What 's on

« Back to Result

Creative Network Sharing by Co-working Visa

  • เวลา: 6 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560
  • สถานที่: พื้นที่สร้างสรรค์และ Co-working Space ในเครือข่าย Co-working Visa

ร่วมกันคิดค้นและคัดสรรกิจกรรมเวิร์กช็อปและการบรรยาย ทั้งด้านการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Co-working Visa

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกของโลกใหม่ “Design / Business / Technology”
โครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa เป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง TCDC และเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Co-working Visa ที่มาร่วมกันคิดค้นและคัดสรรกิจกรรม เวิร์กช็อปและการบรรยาย ทั้งด้านการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ที่กระจายอยู่ในพื้นที่สร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ

ติดตามรายละเอียดของโครงการได้เร็วๆ นี้ที่ tcdc.or.th

Workshop_Network_Sharing_BARAMIZI2.pngการบรรยาย “การวิจัยค้นหา Unmet Need เพื่อขับเคลื่อนการสร้างแบรนด์”
โดย คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ Baramizi Lab Director and Assistance CEO บริษัท Baramizi Group

9 เม.ย 60 l 13.00-17.00 l C-ASEAN (Dream Office) ชั้น 14 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 1)

กระบวนการวิจัยแบบ Exploration Research Program หรือการค้นหาโอกาสใหม่ด้วยการวิจัย ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญและเป็นหัวใจหลักของการสร้างแบรนด์ในแบบ Baramizi ที่เชื่อว่าการเริ่มต้นแบบรู้รอบด้านให้กระจ่าง ทั้งตนเอง ผู้บริโภค เทรนด์ และคู่แข่ง จะทำให้เราเห็นโอกาสใหม่ๆ สิ่งที่เรียกว่า “Unmet Need” หรือความต้องการที่ซ่อนอยู่ในใจของลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในการทำธุรกิจ แต่สิ่งนี้อาจไม่สามารถหาคำตอบได้จากสถิติที่อยู่ใน Questionnaire แต่กระบวนการวิจัยแบบ Exploration Research Program ที่ใช้การสังเกต ติดตาม พูดคุย ล้วงลึก และที่สำคัญคือ การสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้ภาคธุรกิจได้ข้อมูลเชิงลึกจาก “วิถีชีวิต” และ “วิธีคิด” ของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน

apply.png

Workshop_Network_Sharing_BARAMIZI1.pngการบรรยาย “การสร้างแบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้”
โดย คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ Chief Executive Officer บริษัท Baramizi Group

8 เม.ย. 60 l 13.00-17.00 l C-ASEAN (Dream Office) ชั้น 14 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 1)

Baramizi เชื่อว่าหลักคิดของการสร้างแบรนด์ก็เหมือนกับต้นไม้ที่ถูกปลูกอยู่ในใจของลูกค้า จึงพัฒนา Tree Theory หรือ“ทฤษฎีต้นไม้” เพื่ออธิบายภาพรวมของการสร้างแบรนด์ โดยมีเคล็ดลับหรือเครื่องมือสำคัญในการหาคำตอบ ด้วยกระบวนการวิจัยแบบ Exploration Research Program หรือ Baramizi Lab Tools ซึ่งเปรียบเสมือนรากหรือฐานของต้นไม้ที่สำคัญในการเริ่มต้นทำความเข้าใจภาพรวมของแบรนด์ การสร้างแบรนด์ รวมถึงการมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้มากกว่าการทำแบบสอบถามทั่วไป ก่อนส่งต่อข้อมูลที่ได้ไปยังลำต้น เพื่อเข้ากระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ จนเกิดกลยุทธ์ของแบรนด์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ก่อนที่ข้อมูลจะถูกลำเลียงไปยังส่วนยอดของต้น เพื่อกำหนด Brand Experienceให้ชัดเจนและเป็นระบบ จนสามารถนำเสนอภาพของแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิผล ตลอดจนการสร้างประสบการณ์การรับรู้ของผู้บริโภค ผ่านกิ่ง ก้านสาขา ใบ และผลที่ถูกคิดและออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์จะเป็นที่รับรู้และส่งผลต่อวิถีชีวิตและวิธีคิดของผู้บริโภค

จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน

apply.png

File_000.jpegการบรรยาย “การสร้างแบรนด์ สำหรับ Mobile Shopping Platform ในแบบของ ShopSpot Application”
โดย คุณชวนพ วิทยาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี (CTO) จาก ShopSpot

