What 's on

« Back to Result

เวิร์กช็อป “Packaging 360° ”

  • When: 29 - 30 April 2015 | 10:00-17:30
  • Where: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเวิร์กช็อปเข้มข้น 2 วันเต็ม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก สวทช. และแบรนด์ Qualy

ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภค หันมาให้ความสนใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีลูกเล่น และใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงวิธีการบริโภค นอกเหนือจากภาพลักษณ์ภายนอกที่ต้องน่าสนใจและดึงดูดมากกว่าสิ้นค้าอื่นบนชั้นวางในร้านค้า ตลอดจนการใส่ใจของผู้ประกอบการตั้งแต่กระบวนการผลิต การเลือกใช้วัสดุของบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง ไปจนถึงวิธีการเปิดใช้บรรจุภัณฑ์นั้นๆ

เวิร์กช็อป “Packaging 360° : รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์” จะพาคุณไปรู้จักกับวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน  ตลอดจนการวิเคราะห์กระบวนการบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ การตรวจรับบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การออกแบบวิธีการบริโภค การขนส่ง การถนอมสินค้าระหว่างขนส่งเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และผู้ประกอบการได้เปรียบทางการแข่งขัน

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  Material ConneXion®  Bangkok ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ผสานงานวิจัยด้านวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อุปโภคและบริโภคที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด โดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ กับกระบวนการออกแบบ กลยุทธ์การวิเคราะห์กระบวนการเรื่องบรรจุภัณฑ์ทีนอกเหนือจากเรื่องความสวยงามและกราฟิก และผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ทำได้จริงด้วยตัวเอง โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Co-Founder & Design Director แบรนด์ “Qualy” สินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี การันตีจากยอดการส่งออกไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก


กำหนดการ

วันที่  29  เมษายน 2558
9.30-10.00 น.
10.00-12.00 น. 12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.   

14.00-15.30 น.
15.30-16.00 น.

วันที่ 30 เมษายน 2558
9.30-10.00 น.
10.00-11.00 น.


11.10-12.00 น.


12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.16.00-17.00 น. 
17.00-17.30 น.

ลงทะเบียน
Part 1: วัสดุและนวัตกรรม เพื่อบรรจุภัณฑ์
หัวข้อ “In-Fresh Pack: นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาความสด”
โดย ดร. วิชชุดา เดาด์  นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ และ
คุณชนิต วานิกานุกูล นักวิเคราะห์ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ “Barrier Packaging: วัสดุปกป้อง และรักษาคุณสมบัติของอาหาร”
โดย ดร. ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยโพลิเมอร์
Part 2: งานบริการวิจัยที่ใกล้ตัวและใช้ได้จริง
หัวข้อ “แนะนำบริการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)”
โดย คุณฐิติพร ทนันไชย ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
หัวข้อ “งานพัฒนาช่วยผู้ประกอบการเชียงใหม่ กับ สวทช. ภาคเหนือ”
โดย คุณสมศรี พุทธานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ iTAP สวทช.ภาคเหนือ
ถาม-ตอบ 


ลงทะเบียน  
Part 3: วิเคราะห์ สร้างกลยุทธ์เส้นทางบรรจุภัณฑ์
หัวข้อ “เข้าใจกระบวนการและเส้นทางต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมกลุ่มผู้บริโภค”
โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Co-Founder & Design Director แบรนด์ “Qualy”
หัวข้อ “วิเคราะห์ ทดลอง”
- ทำงานกลุ่มและรับโจทย์
- วางแผนการทำงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ “วิเคราะห์ ทดลอง”
- ค้นคว้าข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- ทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์
นำเสนอผลงาน
สรุป และถาม-ตอบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 - 21 เมษายน 2558
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป วันที่ 24 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์ TCDC    

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. กรอกใบสมัคร พร้อมตอบข้อคำถาม
2. คอมพิวเตอร์พกพา (ต้องใช้ค้นคว้า และนำเสนอผลงาน)

หมายเหตุ:
1. ดำเนินเวิร์กช็อปเป็นภาษาไทยเท่านั้น
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเวิร์กช็อปเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. ที่จอดรถภายในบริเวณ TCDC เชียงใหม่มีจำกัด ค่าที่จอดรถบริเวณรอบนอกประมาณ 20 บาทต่อวัน« Back to Result