Creative Knowledge

« Back to Result | List

โซล่าร์เซลล์สีลูกกวาด ผลิตไฟฟ้าได้ …ไม่ง้อแดดจัด

เรื่อง: อาศิรา พนาราม

color solarcell

ประเด็นเรื่องการสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วย “โซล่าร์เซลล์” (Solar Cell) นั้น ถูกค้นคว้ากันมานานแสนนานแล้ว แต่เหตุที่มันยังไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสังคมโลก ก็เพราะมันยังไม่เคยได้รับการพัฒนา “อย่างก้าวกระโดด” เหมือนเทคโนโลยีอื่นๆ นั่นเอง ทั้งนี้อาจจะด้วยข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน เช่น ต้องการแดดจัด หรือถ้าเป็นโซล่าร์เซลล์ขนาดเล็ก พลังงานที่ได้ก็อ่อนไป แต่ถ้าขนาดใหญ่ ก็ติดตั้งลำบาก ทั้งยังต้องคำนึงถึงเรื่องความร้อนสะสม ราคาวัสดุ และอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกลุ่มวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ “GreenSun” แห่งแล็บเยรูซาเล็ม เทคโนโลยี (Jerusalem Technology) ได้ค้นคว้า “โซล่าร์เซลล์สีลูกกวาด” ซึ่งสามารถลดทอนข้อด้อยต่างๆ ของโซล่าร์เซลล์ในอดีตลงได้ โดยนอกจากจะมีสีสันสวยงาม โซล่าร์เซลล์สีลูกกวาดยังมีคุณสมบัติเด่น คือสามารถดูดซับแสงสีที่ต่างกันในสเปคตรัมของแสงอาทิตย์ได้โดยไม่ต้องปะทะกับแดดโดยตรง จึงสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแม้ในวันที่เมฆครึ้ม

ในแง่ของวัสดุ โซล่าร์เซลล์สีลูกกวาดผลิตจากแผ่นแก้วย้อมสี ซึ่งจะดูดซับแสงสีจากดวงอาทิตย์ แล้วกระจายออกไปสู่วัสดุซิลิคอนบริเวณด้านข้าง (ซิลิคอนคือองค์ประกอบสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโซล่าร์เซลล์) ต่างจากโซล่าร์เซลล์แบบเดิมๆ ที่ใช้ซิลิคอนทั้งแผ่นปูทับหน้าด้วยวัสดุใส จึงมักมีปัญหาเรื่องการสะสมความร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งคุณภาพของตัวโซล่าร์เซลล์เอง และยังทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการติดตั้งด้วย (คือติดได้เฉพาะที่หลังคาหรือสนามเท่านั้น)

นอกจากนั้นแล้ว โซล่าร์เซลล์ชนิดใหม่นี้ยังมีราคาค่าตัวที่ถูกลง เนื่องจากใช้วัสดุซิลิคอนน้อยกว่า ไม่เกิดการสะสมความร้อน (หลักการกระจายแสงแบบใหม่สามารถกระจายความร้อนออกไปด้วยพร้อมกัน) อีกทั้งยังไม่ง้อแดดจัด จึงสามารถติดตั้งบนผนังด้านนอกของอาคารได้ทุกจุด

แม้ในตอนนี้โซลาร์เซลล์สีลูกกวาดจะยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาเพื่อหาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ แต่ด้วยคุณสมบัติเด่นข้างต้น ก็ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายคาดหวังว่า ในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นโซลาร์เซลล์สีลูกกวาดถูกผลิตออกจำหน่าย เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกให้กับผู้คนในวงกว้าง

“พวกเขาจะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีสะอาดอันนี้ มีสนนราคาที่คนเข้าถึงได้โดยไม่ต้องคิดหลายตลบ” แค่นั้นเอง

เครดิต
http://news.nationalgeographic.com/news/2009/09/090914-solar-video-ap.html
http://cleantechnica.com/2009/09/17/solar-power-is-green-and-blue-orange-and-red


« Back to Result

  • Published Date: 2009-12-24
  • Resource: www.tcdcconnect.com