5 เม.ย. 60 l 18.00-19.00 l Think Space B2S ชั้น 2 โซนฟู้ดวิลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

ร่วมสำรวจที่มาและเบื้องหลังความสำเร็จของแอปพลิเคชัน ShopSpot ที่ได้รับเลือกให้เป็นแอปพลิเคชันชั้นนำบน App Store เจ้าของยอดดาวน์โหลด 5 แสนครั้ง ยอดเข้าชมเว็บไซต์ 1-2 ล้านคนต่อเดือน และจำนวนร้านค้าประมาณ 400 ร้าน ตลอดจนการเป็น Tech Startup ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ AIS Startup Weekend 2011 และเป็นบริษัทคนไทยเจ้าแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการ JFDI-Innov8 Bootcamp 2012 ในระดับภูมิภาค จนได้รับการสนับสนุนทางด้านการลงทุนจาก Venture Capital ชั้นนำ ร่วมค้นหาวิธีคิดในการสร้างแบรนด์ การออกแบบการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย การทำคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการขาย การเพิ่มบริการถ่ายภาพให้กับเจ้าของสินค้า เพื่อแข่งกันด้วยคุณภาพไม่ใช่ราคา รวมทั้งก้าวต่อไปที่พวกเขามองเห็นและกำลังจะเดินทางไปถึง

จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน

apply.png

CSH_WILLIAM_BKKY.jpgการบรรยาย "#BKKY : Liminal Space กระบวนการคิดบนเส้นแบ่งบางๆ"
โดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล ผู้กำกับภาพยนตร์

2 เม.ย 60 l 14.00 -16.30 l William Warren Library

ร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่แห่งใหม่ที่คุณอาจจะยังไม่คุ้นเคย ไปกับนนทวัฒน์ นำเบญจพล ผู้กำกับภาพยนตร์ที่จะชวนทุกท่านพูดคุยและเดินทางสู่เขตแดนของกระบวนการคิดงาน รวมทั้งการเรียบเรียงแรงบันดาลใจ สู่การสร้างผลงานศิลปะในแบบฉบับของเขา ตั้งแต่อดีตจนมาถึงโปรเจ็กต์ #BKKY นนทวัฒน์ได้แนะนำให้เราได้รู้จักกับชีวิตและความหลากหลาย ทั้งในเรื่องสังคม วัฒนธรรม และเพศ ผ่านเรื่องเล่าจากบทสัมภาษณ์ของชีวิตเด็กวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ทั้ง 100 คน สู่ผลงานรูปแบบภาพยนตร์กึ่งสารคดีและแฟนตาซีที่มีพื้นฐานมาจากโครงสร้างของการสร้างความจริงแบบสารคดี


จากความคิดที่ตั้งต้นด้วยวิธีคิดแบบ Liminal Space ค้นหาพื้นที่ “ระหว่าง” สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันโดยเส้นแบ่งบางๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และการปกครองที่เต็มไปด้วยส่วนผสมของเรื่องราวและแนวคิดที่น่าสนใจ อีกทั้งยังควรค่าแก่การศึกษา เพื่อต่อยอดสู่การแลกเปลี่ยน พูดคุย และผลิตผลงานสร้างสรรค์

จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน


apply.png

CSH_TCDC_TOH.jpgการบรรยาย "Before And After A Photograph"
โดย วิรุนันท์ ชิตเดชะ ช่างภาพอาชีพ

1 เม.ย. 60 l 14.00 – 16.00 l TCDC COMMONS

ชวนผู้เข้าร่วมทบทวนไปถึงห้วงเวลาก่อนที่เราจะตัดสินใจกดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพและช่วงเวลาที่น่าจดจำ ร่วมกันตั้งคำถามถึงเหตุและผล ก่อนที่เราจะบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นไว้ในรูปแบบของภาพถ่าย สนทนาเรื่องที่มาของแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน (Before a Photograph) วิธีคิดงาน และการพัฒนาไอเดียเพื่อให้ได้ผลงานภาพถ่ายที่สามารถตอบโจทย์งานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขา Commercial หรือการสร้างผลงานศิลปะในแบบ Fine Art เบื้องหลังของงานแต่ละชิ้นก่อนที่เราได้เห็นภาพถ่ายต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นพื้นฐานความคิดและการตัดสินใจที่เฉียบคมของช่างภาพ

