Articles

« Back to Result | List

eBook “เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต”

<p class="t01"><em>ทันกระแสเทรนด์หลักที่จะส่งอิทธิพลต่อผู้บริโภคในปี 2013
    <br />
   </em> กับ “เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต”</p>

<p class="t01"> สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุมเร้า การใช้ชีวิตที่เร่งรีบแข่งขันกับเวลา สภาพสังคมที่ซับซ้อนขึ้น เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ตลอดจนภัยธรรมชาติรุนแรงที่คาดเดาไม่ได้ นี่คือตัวแปรหลักที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความต้องการของผู้บริโภค และทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างใหม่ โดยคำนึงถึงธรรมชาติในการออกแบบสินค้าและบริการ ตลอดจนการประกอบธุรกิจขององค์กร </p>

<p class="t01">ร่วมจับกระแสความต้องการของตลาดกับบทสรุปเทรนด์โดย TCDC ที่รวบรวมแนวโน้มหลักที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดจากสำนักเทรนด์ระดับโลกอย่าง Carlin, Mix Trends, Nelly Rodi, Pantone View นำมากลั่นกรองให้คุณรู้ทันทุกความเคลื่อนไหว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงใจผู้บริโภค</p>

<p class="t01">TCDC จัดทำ eBook “<strong>เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต</strong>” ต่อเนื่องจาก<a href="http://www.tcdc.or.th/trend2012" target="_blank" ><u>บทสรุปเทรนด์ฤดูกาล Spring/Summer 2012</u></a> โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือเทรนด์กว่าสิบเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเป็นแนวคิดแบบนามธรรมที่ตีความได้ยาก และนิตยสารเกี่ยวกับเทรนด์อีกหลายฉบับ มานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมีเนื้อหาดังนี้</p>

<p class="t01"> + ความเชื่อมโยงจากปี 2012 - 2013
  <br />
+ แนวโน้มเทรนด์ปี 2013
  <br />
+ 4 เทรนด์หลัก
  <br />
+ แนวความคิดด้านสี และองค์ประกอบ
  <br />
+ ภาพรวม Mood, Tone และกรณีศึกษา
  <br />
+ ตัวอย่างวัสดุ
  <br />
+วัตถุดิบทางความคิด </p>

<p class="t01">หากคุณอยู่ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ฯลฯ ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ การรู้ทันกระแสความเคลื่อนไหวที่จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกจะช่วยชี้ช่องทางให้คุณก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง
  <br />

  <br />
</p>

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1">
  <tbody>
    <tr> <td>
        <p class="t01"><strong>ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่าน 5 ช่องทาง
            <br />
           เพียง 30 บาท</strong>
          <br />
         </p>
      
        <p class="t01">-<strong> <a href="http://www.tcdc.or.th/trend2013" target="_blank" >www.tcdc.or.th/trend2013</a></strong>
          <br />
         โดยจ่ายเงินผ่านระบบมือถือ (AIS, DTAC และ True Move)</p>
      
        <ol>
          <li class="t01">พิมพ์ T ส่งไปที่หมายเลข 4886930 </li>
        
          <li class="t01"> ระบบจะส่ง Password ให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทั้ง 2 เวอร์ชั่น (Password ใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง) <a href="http://tcdc.thinksmart.co.th/info2013.html" target="blank" >คลิกที่นี่</a> เพื่อดาวน์โหลด
            <br />
               PDF file:             181 หน้า / 15.9 MB
            <br />
               Compressed PDF file:        181 หน้า / 9.4 MB
            <br />
           </li>
         </ol>
      
        <p class="t01">-<strong> <a href="https://itunes.apple.com/th/app/tcdc-digital-resource./id563231407?l=th&;mt=8" target="_blank" >แอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource</a></strong> สำหรับ iPad ผ่าน App Store
          <br />
         </p>
      
        <p class="t01">-<strong> <a href="https://www.asiabooks.com/EBook_Detail/9786162351563/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-2013-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2-TCDC-%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%b5-%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95/" target="_blank" >www.asiabooks.com</a></strong> </p>
      
        <p class="t01">-<strong> <a href="http://www.aisbookstore.com" target="_blank" >www.aisbookstore.com</a></strong> </p>
      
        <p class="t01">-<strong> <a href="http://www.b2sebook.com" target="_blank" >www.b2sebook.com</a></strong>
          <br />
        </p>
      </td></tr>
  </tbody>
</table>

<p class="t01"> หมายเหตุ: จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น / Published in Thai only.</p>

<p class="t01">สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)
  <br />

  <br />
</p>

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1">
  <tbody>
    <tr><td>
        <p class="t01"><strong><u>แหล่งข้อมูล</u></strong>
          <br />
         ทีมผู้เชี่ยวชาญของ TCDC ทำการสรุปเทรนด์หลักๆ จากหนังสือทำนายเทรนด์และนิตยสารเทรนด์แถวหน้า ดังนี้
          <br />
        
          <br />
         <strong>Trend books</strong> </p>
      
        <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
          <tbody>
            <tr> <td width="48%" valign="top" style="border-image: none;">
                <ol>
                  <li class="t01">Carlin Color </li>
                
