Articles

« Back to Result | List

D-day to Berlin[videorecording] /a BBC/History Channel co-production.

<div class="libraly_zone">
             <div class="picture_cover">
                <img src="http://library.tcdc.or.th/images/bookcover/nocover.jpg" />
                </div>
            
             <ul id="library" >
              <li class="title">Title : </li>
              <li>D-day to Berlin[videorecording] /a BBC/History Channel co-production.</li>
              <li class="title">Author : </li>
              <li>British Broadcasting Corporation.</li>
              <li class="title">Publisher : </li>
              <li>Hong Kong :Deltamac (Hong Kong) co., ltd.,c2005.</li>
              <li class="title">Material : </li>
              <li>1 videodisc (ca. 155 min) : sd., col. & b&w sequences ; 4 3/4 in.</li>
              <li class="title">Subject :</li>
              <li></li>
             </ul>
                <div style="clear:both;"></div>
            </div>

« Back to Result

 • Resource: library.tcdc.or.th
 • ใครจะไปคิดว่าพระราชาต้องมารับมือกับน้ำเสีย

  "ในกรุงเทพฯ ต้องมีพื้นที่หายใจ แต่ที่นี่ เราถือว่าเป็นไตกำจัดสิ่งสกปรกและโรค สวนสาธารณะถือว่าเป็นปอด แต่นี่เหมือนไตฟอกเลือด ถ้าไตทำงานไม่ดีเราตายอยากให้เข้าใจหลักของความคิดอันนี้"
  (พระราชดำรัส, 17 มีนาคม พ.ศ.2529)
 • “ปลูกอะไรก็ปลูกไม่ขึ้น เป็นคนอื่นคงทิ้งไปแล้ว”

  "...เราเคยมาโคกอิฐ-โคกใน มาดูเขาชี้ตรงนั้นๆ เขาทำแต่ว่าเขาได้เพียง 5 ถัง 10 ถัง แต่ตอนนี้ได้ขึ้นไปถึง 40-45 ถัง ก็ใช้ได้แล้ว ต่อไปกินจะไม่เปรี้ยวแล้ว เพราะว่าทำให้เปรี้ยวเต็มที่แล้ว โดยที่ขุดอะไรๆ ทำให้เปรี้ยวแล้วก็ระบาย รู้สึกว่านับวันเขาจะดีขึ้น อันนี้สิเป็นชัยชนะที่ดีใจมากที่ใช้งานได้แล้ว ชาวบ้านเขาก็ดีขึ้น แต่ก่อนชาวบ้านเขาต้องซื้อข้าว เดี๋ยวนี้เขามีข้าวอาจจะขายได้…"
  (พระราชดำรัส, 3 กันยายน 2533)


 • ทำไมลดพื้นที่ แล้วผลผลิตยังเพิ่มอยู่

  “...หลักมีว่า แบ่งที่ดินเป็น 3 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าว อีกส่วนหนึ่งสำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน และก็มีที่สำหรับขุดสระน้ำ...ในบริเวณนี้จะเกิดเป็นบริเวณ ที่พัฒนาแบบใหม่ ถึงเรียกว่า ทฤษฎีใหม่...”
  (พระราชดำรัส, 4 ธันวาคม 2537)

 • ใครจะคิดว่ามีเวทมนตร์ เสกฝนได้จริงๆ?

  “แต่มาเงยดูท้องฟ้า มีเมฆ ทำไมมีเมฆอย่างนี้ ทำไมจะดึงเมฆนี่ให้ลงมาได้ ก็เคยได้ยินเรื่องทำฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนทำได้มีหนังสือ เคยอ่านหนังสือทำได้” (พระราชดำรัส, 17 มีนาคม 2529)
 • อาจดูเหมือนว่าเราอาศัยอยู่ในโลกแห่งวัสดุสังเคราะห์ แต่จริงๆ แล้วในปัจจุบันเราปลูก เพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว และแปรรูปวัสดุที่เติบโตจากดิน มากที่สุดในประวัติศาสตร์
 • แนวคิด Grown ที่สนับสนุนการเพาะปลูกพืชผลป่าอย่างยั่งยืนและการปศุสัตว์ ผ่านกระบวนการธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม และความเข้าใจในพลังแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง
 • วัสดุที่ช่วยลดปริมาณขยะจากกระบวนการผลิตถั่วแมคคาเดเมีย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
 • บทสัมภาษณ์มุมมองของนักวิทยาศาสตร์ ผู้คิดค้นโปรเจ็กต์สนุกๆที่ใช้กราฟีนในแบบที่ไม่มีใครเคยคิดค้นมาก่อน