รวมถึงการพูดคุยกันในประเด็นต่างๆ หลังจากการบันทึกภาพ ภาพถ่ายหนึ่งใบสามารถสร้างบทสนทนาในบริบทต่างๆ ได้อีกมากมาย (After a Photograph) ทั้งจากการนำเสนอภาพถ่ายในมุมมองของศิลปินหรือจากการตีความผลงานผ่านมุมมองของผู้ชม รวมไปถึงมุมมองของสังคม มาร่วมกันสร้างบทสนทนาอันเข้มข้นและชวนคิดไปกับคุณโต้ วิรุนันท์ ชิตเดชะ ช่างภาพอาชีพ เจ้าของนิทรรศการ The Last Light ที่ถ่ายทอดภาพภูมิทัศน์ผ่านสถานที่โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผ่านการใช้ศิลปะภาพถ่าย

จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน


apply.png

CSH_CONTEXT_Muchroom.pngการบรรยาย "เติมคำตอบที่ถูกต้องของ Business Model Canvas โดยใช้เครื่องมือกระบวนการออกแบบ"
โดย ขวัญ พงษ์หาญยุทธ นักออกแบบบริการและนักวิจัยด้านการออกแบบ จากบริษัท Contextual

1 เม.ย 60 l 10.00 – 12.00 l Muchroom ซอยประดิพัทธ์ 23

Business Model Canvas อาจเป็นเครื่องมือที่คนส่วนใหญ่เข้าใจบ้างแล้วว่าคืออะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง แต่เมื่อลองสังเกตดูอย่างถี่ถ้วนจะพบความจริงว่า Business Model Canvas ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิผลที่ดีเพียงพอ เพราะผู้ประกอบการไม่สามารถนำข้อมูลที่ถูกกรอกลงไปในแผนมาใช้ประโยชน์กับกิจการของตนได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังไม่ได้แสดงให้เห็นความเฉพาะตัวของแต่ละธุรกิจ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นเช่นนี้คือ การที่ผู้ใช้เครื่องมือยังไม่เข้าใจคำถามและรายละเอียดในแต่ละส่วนที่จะต้องใส่คำตอบลงไปอย่างแท้จริง เช่น การกำหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายนั้น เราสามารถใช้การเขียนอธิบายผู้ใช้จำลอง (Persona) แทนการใส่ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ หรือเพศของกลุ่มเป้าหมายได้ เป็นต้น

ขอเชิญเจ้าของธุรกิจและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายมาทำความเข้าใจรายละเอียดในการใส่คำตอบแต่ละส่วนของการสร้างแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas โดยนำเอาเครื่องมือทางการออกแบบต่างๆ มาช่วยทำให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจคำถามและมองเห็นคำตอบในแต่ละส่วนได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อค้นหามูลค่าหลักที่แท้จริงของธุรกิจคุณ


จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน

apply.png

CSH_RABBIT_TAMDA.jpgกิจกรรม TAM:DA PLAY
โดย ธนวัต มณีนาวา เจ้าของแบรนด์ TAM:DA (ทำดะ)

31 มี.ค. l 13.30 - 15.00 l The Rabbit Hub

ตัวหนีบเสื้อคือที่จับหลอดดูดน้ำ ไม้แขวนเสื้อที่จริงแล้วเอาไว้จับแก้วน้ำต่างหาก หรือความจริงแล้ว สิ่งใดๆ ก็สามารถกลายเป็นโคมไฟสุดหรูได้ ทั้งก้านลูกโป่ง ที่รองไหล่ในเสื้อ หรือแม้แต่แปรงสีฟัน

เราขอท้าทายเหล่านักสังเกตและผู้ที่สนใจทุกท่าน มาร่วมสนุกในกิจกรรมที่จะเปลี่ยนมุมมองวัสดุสิ่งของใกล้ตัวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรืองานศิลปะที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ไปกับคุณเป๋ ธนวัต มณีนาวา จากแบรนด์ TAM:DA (ทำดะ) ลองพลิกแพลงหน้าที่ของวัสดุที่คุ้นเคย ให้กลายเป็นของอีกอย่างหนึ่งจากการใช้มุมมองเรื่องตลกขบขันและความสนุกสนาน บางทีหลังจากนี้คุณอาจจะมองปลั๊กไฟที่อยู่ในบ้านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน


apply.png

CSH_HANGAR_29MARCH_EDITED.JPGการบรรยาย "Thailand Tech Startup Eco System และ Developing IoT Product from Idea to Production"
โดย คุณเฉลิมยุทธ์ บุญมา Entrepreneur in Residence จาก dtac accelerate และ คุณอรรถพงศ์ ลิมศุภนาค CEO จาก Haxter Co., Ltd.

