Creative Knowledge

« Back to Result | List

“บล็อกกิ้ง” (Blogging) อีกเส้นทางการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิตอล

เรื่อง : วิสาข์ สอตระกูล

blog-header.png

บล็อก (Blog) และสื่อสังคมต่างๆ บนโลกออนไลน์ เช่น พ็อดคาสท์ วิดีโอออนไลน์ วิดีโอบล็อกกิ้ง ฯลฯ คือปรากฏการณ์ที่มนุษย์โลกส่วนใหญ่เพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานนัก แต่ ณ วันนี้ เมื่อวัฒนธรรมดังกล่าวเริ่มแพร่หลายเป็นที่นิยมในวงกว้าง มันได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือการตลาดชิ้นใหม่ ที่กลุ่มธุรกิจ บริษัท องค์กรต่างๆ ทั้งใหญ่เล็กทั่วโลกพยายามที่จะสร้าง จะใช้ และหาประโยชน์จากมันไม่ในทางใดก็ทางหนึ่ง

เป็นที่แน่ชัดว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกกันว่า "บล็อก" นี้ ไม่ว่าจะในรูปข้อความ ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว จะส่งอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกธุรกิจอนาคต และเป็นแนวโน้มสากลที่ทุกธุรกิจไม่สามารถมองข้ามอีกต่อไป ทาง "เทคโนราติ" (
Technorati - เว็บไซต์ที่ติดตามการเติบโตของบล็อก) เคยกล่าวถึงปรากฏการณ์ "บล็อกกิ้ง" ไว้อย่างน่าสนใจเมื่อไม่นานมานี้ว่า "ในปัจจุบันบล็อกส่วนหนึ่งทำขึ้นเพื่อเจาะกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ ในขณะที่อีกไม่น้อยทำขึ้นเพื่อแข่งขันกับสื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะโดยตรง (เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ) ทุกวันนี้การสื่อสารผ่านบล็อกมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยเพราะมันมีความเป็นส่วนตัวสูง และเป็นอิสระจากกรอบกฏเกณฑ์ต่างๆ บล็อกเกอร์สามารถเขียนหรือแสดงความคิดต่อเรื่องใดๆ ก็ได้ไม่มีขีดจำกัด มันมีพลังในแบบที่สื่อชนิดอื่นไม่สามารถเทียบได้ ผูู้คนจำนวนเป็นล้านๆ (ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต) สามารถเขียน อ่าน นำเสนอ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย ซึ่งปรากฏการณ์นี้กำลังเปลี่ยนแปลงแนวคิดและบทบาทของอินเตอร์เน็ตไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง"

แม้ว่าปัจจุบันนี้บล็อกที่ "แอ็คทีฟ" จริงๆ จะยังมีอยู่น้อย เมื่อเทียบกับปริมาณบล็อกที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนโลกอินเตอร์เน็ต แต่ถ้าจะมองในเชิงเนื้อหาแล้ว มันครอบคลุมแทบทุกประเด็นในชีวิตของมนุษย์นักบริโภคอย่างเราๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม การเมือง ไลฟ์สไตล์ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บันเทิงเริงรมย์ ฯลฯ ทุกวันนี้นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ถ้าเราจะได้แช็ทกับ CEO ของบริษัท นักวิเคราะห์มีชื่อ พนักงานบริษัทคู่แข่ง หรือลูกค้าของบริษัทในบล็อกๆ เดียว

blog.jpg

ธุรกิจของคุณจะมีบล็อกของตัวเองดีหรือไม่
สำหรับองค์กรธุรกิจ นอกเหนือจากที่บล็อกจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ Real-time สุดๆ แล้ว มันยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ด้วยธรรมชาติอย่างหนึ่งของมัน นั่นก็คือ "การบล็อก" สามารถสะท้อนความรู้สึกในการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าการสื่อสารนั้นมีความจริงใจ โปร่งใส (ไม่ลับ ลวง พราง) ได้มากกว่าการสื่อสารทางอื่น ซึ่งภาพลักษณ์ "ความโปร่งใส" ดังกล่าว ถือเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งของการสื่อสารในธุรกิจปัจจุบัน ด้วยเหตุผลข้อนี้เอง ทุกวันนี้เราจึงเห็นว่าหลายๆ บริษัท หลายๆ แบรนด์ในโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการ "บล็อกกิ้ง" กันมากขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าการใช้บล็อกจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจไปเสียทุกด้าน เพราะบางครั้งหากปล่อยปละละเลย บล็อกก็ให้โทษได้เช่นเดียวกัน

