Creative Knowledge

« Back to Result | List

Safety Duck : จากเป็ดน้อยเตือนภัยถึงเป็ดน้อยตัดไฟรั่ว

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

uu_0.png

เมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 อุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูด - ไฟฟ้ารั่วได้คร่าชีวิตคนไทยไปเป็นจำนวนมาก เหตุเพียงเพราะพวกเราไม่สามารถสังเกตไฟฟ้าที่รั่วไหลออกมาได้ด้วยตาเปล่า และในภาวะความยากลำบากเช่นนั้นการจะให้หาเครื่องมือมาตรวจสอบกระแสไฟก็แทบเป็นไม่ได้

นี่คือเหตุผลหลักที่ อาจารย์ดุสิต สุขสวัสดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตัดสินใจผลิตอุปกรณ์เป็ดน้อยเตือนภัย” (Flood Duck) ขึ้นมา โดยเป็ดสีเหลืองตัวเล็กๆ (ที่ทำจากของเล่นเด็ก) นี้จะมีความสามารถในการตรวจสอบกระแสไฟรั่วภายในน้ำได้ในรัศมี 1 ตารางเมตร (ที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร) และมันจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสงไฟสีแดงขึ้นมาทันทีเมื่อพบว่าน้ำบริเวณนั้นมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่

อย่างไรก็ดี อุบัติเหตุจากไฟรั่ว - ไฟดูดนั้นใช่ว่าจะเกิดขึ้นจากกรณีน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว เพราะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เรียบร้อย หรือการมองข้ามการตรวจสอบอายุการใช้งาน (ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ) ก็อาจส่งผลให้ปลั๊กไฟที่เราคิดว่าปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่อันตรายขึ้นมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่กระแสไฟได้รั่วลามไปถึงพื้นผิวของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยแล้ว ผู้ใช้งานก็อาจจะถูกไฟดูดได้ง่ายๆ ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ไฟรั่วตามตู้กดน้ำดื่มของโรงเรียนที่คร่าชีวิตเด็กนักเรียนไปแล้ว เป็นต้น

389817_409554355766061_660332431_n.jpg29916920923866248282420_1.jpg

ด้วยเหตุนี้อาจารย์ดุสิตจึงคิดค้นอุปกรณ์ เป็ดน้อยตัดไฟรั่ว” (Safety Duck) ขึ้นมาอีกชนิด โดย Safety Duck นี้จะทำหน้าที่ตัดกระแสไฟให้โดยอัตโนมัติในทันทีที่พบว่ามีกระแสไฟบางส่วนรั่วไหลจากวงจรไฟฟ้าไปที่อื่นเช่น ไปที่พื้นผิวของอุปกรณ์ไฟฟ้า, ที่ผนังบริเวณที่ติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ

ส่วนการใช้งานเจ้า Safety Duck นี้ก็แสนสะดวก เพราะมันถูกออกแบบให้คล้ายคลึงกับปลั๊กพ่วงสายไฟ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กไฟที่ติดอยู่ตามผนัง (ไม่ต้องทำการติดตั้งให้วุ่นวาย) และนอกจากจะป้องกันอันตรายจากไฟรั่วไฟดูดได้แล้ว อุปกรณ์ Safety Duck ยังสามารถช่วยป้องกันอัคคีภัยในกรณีที่เบรคเกอร์หรือฟิวส์ทำงานไม่ปกติอีกด้วย

ww_0.pngw_0.png


สำหรับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ที่สนใจนำ
“Safety Duck เป็ดน้อยตัดไฟรั่วไปใช้งาน สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ www.facebook.com/SafetyDuck


  

ชมผลงานของ อ.ดุสิต สุขสวัสดิ์

149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg 

« Back to Result

  • Published Date: 2014-02-17
  • Resource: www.tcdcconnect.com