29 มี.ค. 60 l 16.00 - 18.00 l Hangar Coworking Space by dtac Accelerate ชั้น 2 ตึกจามจุรีสแควร์

ร่วมสำรวจภาพรวมของวงการ Tech Startup ในประเทศไทย ว่าตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงจุดไหนของตลาด กำลังจะก้าวไปทิศทางใดในสนามระดับโลกและใครจะมีส่วนร่วมในการสร้างระบบและทรัพยากรเหล่านี้บ้าง พร้อมพูดคุยกับคุณอรรถพงศ์ ลิมศุภนาค CEO จาก Haxter Co., Ltd. ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การตั้งโจทย์ที่ดี การเริ่มค้นหาไอเดีย ไปจนถึงการทดสอบอุปกรณ์ที่จะต้องมีการทำงานที่เชื่อมโยงกัน ทั้งเรื่อง Hardware และ Software การออกแบบประสบการณ์ใช้งานจริง การออกแบบหน้าตาของอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยเทคนิค และการทำงานที่อาศัยทั้งความเข้าใจและองค์ความรู้จากหลายสาขาเข้าด้วยกัน

จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน


apply.png

CSH_LAUNCHPAD_CAUDULLO_revise.jpgThe Technical Building Blocks of VR
By Al Caudullo

28 March 2017 l 7.00 - 9.00 PM l Launchpad 1st floor, Sethiwan Tower, Pan Road (aside Myanmar Embassy)

New advances are showing up almost faster than we can talk about them. As a serial beta tester and technology maven for some of the biggest companies in the game, Al Caudullo has established his place in VR. Al will share his insights and 37 years of experience to bring you up to date on 360 VR technology, trends and the latest development in VR Community.

Al has already contributed to 360 VR videos for companies as diverse as GoPro, Adobe, Mettle, Mocha VR, Celestica and even the Bill Gates Foundation. Join him for a uniquely insightful look at the empathy engine of 360 VR at Launchpad this Tuesday.

The talk will be conducted in English.

50 Attendees


ticket.jpg

CSH_LOFT_LOVE.JPGการบรรยาย "อะไรใหม่ในเทรนด์ 2017”
โดย กริยา บิลยะลา อดีตนักจัดการความรู้ และหัวหน้าโครงการเจาะเทรนด์โลก โดย TCDC

22 มี.ค. 60 l 19.00 - 20.30 l The Work Loft ชั้น 4-6 อาคาร NST One สีลมซอย 1

ในยุคสมัยที่โลกเคลื่อนตัวด้วยอัตราเร่งของเทคโนโลยีและพลังของโซเชียลมีเดีย ทำให้หลายธุรกิจต้องเผชิญกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่สูงขึ้น ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ต้องดีกว่า เร็วกว่า หรือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตลาด

ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ในยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ข่าวสารรอบๆ ตัวที่ส่งผ่านจอของสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ที่จะกลายเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการปะติดปะต่อเรื่องราว จนทำให้เราเห็นภาพของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ณ วันนี้ และส่งผลต่อเทรนด์ในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ การบรรยาย “อะไรใหม่ในเทรนด์ 2017” ไม่ได้เป็นชุดสรุปข้อมูลของกระแสเทรนด์ แต่คือโอกาสที่ดีที่สำหรับการเป็นจุดเริ่มต้นในการมองปรากฏการณ์และกระแสเทรนด์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจมากขึ้น

เต็มแล้ว

จำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน

apply.png


CSH_HANGAR_22MARCH_EDITED.JPGการบรรยาย "Gamification As a Motivational Design"
โดย ปรัชวัณวิทย์ เชาว์เหนือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Gamification Expert and Customer Intelligence Advocate - SCB Innovation, the Siam Commercial Bank PCL

22 มี.ค. 60 l 16.00 - 18.00 l Hangar Coworking Space by dtac Accelerate ชั้น 2 ตึกจามจุรีสแควร์

Gamification เป็นแนวคิดที่นำเอาส่วนประกอบที่สนุกของเกมมาประยุกต์ใช้กับโลกนอกเกม เปลี่ยนเรื่องที่ตึงเครียดเช่น การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด วิธีกระตุ้นยอดขาย หรือแม้แต่การเรียน ผ่านการสร้างประสบการณ์และบรรยากาศที่สนุกสนานเหมือนกับการเล่นเกม ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นเหมือนการสร้าง Loyalty Program เพื่อจูงใจลูกค้าให้เข้ามาร่วมสนุกกับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำที่ชัดเจนให้แก่ตราสินค้า เปลี่ยนลูกค้าขาจรให้กลายเป็นขาประจำ จนทำให้ลูกค้ารักและเชื่อตราสินค้าของคุณมากกว่าที่เคยเป็น

