Creative Knowledge

« Back to Result | List

หมึกกราฟีนนำไฟฟ้า PHENE PLUS วัสดุที่ประสบความสำเร็จระดับโลกฝีมือคนไทย

PHENE PLUS3.jpg

PHENE PLUS1 .jpg

PHENE PLUS2.jpg

PHENE-PLUS4.jpg

รางวัล 
       
Best in Category (Carbon) ของ Material ConneXion®

คุณสมบัติ    
- นำไฟฟ้าได้ดีกว่าวัสดุนำไฟฟ้าที่ใช้ในแผ่นพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปถึง 5-7 เท่า
- ค่าความโปร่งแสงมากกว่า 90% และค่าความหนืดที่ 10-12 mPa.s ใน pH 2-3
- มีค่าความต้านทานพื้นผิว (SER) 90-120 โอห์มต่อตารางนิ้ว
- สามารถพิมพ์ลงบนแผ่นวัสดุต่างๆ เช่น พลาสติก หรือกระดาษ ด้วยระบบอิงค์เจ็ตหรือระบบอื่นๆ เช่น Roll to roll, screen print
- สามารถปรับค่าความหนืดและค่าการนำไฟฟ้าได้ตามต้องการ

การนำไปใช้     
เหมาะเป็นวัสดุโปร่งแสงนำไฟฟ้าสำหรับผลิตของเล่นและเกมส์ อุปกรณ์อาคารและตกแต่ง โฆษณา อุปกรณ์ทางการแพทย์ โคมไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์เซนเซอร์ แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จอทัชสกรีน จอ LED เรืองแสง และแผงวงจรขนาดบางที่ต้องการความยืดหยุ่นหรือโค้งงอได้

ต้นกำเนิด    
เดิมกราฟีน (graphene) เป็นวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น แข็งแกร่ง นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีที่สุดในโลก ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น โปร่งแสง และยังสามารถป้องกันการผ่านของก๊าซต่างๆ ได้อย่างดี จนนักวิจัยผู้ค้นพบกราฟีนได้รับรางวัลโนเบลในปี 2010 ต่อมาทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประยุกต์และสังเคราะห์กราฟีนผสมลงในหมึกนำไฟฟ้าสำหรับการพิมพ์อุปกรณ์ต่างๆ สำเร็จได้ระดับหนึ่ง ภายหลังบริษัท อินโนฟีน จำกัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำมาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์หมึกนำไฟฟ้าผสมกราฟีนที่โปร่งแสงรายแรกของโลก

ปริมาณ      
 
500 กรัม และ1,000 กรัม

ผู้ผลิต        
บริษัทอินโนฟีน  www.innophene.com

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุนี้ ผลงานออกแบบโดยคุณศรัณย์ อยู่คงดี ในงาน Design, Redefined at D-Day 2015: Sharing Thailand โดย TCDC


Material ConneXion® Bangkok, TCDC Resource Center

แหล่งรวบรวมข้อมูลวัสดุที่น่าสนใจและนวัตกรรมใหม่ๆ ระดับโลก พร้อมตัวอย่างวัสดุจริงที่คุณสัมผัสได้ ให้คุณทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุเพื่อการออกแบบ  

ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30-21.00 น. โทร 02 664 8448
http://www.tcdc.or.th/material/?lang=th


« Back to Result

  • Published Date: 2015-09-01
  • Resource: www.tcdc.co.th