ผลงานเชิงพาณิชย์ ไปจนถึงธุรกิจสร้างสรรค์และผลงานเพื่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงเครือข่าย และขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของเมืองในเวทีโลก โดยเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 จะจัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ ย่านเจริญกรุง ย่านคลองสาน ย่านวงเวียน 22 ย่านพระราม 1 และย่านสุขุมวิท อย่างสอดคล้องไปกับบริบทของเมืองหลวงที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกแห่งนี้

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ภายใต้แนวคิด The New-ist Vibes สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ต่อการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของกรุงเทพฯ ซึ่งแม้จะต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก ทั้งสังคมผู้สูงอายุ ความก้าวทางเทคโนโลยี และปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเมืองที่กำลังเติบโตไปเป็นแหล่งรวมความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ของการบริโภคและการลงทุนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นกัน

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ขอเชิญชวนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ผลิต ศิลปิน หน่วยงาน และผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวล่าสุดของเมือง และขับเคลื่อนวงการการออกแบบและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตไปด้วยกัน ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบ (Design Showcase) และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Program) ที่ตรงตามคุณสมบัติในคู่มือการสมัครเข้าร่วมได้ตามรายละเอียดในคู่มือสมัครเข้าร่วมเทศกาล

ผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบ (Design Showcase) และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Program) สามารถศึกษารายละเอียดจากคู่มือการสมัครเข้าร่วมและสมัครออนไลน์ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง


- สมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบ (Design Showcase) https://goo.gl/forms/sviBxVBxp3t3NLTK2
- สมัครเข้าร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Program) https://goo.gl/forms/IPdyEZhTq7YqFL4g2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมเทศกาลได้ที่ program.bkkdw@tcdc.or.th หรือ โทร. (66) 2 105 7400 #136, 137 (จันทร์ - ศุกร์ / 09.30 - 17.30)

« Back to Result