ร่วมเปิดประตูสู่โลกแห่ง Gamification ไปด้วยกัน มาทำความเข้าใจกับแนวคิดและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ Gamification อย่างเช่น ส่วนประกอบของเกมและระบบเกม (Game Element and Game Mechanics), Psychology of Gamification, Human Motivation, ขั้นตอนการออกแบบ Gamification (Design Process) และความสนุก! ที่นอกจากจะเป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ยังเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆ

เต็มแล้ว

จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน

apply.png

CSH_NATVIRUS_DRAFTBOARD_revise2.jpgการบรรยาย “เส้นทางและกระบวนการของความคิด กรณีศึกษาสารคดี “The Making Of Rotational Farming Workshop””
โดย ณัฎฐ์ สาครบุตร จาก Virus Film

18 มี.ค. 60 l 14.00 – 17.00 l Draft Board ชั้น 12A อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม เดินจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลม 300 เมตร ทางออก 3

สารคดีบันทึกเส้นทางความร่วมมือระหว่างนักสร้างสรรค์จากแขนงต่างๆ เพื่อมาเรียนรู้วิถีชีวิตและการทำเกษตรของชาวปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด จังหวัดเชียงราย ที่ยังคงวิถีชีวิตเกษตรกรดั้งเดิมเอาไว้ และยังมีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าละแวกชุมชนถึง 22,000 ไร่ กิจกรรมนี้ได้แสดงพลังของความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขประเด็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องวิถีชีวิตของคนอยู่กับป่าและคนในเมือง

ร่วมทำความรู้จักกับวิธีคิดและการเล่าเรื่องเชิงสารคดีไปกับณัฎฐ์ สาครบุตร จาก Virus Film กับการทำงานหนังสารคดีที่เต็มไปด้วยพลังของการส่งต่อเรื่องราวความจริงให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ พูดคุยถึงที่มาของเหตุและผลในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมพูดคุยกับณัฐดนัย ตระการศุภผล เจ้าของโปรเจ็กต์ชาวปะกาเกอะญอ และธัญญพร จารุกิตติ ครีเอทีฟที่ดูแลการทำ Workshop ให้กับหนังสารคดีชิ้นนี้

จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน

apply.png

CSH_CONTEXT_-KliqueDesk.jpgการบรรยาย “Service Design”
โดย ธนัฏฐา โกสีหเดช และ ภิรญา รวงผึ้งทอง

18 มี.ค. 60 l 10.00 – 12.00 l KliqueDesk ชั้น 2 อาคารชินวัตรไหมไทย ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร)

ปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่ยุคการแข่งขันของตลาดการสร้างแบรนด์ที่แต่ละแห่งเริ่มนำงานบริการมาเป็นหลักการสำคัญในการเพิ่มและสร้างมูลค่าให้กับบริการของตน เพื่อซื้อใจผู้บริโภคด้วยการแข่งขันเชิงบริการในรูปแบบต่างๆ แล้วมีอะไรที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจและรับรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นออกแบบการบริการสำหรับกิจการของตัวเองบ้าง ความหมายของงานออกแบบบริการคืออะไร มีความสำคัญเช่นไรต่อยุคสมัยในปัจจุบัน เชิญร่วมรับฟังการบรรยายของธนัฏฐา โกสีหเดช และภิรญา รวงผึ้งทอง จากบริษัท Contextual ที่จะพาทุกท่านไขความสงสัยของคำถามเหล่านี้ และร่วมทำความเข้าใจกับรูปแบบ ตัวอย่าง และกระบวนการของงานออกแบบบริการ เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างแบรนด์ของคุณ

จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน

apply.png

CSH_MCB_THEHIVE.jpgการบรรยาย “รู้ทันโลก Innovation and Material Trend 2017”
โดย คุณชมพูนุท วีรกิตติ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

