What 's on

« Back to Result

การบรรยายเรื่อง “SIZE Does Matter”

  • เวลา: 27 พฤษภาคม 2560 | 13.00–16.00
  • สถานที่: FabCafe x TCDC ชั้น 3 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

ร่วมเรียนรู้ศักยภาพอันทรงพลังของเครื่องพิมพ์ 3 มิติในปัจจุบันที่มีผลต่อวิธีการออกแบบในอนาคต

FabCafe x TCDC จัดการบรรยายในหัวข้อ “SIZE Does Matter” เพื่อเรียนรู้ถึงศักยภาพอันทรงพลังของเครื่องพิมพ์ 3 มิติในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อวิธีการออกแบบในอนาคต

กิจกรรมนี้เหมาะสมกับ...
1. สถาปนิก
2. นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3. นักออกแบบยานยนต์
4. ผู้สนใจเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติขนาดใหญ่

กำหนดการ
13.00-14.30 น.     การบรรยายในหัวข้อ “What is Large-scale 3D printer?”
                          โดย คุณโดม ณัฐชนน จาก Dome Ordinary Partnership
14.30-15.00 น.     การบรรยายในหัวข้อ “Size does Matter”
                          โดย คุณกัลยา โกวิทย์วิสิฐ ผู้ร่วมก่อตั้ง FabCafe Bangkok
15.00-16.00 น.     เวิร์กช็อป โดย คุณโดม ณัฐชนน จาก Dome Ordinary Partnership

ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 1,500 บาท (พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม)
สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. 083-619-9983 หรือ https://www.facebook.com/events/1837800616485634?%3Fti=ia&__mref=mb
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FabCafe x TCDC ชั้น 3 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ  เวลา 10.30-21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร. 083-619-9983 หรือ https://www.facebook.com/events/1837800616485634?%3Fti=ia&__mref=mb  

« Back to Result