                  <li class="t01">Carlin Impulse </li>
                
                  <li class="t01">Carlin Interior </li>
                
                  <li class="t01">Carlin Interior </li>
                
                  <li class="t01">Mix trends issue 24</li>
                
                  <li class="t01">Mix trends issue 25 </li>
                
                  <li class="t01">Nelly Rodi Pilot: Truce</li>
                
                  <li class="t01">Nelly Rodi Décor & Atmosphere </li>
                
                  <li class="t01">Nelly Rodi Fabric </li>
                
                  <li class="t01">Nelly Rodi Décor & Atmosphere </li>
                
                  <li class="t01">Pantone View Color Planner</li>
                 </ol>
               </td> <td width="52%" style="border-image: none;">
                <ul style="list-style: none outside none;">
                  <li class="t01">Spring/Summer 2013</li>
                
                  <li class="t01">Spring/Summer 2013</li>
                
                  <li class="t01">Spring/Summer 2013</li>
                
                  <li class="t01">Autumn/Winter 2013/14</li>
                
                  <li class="t01">Spring/Summer 2013</li>
                
                  <li class="t01">Autumn/Winter 2013/14</li>
                
                  <li class="t01">Spring/Summer 2013</li>
                
                  <li class="t01">Spring/Summer 2013</li>
                
                  <li class="t01">Spring/Summer 2013</li>
                
                  <li class="t01">Fall/Winter 2013/14</li>
                
                  <li class="t01">Spring/Summer 2013</li>
                 </ul>
               </td> </tr>
           </tbody>
        </table>
      
        <p> <span class="t01"><strong>Magazines</strong> </span></p>
      
        <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
          <tbody>
            <tr> <td width="48%" valign="top" style="border-image: none;">
                <ol>
                  <li class="t01">Collezioni Trends 99</li>
                
                  <li class="t01">Molecule – Man </li>
                
                  <li class="t01">View Textile issue 95</li>
                
                  <li class="t01">View 2 issue11</li>
                
                  <li class="t01">Viewpoint 28</li>
                
                  <li class="t01">Zoom on Fashion Trend issue 48 </li>
                 </ol>
              </td> <td width="52%" style="border-image: none;">
                <ul style="list-style: none outside none;">
                  <li class="t01"> 
                    <br />
                  </li>
                
                  <li class="t01">Summer 2013</li>
                
                  <li class="t01"> 
                    <br />
                  </li>
                
                  <li class="t01"> 
                    <br />
                  </li>
                
                  <li class="t01"> 
                    <br />
                  </li>
                
                  <li class="t01"> 
                    <br />
                  </li>
                
                  <li class="t01">
                    <br />
                  </li>
                 </ul>
              </td> </tr>
           </tbody>
        </table>
      
        <p class="t01">พบกับหนังสือเทรนด์ทั้งหมดนี้ พร้อมทรัพยากรความรู้อื่นๆ อีกมากมาย ได้ที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC Resource Center และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok</p>
      </td> </tr>
  </tbody>
</table>
<span class="t01"><strong><u>
      <br />
     คำสงวนสิทธิ์
      <br />
     </u></strong>อัตราค่าดาวน์โหลด 30 บาทนี้เป็นเงินช่วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเท่านั้น TCDC มิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย
  <br />

  <br />
<strong><u>Disclaimer</u></strong>
  <br />
The 30-baht download fee is a contribution towards the administration and information preparation cost only. TCDC seeks not to make profit from this download, but aims to disseminate knowledge to the Thai society.
  <br />

  <br />
<img src="http://www.tcdc.or.th/friends/separator.gif"  /></span>
<br />

« Back to Result

 • Resource: www.tcdc.co.th
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป
 • “แม้ความตั้งใจดีจะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าชื่นชมสำหรับการเริ่มต้นลงมือทำอะไรสักอย่าง แต่การทำกิจการเพื่อสังคมแบบจริงจังนั้น ความตั้งใจดีอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ”
 • J.Flex นวัตกรรมแบตเตอรี่พับได้จากฝีมือการออกแบบของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์สวมใส่และอุปกรณ์สื่อสารในอนาคต
 • “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
  ">
  “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
 • เรียนรู้วิธีการออกแบบประสบการณ์ให้เหมาะสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มีเวลาน้อย และใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มาก กับธุรกิจตัดเย็บชุดสูทจาก “Fred&Francis” ที่เสิร์ฟบริการแปลกใหม่ แตกต่าง และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างน่าจับตามอง
 • พบไอเดียการออกแบบรองเท้าจากทั่วโลกที่พยายามตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานเฉพาะทางและมอบประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับผู้สวมใส่
 • ก่อนที่นักสร้างสรรค์จะลงมือสร้างสิ่งใด มาลองตอบคำถามสำคัญก่อนว่า “เราเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่จะสร้าง ผู้ใช้งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของเรามากน้อยเพียงใด”
 • สำรวจมุมมองนักคิด “วิชัย พูลวรลักษณ์” นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอาณาจักรไลฟ์สไตล์ W District ย่านพระโขนง กับโปรเจ็กต์ใหม่ที่จับมือร่วมกับ TCDC ในการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และบ่มเพาะไอเดียจากแนวคิดเรื่องการเข้าใจประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) อย่างจริงจัง
 • พบกับสื่อความรู้หลากหลายในรูปแบบวารสาร หนังสือ และภาพยนตร์ที่จะช่วยกระตุ้นความคิดและชวนตั้งคำถามถึงวิธีการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ให้เป็นเลิศ