16 มี.ค. 60 l 14.00 - 16.00 l The Hive Thonglor โครงการพิมาน 49 ซอยสุขุมวิท 49

รู้ทันเทรนด์นวัตกรรมและวัสดุปี 2017 ก่อนใครไปกับห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok ที่จะพาไปรู้จักวัสดุสุดล้ำ วัสดุลอกเลียนแบบธรรมชาติ กระบวนการผลิตแบบใหม่ และวัสดุที่ใช้ในการออกแบบต่างๆ ตั้งแต่ของใช้ใกล้ตัว เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ ไปจนถึงเรื่องการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน

apply.png
CSH_JAII_SSTAION.jpgการบรรยาย “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0”
โดย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director และ Co-founder จากแบรนด์ Qualy

16 มี.ค. 60 l 10.00 - 12.00 l S Station @ SME Development Bank

ค้นหาแนวทางการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากประสบการณ์ตรงของนักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักบริหาร คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ (ไจ๋) Design Director และ Co-founder แห่งแบรนด์ Qualy ผ่านการใช้จุดแข็งขององค์กรเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่นอกจากจะต้องคำนึงถึงคุณภาพการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างสินค้าที่สามารถสื่อสาร เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ เพื่อผลลัพธ์ที่จะเป็นตัวเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่

จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน

apply.png

CSH_SUVITA_MAVENMASH.jpgการบรรยาย “การตลาดในยุคดิจิทัล ระบบนิเวศของแบรนด์ เทรนการตลาด และตัวชี้วัดเส้นทางสู่ความสำเร็จ
โดย คุณสุวิตา จรัญวงศ์ ผู้ก่อตั้ง Redlab

11 มี.ค. 60 l 14.00 – 16.00 l Maven Mesh ซอยรัชดาภิเษก 30

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายของคุณสุวิตา จรัญวงศ์ ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Redlab
บริษัท Digital Marketing ที่จะมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานตลอดหลายปีในสายงานดิจิทัล ผ่านมุมมองของคนที่เป็นทั้งนักวางแผนการตลาด นักโฆษณา และนักปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมอันหลากหลายของการทำตลาดในโลกดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครื่องมือประเมิน
ผล และเกร็ดเครื่องมือความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจของแต่ละท่านต่อไป

จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน

apply.png

CSH_BoonmeeLab_E88.jpgการบรรยาย “Data Storytelling เลิกดราม่าแล้วเล่าผ่านดาต้า (Data) กันเถอะ”
โดย ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ หนึ่งในผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม YouPin ตลาด Bluebasket และบริษัทบุญมีแล็บ

4 มี.ค. 60 l 14.00 – 17.00 l ชั้น 2 โครงการ W District ซอยสุขุมวิท 69-71

การบรรยายครั้งนี้พูดถึงเล่าเรื่องหรือการสร้าง Digital Content ผ่านการใช้ข้อมูล (Data) ที่นอกเหนือไปจากการแสดงความคิดเห็นจนเป็นกระแสดราม่า เพื่อสร้างความเข้าใจ ทั้งในมุมของนักออกแบบและเจ้าของข้อมูลที่ต้องการสื่อสารสู่สาธารณะ พร้อมเสริมทักษะการสื่อสารให้น่าสนใจ เข้าใจข้อจำกัดและเงื่อนไขการทำงานของเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและออกแบบประสบการณ์การใช้งานได้ตรงตามความต้องการ ด้วยความเข้าใจของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

ชมตัวอย่างการเล่าเรื่อง (Digital Content) ผ่านผลงานชิ้นล่าสุดของบุญมีแล็บ เรื่อง "หวย" ใครรวย? ได้ที่ https://data.boonmeelab.com/lottery/

เต็มแล้ว

จำนวนผู้เข้าร่วม 15 คน

apply.png
workshop.png


การบรรยาย “เรื่องน่าเรียนรู้จาก Japan Stars บรรจุภัณฑ์ดีเด่นจากการประกวดของ Japan Packaging Institute”
โดย ผศ. อรสา จิรภิญโญ ที่ปรึกษาของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และผู้ก่อตั้งสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย

19 ก.พ. 60 l 10.30 – 12.30 l TCDC COMMONS

ถอดรหัสวิธีคิดและวิธีออกแบบผลงานที่ได้รับรางวัล Japan Stars จาก Japan Packaging Contest ปี 2015 และ 2016 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกวดบรรจุภัณฑ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในญี่ปุ่น ประเทศผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ของโลก ผ่านมุมมองที่น่าสนใจของ ผศ.อรสา จิรภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญและผู้บุกเบิกด้านบรรจุภัณฑ์ไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของท่านในอนาคต

เต็มแล้ว

จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน

apply.png


« Back to Result