บทบาทของบล็อกต่อธุรกิจ

ด้านบวก

ด้านลบ

1. การสื่อสารองค์กร หรือการสื่อสารการตลาดด้วยบล็อกนั้น จะให้ความรู้สึกที่ตรงไปตรงมา ไม่ต่างกับการกล่าวพันธกิจ หรือชี้แจงกลยุทธ์ที่องค์กรได้ตั้งไว้แต่แรก
2. บล็อกเป็นเสมือนชีพจรขององค์กร ที่แสดงความโปร่งใส มันสะท้อนทุกเสียง ทุกความคิดเห็น โดยไม่ปิดกั้น (ไม่เซนเซอร์) และด้วยระดับการสื่อสารที่ไม่มีพิธีรีตองมากมาย (อยู่ในรูปแบบของการพูดคุยสนทนา) ทำให้บล็อกเป็นช่องทางการแสดงความคิดเห็นที่เร็วและมีพลังมาก นอกจากนั้น มันยังสามารถสื่อสารเนื้อหาที่อัดแน่นได้ในพื้นที่จำกัดอีกด้วย
3. ในฐานะที่บล็อกเป็นเครือข่ายสังคม (Social network) ชนิดหนึ่ง เราสามารถใช้มันเป็นช่องทางการรวบรวมความคิดเห็นจากมวลชนได้ ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์ Starbucks ที่เคยใช้บล็อกของตนทำงานนี้สำเร็จมาแล้ว ผ่านโครงการชื่อ My Starbuck Idea
4. ธุรกิจสามารถใช้บล็อกเป็นพื้นที่ในการนำเสนอสื่ออื่นๆ ที่ต้องการต่อผู้บริโภคได้ อาทิเช่น วิดีโอ พอดคาสท์ หรือรูปภาพ เป็นต้น
1. บล็อกโดยรวมอาจไม่ได้มีชีวิตยืนยาว หรืออยู่ในความนิยมไปตลอดกาล มีความเป็นไปได้สูงว่าแนวโน้มของสื่อสังคมออนไลน์ในอนาคตจะย้ายไปโฟกัสที่ "อินเตอร์เน็ตคอมมิวนิตี้" (Internet communities) มากกว่า
2. บล็อกที่มีการสนทนาต่อเนื่อง (เช่น มีการแสดงความคิดเห็นสองทางต่อหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง) นั้น ต้องการเวลา และทักษะการเขียน / การนำเสนอชั้นเลิศ เพื่อที่จะคงความน่าสนใจ ความมีเหตุมีผล ความตรงประเด็น และความถี่ของการแสดงความเห็นเอาไว้ รูปภาพหรือวิดีโอก็เช่นเดียวกัน มันต้องใช้เวลาและทักษะการนำเสนอที่พอเหมาะพอดี
3. บล็อกขององค์กรธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการติดตาม/มอนิเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพราะความเห็นที่ถูกโพสต์ขึ้นไว้บนบล็อกนั้นอาจมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริง

จับประเด็น
1. บล็อกคือส่วนหนึ่งของโลกการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ ซึ่งต่อไปในอนาคตเครื่องมือสื่อสารที่ต้องอาศัยพลังมวลชนประเภทบล็อก วิกิ โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเวอร์ชวลโปรแกรมต่างๆ (เช่น Second Life) จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการตลาด การโฆษณา การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม หรือการบริการลูกค้า
2. การเติบโตของโซเชียลเน็ตเวิร์คกำลังเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารและการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค เทคโนโลยีดังกล่าวทำให้ทุกการสื่อสารในโลกออนไลน์มีความเป็นส่วนตัว และทุกเสียงมีตัวตนที่ชัดเจนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
3. สำหรับโลกธุรกิจแล้ว อย่างน้อยที่สุดการผสมผสานสื่อสังคมออนไลน์เข้ากับกลยุทธ์การสื่อสารแบบเดิมๆ ก็น่าจะช่วยให้บริษัทของคุณไม่ตกขอบในโลกยุคดิจิตอล เพราะสัจธรรมก็คือ ผู้บริโภคนั้นไม่เคยหยุดที่จะเปิดรับของใหม่ นักคิด-นักประดิษฐ์เองก็ไม่เคยหยุดที่จะสร้างสรรค์ เทคนิคใหม่ในการสื่อสารออนไลน์และการสร้างเน็ตเวิร์คจะยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ให้ภาคธุรกิจต้องตามโหนกระแสกันต่อไปไม่มีวันจบสิ้น

เครดิตภาพ : http://seminars.itceo.in.th/


Tags: blog, marketing

« Back to Result

  • Published Date: 2009-09-15
  • Resource: www.tcdcconnect.com